Vaikka kuinka yrittäisimme, aina ei kaikki mene niin kuin Strömssössä. Virheitä sattuu. Mutta mitä tehdä kun tapahtuu virhe päätöksenteossa? Miten virheen voi korjata?  Hallintolaki sääntelee virheiden korjaamista. Tämän lisäksi erityislainsäädännössä löytyy virheen korjaamista koskevia määräyksiä – silloin kun näin on, sovelletaan erityislainsäädäntöä hallintolain asemesta näissä tilanteissa.

Asiavirheen korjaaminen

Jos huomaat asiavirheen päätöksessä, voit poistaa virheellisen päätöksen ja ratkaista asian uudelleen tietyissä tilanteissa. Käytännössä voit tehdä näin, jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen, päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, päätöstä tehdessä on sovellettu väärää lakia, johon päätös perustuu tai tehtyyn päätökseen on tullut olennaista uutta selvitystä, joka vaikuttaa päätökseen.  Asiavirhe voidaan korjata asianosaisen  – eli päätöstä koskevan henkilön –  eduksi tai vahingoksi, mutta asianosaisen vahingoksi asiavirhe voidaan korjata vain jos asianosainen itse suostuu päätökseen korjaamiseen tai jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Siinä tapauksessa, että tehtyyn päätökseen on tullut jotain olennaista uutta selvitystä, voidaan virhe korjata vain asianosaisen eduksi.

Esimerkkinä asiavirheen korjaamisesta on mm. tämä ratkaisu:

Kirjoitusvirheen korjaaminen

Jos huomaat, että päätöksessä on kirjoitus- tai laskuvirhe (tai jonkinlainen muu virhe, joka on verrattavissa näihin), tulee virhe korjata. Poikkeuksena tästä ovat sellaiset tilanteet, jossa kirjoitusvirheen korjauksesta aiheutuisi kohtuuton lopputulos asianomaiselle. Poikkeuksen poikkeuksena tästäkin on se, jos virhe on aiheutunut asianomaisen omasta menettelystä johtuen – tällöin virheen voi korjata myös, vaikka korjaaminen johtaisikin melko kohtuuttomaan lopputulokseen asianomaiselle.  Käytännössä kirjoitusvirhe korjataan vain korvaamalla virheen sisältämä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Kun kirjoitusvirhe korjataan, tulisi sitä ennen kuulla asianosaista, jollei se ole tarpeetonta. Samalla virheen korjaamisesta tulee tehdä merkintä alkuperäiseen päätöksen taltiokappaleeseen tai tietojärjestelmään.

Esimerkkinä kirjoitusvirheen korjaamisesta on mm. tämä ratkaisu:

Milloin virhe korjataan?
Mikäli viranomainen ei itse huomaa virhettä ja korjaa sitä, voi myös asianosainen vaatia virheen korjaamista sellaisen huomatessaan. Kannattaa huomioida, että päätöksen tekemisestä ei saa olla enempää kuin maksimissaan viisi vuotta aikaa  – sen jälkeen ei voi enää vaatia virheen korjaamista.

***

Koulutamme tästä asiasta yksityiskohtaisesti 11.6. klo 9.00-11.00 videokoulutuksessamme. Kouluttajana toimii Kirkkonummen kunnanlakimies, varatuomari Tanja Mansikka. Tanja on loistava ja pidetty kouluttaja, joten suosittelemme koulutusta erittäin lämpimästi! Tämä koulutus toimii myös erinomaisesti siihen, että osallistutte koulutukseen suuremmalla osallistujajoukolla samasta organisaatiosta, että varmistatte toimivanne yhtenäisesti virheenkorjaustilanteissa. Katso lisätiedot ja ilmoittaudu koulutukseen täältä: http://videokoulutus.fi/lesson/160

Ulla Tirronen
Koulutuksen ja kuntahallinnon ammattilainen, Hallintoakatemian erityisasiantuntija. Koulutukseltani olen HTM. Rakastan kuntia, hallintoa ja katson maailmaa usein digilasien läpi.
Asiasanat: , ,

Pin It on Pinterest

Share This