Teimme Hallintoakatemiassa tilannekartoituksen kuntien strategiatilanteesta: suurimmassa osassa kuntia on uuden kuntalain mukaisen kuntastrategian teko vielä edessä tai kesken.

Uudessa kuntalaissa on korostettu kuntastrategian merkitystä – kuntastrategian laatiminen on kohta pakollista. Käytännössä kuntastrategia on kuitenkin ollut melkein jokaisen kunnan ”työkalupakissa” jo hyvän aikaa. Kuntalakiin on sisällytetty nyt myös vaatimukset strategian minimisisällöstä. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen, omistajapolitiikka ja henkilöstöpolitiikka sekä tulee määritellä myös strategian toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kävimme läpi kaikkien kuntien nettisivut 18.-27.2.2017 aikavälillä kartoittaaksemme sitä, mitkä kunnat ovat jo laatineet uuden kuntastrategian.

Kartoituksen pohjalta näyttäisi siltä, että työ on monessa kunnassa parhaillaan käynnissä:

  • 71 % kunnista on joko kesken tai vielä edessä strategiatyö, eli strategiaa ei ole vielä uusittu uuden kuntalain mukaiseksi
  • 22 % on jo uusi strategia voimassa
  • 7 % ei löytynyt tietoa strategian tilanteesta

Tiedot on kerätty kuntien verkkosivuilta sekä verkkosivuilla julkaistuista esityslistoista ja pöytäkirjoista 18.-27.2.2017. Mukana ovat Suomen kunnat lukuunottamatta Ahvenanmaan 16 kuntaa.

 

Lisää aiheesta

Kunnat ja vuosi 2018 Kuntien hallinnossa tapahtuu monenlaisia asioita vuonna 2018. Useat näistä asioista ovat olleet keskusteluissa jo pidempään. Eri kunnissa hankkeet luo...
Tee kuntastrategia eri tavalla kuin ennen. Hyödynn... Tavoitteista todeksi -ohjelma strategiatyöhön Hallintoakatemia ja Gemilo ovat laatineet yhdessä kunnille avaimet käteen -ratkaisun strategiatyön su...
Strategian kautta itsehallinnon hengen elävöittämi... Kuntastrategian laadinta on leimannut kuntien uuden valtuustokauden ensimmäisten kuukausien ohjelmaa. Uuden kuntalain myötä sen merkitys on ensisijais...
Lisääntyykö avoimuus kunnassa … ? Julkishallinnon toiminnan on jo edellytettykin olevan avointa ja julkisuusperiaatteen mukaisesti toimivaa. Nyt uudessa kuntalaissa lähdetään korostama...
Ulla Tirronen
Koulutuksen ja kuntahallinnon ammattilainen, Hallintoakatemian erityisasiantuntija. Koulutukseltani olen HTM. Rakastan kuntia, hallintoa ja katson maailmaa usein digilasien läpi.
Asiasanat:

Pin It on Pinterest

Share This