Oppimiseen varmuutta testaamisesta

Erilaisista oppimistekniikoista ja keinoista edistää oppimista on runsaasti tutkimuksia. Esimerkiksi riittävä unensaanti on oppimisen kannalta tärkeää. Myös erilaiset kikat oppimiseen ovat useimmille meistä tuttuja: oli kyseessä sitten opiskeltavan asian visualisoiminen tai suhteuttaminen omaan arkeen. Jo alakoulussa laskutehtävät tuntuivat helpommilta, kun niitä mietti vaikkapa omenoiden kautta. Muutama vuosi sitten pomodoro-tekniikka nosti tauottamisen suosiota niin työelämässä kuin opiskeltaessakin. Yksi taktiikka, nimittäin opitun testaaminen, puolestaan on myöskin toimiva sekä varmasti kaikille meille tuttu keino tehostaa oppimista. Miksi näin on?

Testaaminen kannattaa ensinnäkin siksi, että se pakottaa tuomaan opittuja asioita uudestaan mieleen. Toiseksi, testaamisen kautta voi havaita, mitkä asiat ovat itsellä hallussa, ja missä opittavaa on vielä. Siten testin jälkeen voi suunnata oppimiseen käytetyn aikansa tehokkaammin. Testeissä on lähes suotavaa tehdä myös virheitä, joista voi aina oppia! Testaaminen tuo lisäksi vaihtelua oppimiseen. Tällaiset virikkeet puolestaan saattavat parantaa vaikkapa keskittymiskykyä sekä tehdä oppimisesta mielekkäämpää. Toisaalta testin aikana joutuu keskittymään aktiivisesti: siinä missä mieli saattaa harhailla helpostikin oppimateriaaleja päntätessä, rajatun kestoisen tentin ajan voi olla helpompi keskittää kunnolla oma huomio juuri opittavaan asiaan.

Nyt myös Hallintoakatemia on ottanut osaan koulutuksistaan käyttöön mahdollisuuden testata koulutuksen aikana opittuja asioita! SAG Flowmedikin tuottama eTentti-alusta tehostaa oppimista ja tekee siten koulutuksistamme vielä hedelmällisempiä niihin osallistuneille. Suoritetuista eTentistä osallistuja saa raportin, mutta lisäksi myös kunta voi pyytää keskitetysti tenttiin osallistumisista raportin, jolloin koulutukseen osallistuneiden oppimista voidaan mitata!

Palvelu tulee portaittain käyttöön osaan koulutuksistamme. Toistaiseksi eTentti on käytössä mm. tilauskoulutuksessamme sähköisistä kokouksista. Mikäli organisaatiollasi on tarpeita keskitetysti tehdä tutuksi henkilöstöllesi tietty asia, oli se sitten tietoturvaan, kokouskäytänteisiin tai uusiin toimintatapoihin liittyvää, räätälöimme koulutuksia ja eTenttejä mielellämme juuri teidän organisaationne tarpeisiin!

Ota yhteyttä:

info@hallintoakatemia.fi

LUE MYÖS