Mullistiko tietosuoja-asetus kaiken?

Välillä minulta kysytään koulutuksissa, että oliko tietosuoja-asetus (kuntapuolella) niin mullistava uudistus ja liittyykö siihen niin isot riskit kuin sanotaan. Nyt täytyy tuottaa pettymys, sillä tällä kertaa myös minun vastaukseni on kyllä ja ei. Me, jotka olemme pitkään toimineet julkisuus- ja tietosuoja-asioiden parissa, olemme varmasti enimmäkseen tyytyväisiä, että kerrankin tämä meidänkin maailma on noussut vihdoinkin näin paljon esiin ja herättänyt runsasta keskustelua. Kyllä, kysymys on iso, käsittelemme jatkuvasti erilaisia henkilötietoja erilaisissa organisaatioissa. Kyse on myös ihmisten merkittävien perusoikeuksien toteuttamisesta. Mutta ei, kunnissa ollaan oltu yleensä jo hyvin pitkällä henkilötietoasioissa. Kyse ei  meille siksi olekaan ollut mullistuksesta, vaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvän organisaation ja käytännön toimenpiteiden merkittävästä ryhdistämisestä.

Yksityisyydensuoja on jokaisen perusoikeus. Meidän oman Suomen perustuslakia koskevan hallituksen esityksen mukaan yksityiselämän suojan lähtökohtana on, että yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden ulkopuolisten tahojen mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista hänen yksityiselämäänsä.

Yksityiselämän piirin tarkka määritteleminen on vaikeaa. Siihen kuuluu muun muassa yksilön oikeus vapaasti solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin ja ympäristöön sekä oikeus määrätäitsestään ja ruumiistaan. Valtiolla on velvollisuus suojella ja huolehtia, että tämä toteutuu

Henkilötietojen suojasta säädetään lailla. Säännös viittaa tarpeeseen lainsäädännöllisesti turvata yksilön oikeusturva ja yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä, rekisteröinnissä, säilyttämisessä ja käyttämisessä. Eli turvan on toteuduttava koko tiedon elinkaaren ajan luotettavasti ja todistettavasti.

Henkilötietojen käsittelyn tuli jo aiemmin, mutta myös tietosuoja-asetuksen maailmassa perustua lakiin, mutta myös esimerkiksi henkilön suostumukseen tai asiakkuuteen. Tietoja piti ja pitää nytkin käsitellä tarkasti lain mukaisella tavalla. Henkilötietoja ei voi eikä saa käsitellä turhaan, huvikseen tai huolettomasti. Käytännössä tietosuoja saattaa pettää eri syistä: vahingossa, huolimattomuutta, tietomurron takia Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi laiton henkilötietojen käsittely, tietoja on kerätty väärin, tietoihin on päässyt käsiksi väärä henkilö, tietoja on käsitelty huolimattomasti tai tietoja on luovutettu väärin. Tällaiselta toiminnalta tulisikin suojata henkilötietoja ja korjata organisaatiossa ne viimeiset yksittäiset kohdat, jotka mahdollistavat vääränlaisen käsittelyn.

Myös johdon vastuun korostaminen kuvaa tietosuoja-asetusuudistuksen merkitystä jokaiselle organisaatiolle. Johdolla on vastuu asetuksen asettumisesta organisaatioon oikein, mutta jokaisella on luonnollisesti vastuu omasta toiminnastaan. 

Eli sanoisin, että uudistus on ollut hyvä kohta kehittää ja arvioida organisaatioiden toimintaa. Se on ollut hyvä kohta ohjeistaa ja kouluttaa henkilöstöä. Se on ollut myös loistava uudistus siinä, että asiaan on kiinnitetty runsaasti huomiota. Vaikka se ei olisikaan ollut mullistus, on siihen silti tärkeää kiinnittää paljon huomiota, mutta hyvin toimivassa organisaatiossa ja hyvin organisoidussa henkilötietojen käsittelyssä ei tarvitse keskittyä uhkiin, että niille ei jää niin suurta sijaa. Keskitytään sen sijaan mahdollisuuksiin: meillä on ollut tarkistuspiste organisaation henkilötietojen käsittelylle. Myös omia tietojamme käsitellään huolellisesti, olivatpa ne säilössä missä tahansa. 

**
Koulutamme tietosuoja-asioista muun muassa seuraavissa etäkoulutuksissamme – ilmoittaudu mukaan!

 

LUE MYÖS