Välillä minulta kysytään koulutuksissa, että onko tietosuoja-asetus (kuntapuolella) niin mullistava uudistus ja liittyykö siihen niin isot riskit kuin sanotaan. Nyt täytyy tuottaa pettymys, sillä tällä kertaa myös minun vastaukseni on kyllä ja ei. Me, jotka olemme pitkään toimineet julkisuus- ja tietosuoja-asioiden parissa, olemme varmasti enimmäkseen tyytyväisiä, että kerrankin tämä meidänkin maailma nousee vihdoinkin näin paljon esiin. Kyllä, kysymys on iso, käsittelemme jatkuvasti erilaisia henkilötietoja erilaisissa organisaatioissa. Kyse on myös ihmisten merkittävien perusoikeuksien toteuttamisesta. Mutta ei, kunnissa ollaan jo hyvin pitkällä henkilötietoasioissa ja kyse ei ole mullistuksesta, vaan asioiden merkittävästä ryhdistämisestä.

Yksityisyydensuoja ja henkilötietojen suoja on jokaisen perusoikeus. Meidän oman Suomen perustuslakia koskevan hallituksen esityksen mukaan yksityiselämän suojan lähtökohtana on, että yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselämäänsä.

Yksityiselämän piirin tarkka määritteleminen on vaikeaa. Siihen kuuluu muun muassa yksilön oikeus vapaasti solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin ja ympäristöön sekä oikeus määrätä itsestään ja ruumiistaan. Valtiolla on velvollisuus suojella, että tämä toteutuu

Henkilötietojen suojasta säädetään lailla. Säännös viittaa tarpeeseen lainsäädännöllisesti turvata yksilön oikeusturva ja yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä, rekisteröinnissä ja käyttämisessä.

 Henkilötietojen käsittelyn tulee jo nyt, mutta myös jatkossa perustua lakiin, henkilön suostumukseen tai asiakkuuteen. Henkilötietoja ei voi eikä saa käsitellä turhaan, huvikseen tai huolettomasti. Myös tietosuoja saattaa pettää eri syistä: vahingossa, huolimattomuutta, tietomurron takia Mitä nämä tapaukset käytännössä ovat: laiton henkilötietojen käsittely, tietoja on kerätty väärin, tietoihin on päässyt käsiksi väärä henkilö, tietoja on käsitelty huolimattomasti, tietoja on luovutettu väärin.

Myös johdon vastuun korostaminen kuvaa uudistuksen merkitystä jokaiselle organisaatiolle. Johdolla on vastuu asetuksen asettumisesta organisaatioon oikein, mutta jokaisella on vastuu omasta toiminnastaan.

Eli sanoisin, että uudistukseen on hyvä kiinnittää huomiota, mutta hyvin toimivassa organisaatiossa ja hyvin organisoidussa henkilötietojen käsittelyssä ei tarvitse keskittyä uhkiin, että niille ei jää niin suurta sijaa. 

8.12. keskustelemme Tampereella tietosuojasta koko päivän: vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Uusi tietosuoja-asetus kunnille

Koulutuksessa perehdytään tietosuoja-asetuksen tuomiin uudistuksiin kunnissa ja miten uudistukseen olisi hyvä varautua ennen kuin asetus tulee voimaan toukokuussa 2018.

 

Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.

Pin It on Pinterest

Share This