Kyseenalaistin viime vuonna vihdoin oman osaamiseni kehittämisen. Tajusin silloin nimittäin, että olen viime vuosina kehittänyt osaamistani erityisesti seuraavilla ”strategioilla”: jotakin on pakko oppia, koska se pitää tehdä tai sitten haluan oppia jotakin, joka innostaa erityisesti. Sinänsä melko hyvä, jopa jokseenkin motivoiva tapa oppia jotakin, mutta melko epäjohdonmukaista toimintaa kuitenkin. Joten aloin miettimään, olisiko tälle jokin parempi tapa. Päästyäni pohdinnoissani siihen vaiheeseen, jossa olin ensinnäkin jokseenkin tietoinen omista ”osaamisvajeistani” ja päättänyt mitä asioita aion sen johdosta lähitulevaisuudessa oppia, aloin pohtimaan kysymystä ”millä tavoin käytännössä opin parhaiten”. Haasteet ovat perinteiset: liikaa aikaa ei ole, vaan oppimistapojen tulisi olla mahdollista lomittua kiireiseen elämänrytmiin sujuvasti kuitenkin niin että oppimista tosiasiallisesti tapahtuu.

Osaamista voi kehittää niin monin eri tavoin. Jos jätetään pois tutkintoon johtavat osaamisen kehittämisen tavat ja pohditaan asiaa osaamisen kehittämistä työn ohella ja erityisesti työn tarpeiden näkökulmasta, on erilaisia menetelmiä silti hyvin monenlaisia. Näitä ovat esimerkiksi täydennyskoulutukset monessa eri muodoissaan (lähipäivät, pidempikestoiset valmennusohjelmat, verkkokurssit, tallenteet jne.), messut, opintomatkat ja vierailut, työssäoppiminen, valmentajan, mentorin tai työnohjaajan avulla oppiminen. Myös perehdyttämistilanteessa osaaminen yleensä kehittyy, kuten myös tehtävä- ja työkiertojen avulla, kehityskeskusteluissa ja yleisesti ottaen palautetta saadessa milloin missäkin tilanteessa. Osaamista voi kehittää myös verkostojen tai erilaisten kehittämishankkeiden kautta. Osaamista pystyy kehittämään hyvin myös itse kouluttajana toimiessaan: jotta pystyy kouluttamaan muita, on asia opittava itse ensin pidemmän kaavan kautta.

Teimme kesällä 2018 yhdessä Kumulan kanssa kuntien osaamis- ja koulutuskyselyn kuntien henkilöstölle. Kysyimme kyselyssä myös tärkeimpiä keinoja, millä vastaajat pitävät huolen oman osaamisen kehittämisestä ja tärkeimmäksi nousi osallistuminen erilaisiin täydennyskoulutuksiin ja -kursseille. Vahvasti toisena tärkeänä keinona oli osaamisen kehittäminen opiskelemalla itsenäisestä kirjallisuutta, verkkomateriaaleja ja muita aineistoja.

Kyselyn tuloksia seuraavassa kuvassa: millä keinoilla kehität omaa osaamistasi (valitse kolme tärkeintä)?

Itse päädyin kehittämään osaamistani erityisesti opiskelemalla kursseilla (kirjoja lukemalla, tehtäviä tekemällä), mutta myös henkilökohtaisen mentorin avulla sekä tiettyjen alojen kirjallisuutta kuuntelemalla ja lukemalla. Erityisesti äänikirjojen kuuntelemisen aloitus on tuonut merkittävästi ”lisää aikaa” opiskeluun: voin kuunnella niitä lyhyemmissäkin väleissä, mutta erityisesti ajomatkoilla. Pysähtyminen hetkeksi osaamisen kehittämisen miettimisen äärelle on sellainen asia, jonka aion vastedes tehdä vuosittain.

***

Toimitko sihteerinä kunnassa tai kuntayhtymässä?
Oman osaamisen kehittämistä ja työssä onnistumiseen liittyviä tekijöitä pääset pohtimaan syvemmin koulutuksessamme ”Kehity työssäsi sihteerinä” – valmennuksessamme 3.-4.4.2019 Tampereella. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu koulutukseen täältä. 

Ulla Tirronen
Koulutuksen ja kuntahallinnon ammattilainen, Hallintoakatemian erityisasiantuntija. Koulutukseltani olen HTM. Rakastan kuntia, hallintoa ja katson maailmaa usein digilasien läpi.
Asiasanat: ,

Pin It on Pinterest

Share This