Miten raamit ja rakenteet virittävät yhteiseloa työpaikalla?

Se, miten toiminnan kokonaisuus on virallisesti ja rakenteellisesti organisoitu, heijastuu vahvasti johtajuuteen ja arkeen työpaikoilla. Johtamisjärjestelmä eli se miten valtuudet, päätöksenteko ja asemavalta on jaettu ja organisoitu, antaa raameja ja määrittää reunaehtoja niin vastuualueiden kuin yksittäisten henkilöidenkin toiminnalle ja johtamiselle.

Nykyisessä työkulttuurissa ja johtajuudessa korostuu vastuun jakaminen ja jaettu johtajuus. Ihailemme yhä enemmän itseohjautuvuutta ja haluamme jokaiselle vaikutusmahdollisuuksia.

Peräänkuulutamme kaikkien aktiivisuutta ja kokeiluja. Kurotamme kohti yhdessä tekemistä ja yhdessä ohjautumista, jossa osallistutaan, kuunnellaan ja luotetaan toisiin.

Haluamme, että mahdollisimman moni pääsee mukaan. Kaipaamme runsasta ja avointa viestintää. Odotamme luontevaa ja runsasta vuorovaikutusta kaikilla tasoilla. Haluamme läpinäkyvyyden leimaavan toimintaamme kaikilla tasoilla. Odotamme, että kaikki tieto on kaikkien ulottuvissa. Verkotumme ja verkostoidumme. Kaipaamme vähemmän ohjeita ja enemmän vapauksia. Haluamme päätöksentekoa mahdollisimman alas organisaatiossa.

Toivottavasti johtamisjärjestelmä mahdollistaa kaiken tämän hyvän – eikä ainakaan estä ihanteiden toteutumista. Monissa organisaatioissa ollaankin menossa kohti kevyempiä rakenteita, pois siiloista. Paksut organisatoriset rajat eivät edistä yhteistyötä ja ketterää toimintaa.

—–


Kirjoittaja Timo Huttunen on pitkän linjan valmentaja ja konsultti, joka on mukana Hallintoakatemian organisaatiouudistuksia koskevissa asiantuntijapalvelussa, jossa toimimme kumppanina johtamisjärjestelmän uudistamisessa ja kehittämisessä. Kartoitamme nykyisen johtamisjärjestelmän uudistustarpeet ja laadimme uuden johtamisjärjestelmän juuri teidän kunnalle. Hanke toteutetaan yhdessä kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Lopputuloksena on kuntaanne sopiva johtamisjärjestelmä, joka toimii hyvin muuttuvassa toimintaympäristössä ja vastaa nykypäivän tarpeisiin. Tarkoituksena on myös löytää hyviä tapoja tehostaa toimintaa, parantaa yhteistyötä ja selkiyttää operatiivisen ja poliittisen johtamisen rooleja. Lue lisää täältä.

 

 

 

Timo kirjoittaa myös kirjaa Yhteisestä johtajuudesta (ilmestyy syksyllä 2018). Ajatuksena on antaa käytännön eväitä esimiesten ja työntekijöiden yhteispelille, luottamukselle, osallistavalle ja itseohjautuvalle työntekemisen meiningille ja arkipäivän vastuun jakamiselle. Kirjassa paljon ajatuksia ja esimerkkejä myös siitä miten yhteispeliä voisi kehittää muutostilanteissa ja uudistumis- ja kehittämishankkeissa eri porukoiden välille.

 

 

 

 

 

LUE MYÖS