Kuntastrategiablogi 4: Miten ilmasto näkyy kuntien strategioissa?

Tänä syksynä kuntien ilmastotyö ja rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa on herättänyt keskustelua. Elokuussa julkistettu kansainvälinen ilmastopaneeli sai monet pohtimaan kuntien roolia ja mahdollisuuksia toimia ilmaston vuoksi. Missä kuntien ilmastotyö on strategioiden näkökulmasta tällä hetkellä? 

Useat kunnat ovat lähivuosina sisällyttäneet strategioihinsa jollakin tavalla mukaan myös ympäristön tai ilmaston. Esimerkiksi Pelkosenniemen strategian yhdeksi arvoksi on nostettu luonto- ja lähiympäristö. Myös vaikkapa Joutsan kuntastrategia huomioi ilmastonmuutoksen paitsi toimintaympäristöä muuttavana tekijänä, myös mainitsee toimintaperiaatteissaan kestävän kehityksen edistämisen. Kestävyys saatetaan huomioida kuntastrategioissa myös osana kunnan elinvoimaa. Esimerkiksi Urjalan strategiassa ilmastonmuutoksen hillitseminen on asetettu elinvoiman ja kilpailukyvyn osioon. Nurmijärvellä puolestaan kestävä kehitys on otettu osaksi strategian lukuun “Terve talous ja linjakas päätöksenteko”. Ilmasto tai kestävä kehitys ovat siis selkeästi teemoja, joita kuntastrategioissa huomioidaan. Eikä ihme – huomioihan kuntalakin ensimmäisestä pykälästään lähtien kestävyyden: “Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.” Tämän lisäksi on huomioitavaa, ettei ilmastoa nähdä strategioissa vain ulkoisena muusta kunnan toiminnasta, vaan se voi olla sidoksissa myös esimerkiksi talouteen ja elinvoimaan. 

Läpileikkaavaana teemana ympäristö ja ilmasto eivät silti kovin monen kunnan strategiassa ole. Tästäkin on kuitenkin poikkeuksia: esimerkiksi Ii, jonka monet kunta-alan ihmiset tuntevatkin jo todellisena kuntien ilmastonäkökulman pioneerina, on ottanut strategiaansa 2018-2025 läpileikkaavaksi teemaksi kestävän kehityksen. On kiinnostavaa nähdä, nostaako Iin saama positiivinen huomio tulevaisuudessa myös muissa kunnissa ilmaston ja kestävän kehityksen laajemmalle huomiolle joko strategioissa tai strategioita tukevissa ilmasto-ohjelmissa ja kestävän kehityksen ohjelmissa.

Hyppää kuntien ilmastotyön edelläkävijäksi ja kurkkaa Hallintoakatemian ilmast-ohjelmat täältä.

Lähteet:

Iin kuntastrategia 2018-2025, viitattu 30.9.2021
Joutsan kuntastrategia 2020-2025, viitattu 30.9.2021
Urjalan kuntastrategia 2026, viitattu 30.8.2021
Pelkosenniemen kuntastrategia 2017-2021, viitattu 30.9.2021
Nurmijärven kuntastrategia 2018-2025, viitattu 30.9.2021

Kirjoittaja: Anniina Riikonen

LUE MYÖS