Miten pitkään voi puhua aiheesta “pöytäkirjat nettiin”?

Olen kouluttanut pöytäkirjojen julkaisusta netissä tänä syksynä. Moni kyselee, että miten pystyn kouluttamaan yhdestä pykälästä niin paljon. Tietysti pystyn puhumaan asiasta kuin asiasta paljon (ja nopeasti), mutta kyllähän tässä hallinnon työntekijöiden näkökulmasta on oikeasti työtä ja päänvaivaa aiheuttava muutos. Onneksi muutoksella on kuitenkin positiivinen tarkoitus ja kääntöpuoli: tiedonsaaminen kunnan asioista parantuu.

Muutoksessa kysymyksiä erityisesti herättääkin viranhaltijapäätökset. Toimielinpäätökset on viety jo pitkään nettii, vaikka laki ei sitä ole vielä ennen kesäkuuta ohjannutkaan. Kuntaliitto linjaa viranhaltijapäätöksistä seuraavasti:  ”Uuden kuntalain mukaan kunnan päätökset annetaan kuntalaisille tiedoksi verkossa. Tämä koskee myös viranhaltijapäätöksiä, jos niihin on kunnallisvalitusoikeus.”

Hallintopäätökseen haetaan muutosta kuntalain mukaan, ellei erikseen erityislaissa ole säädetty muutoksenhausta hallintovalituksella. Tällaisia erityislakeja on esimerkiksi sivistys-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa. Muun muassa perusopetuslaissa oppilaan määräaikaista erottamista tai koulumatkoja koskevat päätökset sekä ympäristönsuojelulakiin perustuvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätökset.

Vaikka päätöksen nähtävänä pito verkossa on laissa jätetty viranomaisen omaan harkintaan, ei käytännössä harkintaa juurikaan ole, sillä myös muiden viranomaisten päätökset pitää saada lainvoimaisiksi.  Jos kysymys on päätöksestä, johon haetaan muutosta kuntalain mukaan ja johon liittyy kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus, muutoksenhakuaika ei lähde kulumaan, ellei päätöstä panna nähtäville yleiseen tietoverkkoon.

Käytännön esimerkkejä löytyy esimerkiksi täältä:

Toinen iso kysymys taustalla on henkilötietojen nettijulkaisu. Kaikkia julkisia ja harmittomiakaan henkilötietoja ei voi julkaista kunnan nettisivuilla. Tämän tulkitseminen aiheuttaa monelle julkaisua miettivälle aika usein päänvaivaa. Uudessa laissa lähdetään siitä, että jos julkaistu pöytäkirja sisältää henkilötietoja, on ne poistettava oikaisuvaatimus- ja valitusajan jälkeen. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua kunnan toiminnan kannalta. Ilman asianomaisen henkilön suostumusta henkilötietoja saa käsitellä vain, jos käsittelystä säädetään laissa tai käsittely johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta. Kaiken henkilötietojen käsittelyn on oltava oikeutettua ja tarpeellista koko sen ajan, jolloin tietoja käsitellään. Oikaisuvaatimus- ja valitusajan tai esimerkiksi kuulutuksen ilmoitusajan päätyttyä päättyy myös kunnan peruste ja tarve henkilötiedon käsittelemiseen yleisessä tietoverkossa. Tämän vuoksi kunnan on poistettava henkilötiedot tietoverkosta mainitun ajan päättyessä.

Eli kysymys on kuitenkin käytännössä paljon monitahoisempi kuin vain yhdestä pykälästä puhumista.

Aihetta käsitellään tarkemmin mm. seuraavissa etäkoulutuksissamme:

12.10. klo 10-12 Miten julkaisen päätökset netissä uuden kuntalain mukaan 

12.10. klo 13-15 Miten antaa päätökset tiedoksi oikein?

Tutustu tästä diapakettiin aiheesta.

LUE MYÖS