Miten vahvistaa luottamusta hallintoon? – Timo Huttunen

Tsekkaa viisi nyrkkisääntöä

Ihmiset luottavat pääsääntöisesti hallintoon

Suomessa  luottamus eri yhteiskunnallisiin toimijoihin, instituutioihin ja organisaatioihin – ja myös hallintoon – on perinteisesti ollut  vahvempaa kuin monissa muissa maissa. Myös näinä haastavina korona-aikoina me kansalaiset olemme pääsääntöisesti luottaneet viranomaisten päätöksiin, ohjeisiin ja toimintaan. 

On meillä kyllä merkkejä myös siitä, että luottamuksen savuttaminen ei välttämättä ole enää niin helppoa kuin aikaisemmin. Asiantuntijan sana ei esimerkiksi ole niin pyhää kuin aiemmin. Jokainen voi googlettaa ja kokea olevansa vähintään kokemusasiantuntija (jos ei jopa ekspertti) alalla kuin alalla. Myös sosiaalinen media lieveilmiöineen voi sekoittaa ja pahimmillaan nakertaa asiantuntijoiden luottamusta.

Mitä luottamus on?

”Luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkuhun tai johonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä.” (Wikipedia)

Luottamus on siis sekä tunnetta että järkeä. Luottamus rakentuu sekä yksilöllisistä näkökulmista että vastavuoroisuudesta ja vuorovaikutuksesta. 

Olitpa sitten luottamuksen ”rakentaja” (asiantuntija, asiakaspalvelija, työkaveri, johtaja) tai luottamuksen kokija (asiakas, kansalainen, työkaveri, alainen), niin henkilökohtaiset asenteesi, ihmiskuvasi, arvostuksesi ja käyttäytymisesi muodostavat ikään kuin yksilöllisen luottamuksen työkalupakin, jota voit käyttää joko luottamuksen kirittämiseen tai sen tappamiseen. 

Luottamus syntyy aina suhteessa toisiin. Luottamuksen kokeminen tapahtuu aina yhteistyön, vuorovaikutuksen ja vastavuoroisuuden kautta. Nämä puolestaan vaativat toimiakseen mm viestintää, pelisääntöjä ja yhteisiä työ- ja menettelytapoja.

Muista nämä nyrkkisäännöt:

Työelämän luottamuksessa, sen rakentamisessa ja vaalimisessa tietyt periaatteet nousevat kerta toisensa jälkeen esiin. Tässä muistutukset ja nyrkkisäännöt, joilla päästään jo pitkälle:

 

  • Tiedä ja tunnista odotukset.

 

Jotta luottamukselliset suhteet ovat mahdollisia meidän täytyy tietää, mitä toiset (asiakkaat, työkaverit, muut toimijat) odottavat palvelultamme, toimintatavoiltamme, jne. Lähtökohtaisesti ihan itsestäänselvyys, mutta arkielämässä me kysymme toisiltamme ihan liian vähän ja teemme vääriä oletuksia liikaa. Kun tunnistamme ja sanomme ääneen odotukset, ennustettavuus lisääntyy – ja se puolestaan luo hyvän pohjan luottamukselle.

  •  Pidä kiinni lupauksistasi, puhu totta, myönnä virheesi.

 

Tämä on eittämättä yksi luottamuksen ytimistä. Jos luvatut aikataulut, lopputulokset tai toimintatavat eivät toteudu, voi pitkään ja huolella rakennettu luottamussuhde kadota hyvinkin nopeasti.

Teroitetaan siis palvelulupauksemme ja pelisääntömme sekä pidetään huolta, että pysymme niissä. Ollaan rehellisiä, puhutaan totta. Ollaan suoraselkäisiä eikä selitellä mahdollisia virheitämme pois. 

 

  • Toimi avoimesti ja läpinäkyvästi.

 

Mitä enemmän ja läpinäkyvämmin tietoa on saatavilla, sen paremmat mahdollisuudet luottamukselliseen kanssakäymiseen on olemassa. Varmista, että tietoa palveluistanne on saatavissa mahdollisimman helposti. Hyödynnä uutta tekniikkaa. Kerro mistä tietoa löytyy, ohjeista- älä oleta, että kaikki sen löytävät. 

 

  • Ole aktiivinen, tee yhteistyötä ja kuuntele.

 

Älä odota, että se toinen kysyy, tiedustelee tai palaa asiaan. Ole itse aktiivinen, tarjoa apuasi, kysy ja kuuntele. Kuuntele herkällä korvalla mistä toiset ovat kiinnostuneita, mikä tuottaa kenties vaikeuksia, millaiset asiat askarruttavat. Kaikki tällainen vuorovaikutus lisää luottamusta.

 

  • Kunnioita ja arvosta

 

Ihmisten välisessä kanssakäymisessä toistemme mielipiteiden, arvojen ja käyttäytymisen arvostus on kaikki kaikessa. Ja niin se on myös työkuvioissa, hallinnon prosesseissa ja asiakasyhteistyössä. Kunnioitetaan siis erilaisia mielipiteitä, eikä tyrmätä toisten ideoita. Kunnioitetaan myös toistemme ajankäyttöä sekä sovittuja pelisääntöjä ja työprosesseja. Kunnioitus ja arvostus ruokkii luottamusta.

Timo Huttunen

Kirjoittaja on pitkän linjan valmentaja ja kehittäjä, joka kirjoittaa parhaillaan kirjaa Luottamuksesta uudessa, itseohjautuvassa työelämässä (toukokuu 2020).

Kirja jäsentää ja antaa vinkkejä johdon ja henkilöstön väliseen kanssakäymiseen uudenlaisessa työkulttuurissa. 

Edellinen kirja ”Johdetaan yhdessä – Hypeä vai työpaikan todellisuutta” (Kauppakamari) ilmestyi marraskuussa 2018. 

Tsekkaa lisää: www.muuvon.fi , timo.huttunen@muuvon.fi 

LUE MYÖS