Onnistu rekrytoinnissa, onnistut kunnan johtamisessa

Kuntiin rekrytoitaessa ei olla ihan pienen tehtävän edessä. Kuntien rekrytoinneissa palkataan ihmisiä huolehtimaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja kunnan tehtävien turvaamisesta. Kunnilla on hyvin eri tyyppisiä rekrytointeja ja rekrytointeja tekeviä ryhmiä. Kunnan hyvään rekrytointiin kuuluu monia seikkoja, mutta hyvin tärkeää on se, että valmistaudutaan kunnolla rekrytointiin ja selvitetään, mitkä ovat lainsäädännön asettamat reunaehdot. Yksi kiinnostava näkökulma on se, mitä ja miten voin kysyä työnhakijalta työhaastattelussa.
Olen ollut eri rooleissa rekrytoimassa ja välillä on tullut vastaan tilanteita, joissa on ollut vaikea pysyä vakavana. Yhden kerran kaikki oli mennyt loppuun saakka hyvin kunnes aivan haastattelun lopussa eräs ryhmästä kysyi ”Kun sinä olet noin hyvän näköinen nuori mies ja sinulla ei ole vaimoa, niin onko sinulla sitten poikaystävä?” Tyypillinen esimerkki on myös muut kysymykset perheestä, raskaudesta tai lastenhoidosta. Itseltäni on kysytty hakiessani kunnan keskushallinnon hallintotehtäviin kokemuksiani maataloustyöstä ja mielipidettäni turpeesta. Joskus joku sanoi kysyttyään suosikkijoukkuetta, että ”Muuten tukisin sinua, mutta en luota JYP:n kannattajiin”.
Nämä ovat ehkä olleet kysyjien mielestä harmittomia tilanteita ja ehkä jopa arkielämässä olisivatkin. Kuitenkin tehtäessä rekrytointeja tulee teroittaa jokaiselle entistä selvemmin ja tarkemmin se rooli ja asema, jossa kunnan rekrytointia tehdään. Jokaisen tulee sisäistää joka ikisen tehtävän rekrytoinnin tärkeys ja merkitys.  Osaava henkilöstö on keskeisessä roolissa kunnan menestymiseen ja pärjäämiseen. Lisäksi tulee korostaa sen merkitystä, että tiedetään, mitä ollaan hakemassa. Minkälainen osaaminen on tarpeen ja millä kysymyksillä se saadaan selville? Ideaalitilanteessa kunnan osaaminen on kartoitettu ja sekä osaamistarpeet on määritelty strategisesti pidemmälle aikavälille, jolloin tiedetään, minkälaista osaamista puuttuu tällä hetkellä, hetken päästä sekä pidemmällä aikavälillä.  Moni kunta käyttää valmiita kysymyslistoja, jolloin epäsopivat kysymykset on jo poissuljettu. Muutoinkin kysymyksiä on syytä valmistella ja pohtia etukäteen. Onnistuneessa rekrytoinnissa on tehty pohjatyöt hyvin.
Haastatteluun liittyvän lainsäädännön seikkojen huomioiminen antaa taustatukea hyvälle rekrytointiprosessille. Näitä ovat esimerkiksi yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki, työelämän tietosuojalaki, julkisuuslaki.Pohdin näitä kysymyksiä tarkemmin myös tässä koulutuksessa:

LUE MYÖS