Oikeudenmukaisuuden eri merkitykset työpaikalla

Olin tällä viikolla koulutuksessa, jossa keskusteltiin hyvän johtamisen ja hyvin toimivan organisaation keskeisimmistä tekijöistä. Löysin monia mahtavia yhtymäkohtia hyvän johtamisen ja hallintolain hallinnon oikeusperiaatteiden välillä. Molemmat heijastavat samoja arvoja ja pyrkivät samaan päämäärään.  Keskeisinä tekijöinä näissä keskusteluissa nousi esiin johdonmukaisuus ja oikeudenmukaisuus. Olen työskennellyt lukuisissa hyvissä organisaatioissa useiden hyvien esimiesten alaisuudessa, joten allekirjoitan täysin näiden asioiden merkityksen alaisen silmissä.

Jos pohtii oikeudenmukaisuuskeskustelua sekä esimiehen että alaisen näkökulmasta, hämmästyttää, miten eri tavoin me ymmärrämme toisiamme. Esimerkiksi kulttuuri, aiemmat työpaikat, kasvatus, koulutus ja oma luonne ohjaavat meitä tulkitsemaan tilanteita eri tavoin ja toimimaan niissä eri tavoin. Toinen meistä kokee oikeudenmukaisuutena hymyilyn ja hyssyttelyn (tämä sanamuotokin varmasti ilmentää omaa ennakkoasennettani…) ilmapiirin, missä ns. kaikki kukat saa kukkia ja toinen kokee sen ahdistavaksi, kun itse on mielestään ahkera ja aikaansaava ja toisille annetaan erivapauksia. Alainen kokee avun tarjoamisen holhoamisena ja esimies avusta kieltäytymisen niskoitteluna. Olemme kierteessä…

Jos mietin omaa toimintaani, niin kasvatuksenikin on lähtenyt siitä, että pitää olla rehellinen, suoraselkäinen ja sanoa asiat niin kuin ne on. Tätä pohjaa vasten näen itse oikeudenmukaisuuden rehellisyytenä ja myös ikävien asioiden täysin suoraan ääneen sanomisen välttämättömänä oikeudenmukaisen ja toimivan kulttuurin luomiseksi. Tunnen valehtelevani, jos en sano suoraan mitä mietin tai anna ihmiselle rehellistä palautetta, jotta hän voi korjata toimintaansa. Pahinta on mielestäni, että organisaatiossa kritisoidaan jonkun toimintaa, muttei kerrota hänelle itselleen, jotta hän voisi parantaa tapansa. Toisen työskentely vaikuttaa aina väistämättä muidenkin työskentelyyn ja työoloihin. Siksi suurinta oikeudenmukaisuutta onkin se, että jokainen hoitaa oman tonttinsa ja esimies korjaa yksittäiset ongelmakohdat. Joku taas voi kokea tämän painostavana, varsinkin, jos hänen toimissaan on jatkuvasti korjattavaa. Minulle on sanottu, että olen ainoa äiti, joka kokee velvollisuudekseen sanoa, että tiellä on päälleajettu kettu suolet pihalla sen sijaan, että yrittäisi keksiä jonkun kauniimman selityksen. Pahempi asiahan mielestäni toki olisi, että äiti valehtelisi lapsilleen…

Miksi kirjoitin tämän blogin? Siksi, että monen meistä voisi olla hyödyllistä pysähtyä miettimään, mitä toinen omassa organisaatiossamme tosiasiassa yrittää tehdä tai sanoa, kun hän toimii tietyllä tavalla. Oikeudenmukaisuus ja johdonmukaisuus on molemmat hyviä asioita, mutta me voimme ymmärtää ne hyvin monella eri tavalla. Mitäpä, jos jokainen meistä vaikka pyrkiikin organisaatiossa samaan lopputulokseen, mutta välistä jää keskustelu ja toisen ihmisen toiminnan syiden ymmärtäminen?

LUE MYÖS