Valmistelen juuri kehittämiskoulutusta eräälle organisaatiolle ja pohdin, miten innostaa ihmisiä kehittämään toimintaansa, joka koetaan jo nyt ihan hyvänä tai ainakin melko sujuvana arkena. Monesti koulutusta valmistellessa on haastavaa miettiä, kuinka voisi sanoa kokeneille ihmisille jotakin uutta tai edes jotakin ajatuksia herättävää.
Olen seurannut mielenkiinnolla erilaisissa organisaatioissa sitä, miten muutosvastarinta käynnistyy ja leviää koko organisaatioon. Muutos- ja kehitysideoista on helppoa sanoa, että "Tämä on tuttua asiaa" tai "Tämä me on jo testattu aikaisemminkin". Erityisen mielenkiintoinen tämä kommentti on jos kyseessä on esimerkiksi uusia ja oikeasi muuttuneita lakeja koskeva koulutus.  Vielä mielenkiintoisempaa kuitenkin on kun aletaan tarkemmin tutkia tuota organisaatiota, jolla ei ole omasta mielestään enää mitään opittavaa. Monesti asioita tehdään aivan oikeasti juuri niin, kun on tehty 30 vuotta.  Silloin kyllä mietin, että jos esimerkiksi uusi lainsäädäntö ja muu on niin tuttua ja hyvin hallussa, niin miksi sitten toimitaan toisin eli ei päivitetä toimintatapoja? Kannattaisiko siis joskus astua oikeasti ulos kiireestä ja miettiä toimintaansa?
Nyt uusi kuntalaki – olivatpa sen ajatukset vanhoja tai uusia tai olipa ne kuultu jo 70 -luvulla tai ei  – velvottaa vähintäänkin laatimaan monia uusia asiakirjoja ohjaamaan organisaation toimintaa(sivuhuomiona: omat ensimmäiset kuntalaki -muistoni ajoittuvat vasta 90-luvulle ja ensimmäiset muistoni maailmasta ylipäänsä 70- ja 80- luvun taitteeseen;).Tiedän, lisää papereita.
Mutta laatiessamme näitä papereita, voisimme edes ihan vähän miettiä vastausta kysymykseen "Onko meillä aidosti sellainen tilanne, jossa ei ole syytä tehdä minkäänlaisia uudistuksia?"
Joskus on myös mahtavaa huomata, ettei ole uudistettavaa, että meillä on hyvä elää näin. Tämänkin ääneen sanominen on tärkeää.

Lisää aiheesta

Paremman hallinnon esimerkit vuonna 2018 Viime vuonna nostimme esiin mielenkiintoisia faktoja eri kunnista vuoden jokaisella viikolla. Tänä vuonna päätimme nostaa esiin hyvän hallinnon tekoja...
Kuntalaki uudistuu – uuden luottamushenkilön... Kuntalakiuudistukselle on ollut useita tarpeita ja syitä kunnan toimintaympäristön muutosten, kuntahallinnon rakenteiden ja muun lainsäädännön muutost...
Ajatellaan strategisesti, ei vain johdeta sillä Strategisesta johtamisesta on puhuttu paljon. Olen pohtinut myös strategista ajattelua. Siinä asiat seuraavat loogisesti toisiaan ja syy-seuraussuhtee...
Uusi kuntastrategia ja kunnan johtaminen Uuden kuntalain mukainen uusi kuntastrategia on valtuuston merkittävin ohjausväline kunnan johtamisessa.  Nyt uusi kuntastrategia ja kuntastra...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , , , ,

Pin It on Pinterest

Share This