Osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien työllistämiseen vaikuttavat toimet?

Jokaisella on oikeus työhön. Erityisesti työllisyyskehityksen hidastuessa jokaisen työpanos on tärkeä. Osatyökykyiset ja muut vaikeasti työllistyvät on työvoimapotentiaali, jota ei tule hukata. Heillä olisi tahtoa päästä työmarkkinoille, mutta moni tarvitsee sinne päästäkseen tukea ja ohjausta.

Yksilön tarve edellä

Jokainen työtön on erilainen ja hänen tarpeensa ovat myös erilaiset. Tarpeet voivat liittyä työmarkkinoilla toimimiseen, osaamiseen tai yksilön voimavaroihin. Työvoimapalveluiden kehittäminen huomioimaan paremmin nämä yksilölliset tarpeet ja henkilökohtaisen kohtaamisen mahdollistaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Hallitus on käynnistämässä mm. toimia työkyvyn tunnistamiseksi, palveluihin ohjaamisen tehostamiseksi ja työkykypalveluiden kehittämiseksi erillisen työkykyohjelman avulla. Nämä kaikki ovat hyvin tarpeellisia ja kannatettavia. 

Työnantajatkin tarvitsevat tukea

Sosiaalibarometri 2019 tulosten perusteella enemmistö TE-johdosta, sote-johtajista ja sosiaalityöntekijöistä on sitä mieltä, että työnantajat eivät ole tottuneet osatyökykyisten työllistämiseen ja että työpaikoilla ei ole osatyökykyisille riittävästi tukea. 

Työnantajien rekrytointikynnystä voisi madaltaa työpaikalle vietävä konkreettien tuki ja ohjaus. Esim. työhönvalmennusta ja työkykykoordinaattoritoimintaa tulisi laajentaa.

Osatyökykyisten työllistymisessä tuleekin kiinnittää erityisesti huomioita työn ja työpaikkojen muokkaamiseen kaikille sopivaksi. Moninaiset työyhteisöt ovat nykypäivää.

Kunnilla avainrooli

Osatyökykyisten työllistymisessä tärkeitä ovat myös mm. sosiaali- ja terveyspoliittiset, koulutuspoliittiset ja asuntopoliittiset toimet. Toimivat hoito- ja kuntoutusketjut, toimiva joukkoliikenne, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuuden lisääminen sekä mahdollisuus osaamisen kehittämiseen edistävät työllistymistä. Näissä kaikissa kunnilla on merkittävä rooli.

Hallitus on vahvistamassa kuntien roolia työllisyydenhoidossa. Tulevissa kaupunkikokeiluissa kohderyhmänä tulee olemaan Kelan etuuksia saavat työttömät työnhakijat. Mielenkiinnolla odotamme hankkeiden käynnistymistä ja tuloksia erityisesti osatyökykyisten kohdalla. 

Järjestöillä ja säätiöillä sekä kunnallisilla työpajoilla on vahvaa osaamista osatyökykyisten ja muiden vaikeasti työllistymisen työllistämisessä. Toimijat ovat vuosien ajan kehittäneet erilaisia työllistymistä edistäviä toimintamalleja ja tukimuotoja, jotka huomioivat työttömien yksilölliset tarpeet ja yksilöllisen palvelupolun. Nämä eritasoiset palvelut on integroitava vahvemmin osaksi työvoimapalveluiden kokonaisuutta. Kunnilla on jo pitkä kokemus järjestöyhteistyöstä. Hyvää yhteistyötä tulee jatkaa.

Päivi Kiiskinen
Erityisasiantuntija, työllisyys-, elinkeino-, asunto- ja vammaispolitiikka
SOSTE,  Suomen sosiaali ja terveys ry

LUE MYÖS