Opetusalan ammattilainen – Täydennä osaamistasi Hallintoakatemian koulutuksilla syksyllä 2022!

Arveluttaako nuoren kohtaaminen yläkouluikäisen kasvatuskeskustelussa? Oletko miettinyt, miten koulusi voisi parantaa ja kehittää oppilaiden yrittäjyyskasvatusta? Tai haluatko oppia enemmän Wilman ja sosiaalisen median juridisesta näkökulmasta koulutoimessa? 

Esimerkiksi tällaisiin ajankohtaisiin ja mielenkiintoisiin teemoihin paneudutaan Hallintoakatemian syksyn 2022 opetuksen ja sivistyksen koulutuksissa. Opetus ja sivistys ovat toimialoina jatkuvan muutoksen ja kehityksen kohteena, mikä tarkoittaa, että myös jatkuva uuden oppiminen on erityisen tärkeää.  

Hallintoakatemia tarjoaa käytännönläheisiä ja konkreettisten esimerkkien kera varustettuja koulutuksia, joista saat varmasti kehitysideoita ja ajatuksia, joita voit hyödyntää omassa organisaatiossasi.

 

Seuraavaksi muutama nosto lokakuun 2022 opetus- ja sivistysalan koulutuksista: 

 

Wilman ja somen juridisia kysymyksiä koulutoimessa 7.10.2022:

Koulun ja kodin välinen viestintä tapahtuu nykyään hyvin pitkälti Wilman kautta. Samalla opetustyössä viestitään aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Tässä koulutuksessa käsitellään sitä, mitä Wilman ja somen käytössä on otettava huomioon lainsäädännön kannalta.

Päättöarvioinnin kriteerit käyttöön! 10.10.2022

Yläkoulun arviointi sai tuekseen päättöarvioinnin kriteerit, jotka otettiin käyttöön elokuussa 2021. Kriteereiden tarkoituksena on auttaa opettajia heidän arviointityössään ja tehdä arviointia sekä arvosanojen antoperiaatteita näkyväksi oppilaille ja heidän huoltajilleen. Tässä koulutuksessa paneudutaan siihen, miten päättöarvioinnin kriteerit kytkeytyvät oppiaineiden tavoitteisiin, miten kriteerit toimivat opettajan arviointityön apuna, ja miten päättöarvioinnin kriteereitä on hyvä avata oppilaille perusopetuksen yläluokkien ajan.

Oikeudellisia ongelmia kunnan koulutoimessa 11.10.2022

Koulutuksessa käsitellään lainsäädännön soveltamiseen liittyviä käytännön ongelmia kunnan koulutoimessa. Koulutuksen lähtökohtana ovat koulutoimen laillisuusvalvonnassa ja muutoksenhaussa esiin nousseet ongelmat, joihin opetuksen järjestäjien tulisi kiinnittää huomiota oppilaiden ja heidän vanhempiensa sekä henkilöstö oikeusturvan vahvistamiseksi.

Laskut ja tiliöinti koulusihteerin työssä 12.10.2022

Koulusihteeri käsittelee työssään monesti paljon erilaisia laskuja, joiden käsittelyyn liittyy omat periaatteensa ja haasteensa. Tässä koulutuksessa saat käsityksen siitä, miten koulumaailman käsitteet taloudenpidossa muodostuvat. Lisäksi koulutuksessa perehdytään siihen, millaiset reunaehdot koulujen laskuihin liittyvässä toiminnassa on. Lopuksi tarkastelemme vielä tarkemmin laskutusta ja tiliöintiä koulusihteerin näkökulmasta.

 

LUE MYÖS