Päätöksenteon ja moraalin yhteydestä – onko sitä ?

Päätöksenteko pääsääntöisesti mielletään luottamushenkilöiden tehtäväksi. Kuitenkin kunnissa tehtävien viranhaltijapäätösten määrä on todella suuri, vaikka nämä suurimmaksi osaksi eivät näykään ulospäin. Kunnissa tehdään hyvin erilaisia päätöksiä, asianosainen, kuntalainen ja “julkisuus” näkee eri puolen kunnan päätöksenteosta.

Kun olen pohtinut viime aikoina useiden erilaisten ja eri puolella Suomea olevien kuntien hallintosääntöjä yhdessä kuntien kanssa, olen huomannut, että suhtautuminen päätöksentekoon on erilaista. Silti pyrkimys mahdollisimman joustavaan, saumattomaan ja sujuvaan päätöksentekoon on yhtenäinen. Itse uskon, että mitä isommista ja merkittävämmistä asioista valtuusto päättää ja mitä vähemmän rutiiniasioita tulee toimielinkäsittelyyn, sitä korostuneempi on poliittisen päätöksenteon merkitys ja sitä sujuvampaa viranhaltijatyö. Oppikirjan mukaan siis: valtuusto päättää suuret strategiset linjaukset, hallitus hiukan täsmentää näitä päätöksiä, lautakunnan toimialojensa keskeiset linjaukset ja viranhaltijat päättävät käytännössä asioista näiden toimielinten tekemien linjausten pohjalta.

Kirjoitan tätä juna-aseman ravintolassa juoden teetä. Ympärillä istuvat yrittivät tarjota minulle pullollisen viiniä, että ajatus luistaisi paremmin. Kerroin, etten kirjoita kirjaa/runoja, vaan laki/hallintoasiaa. He sanoivat, että sitä suuremmalla syyllä, pitäisi ottaa viiniä, niin pääsisin lakiasoista moraaliin. Jos tässä pyrkii nyt tämän muumiteen avulla moraalifilosofisiin pohdintoihin, niin tehtiinpä päätös missä tahansa, on laatuvaatimukset samat. Jokaisen oikeusturvaan kuuluu saada hyvin valmisteltu, laadittu ja perusteltu päätös. Se ei muutu ja se on kuitenkin viime kädessä kaikkein tärkein seikka päätöksenteossa. Tämän lähemmäs en nyt moraalia pääse, mutta hyvä hallinto on mielestäni koko hallinnon filosofian ydin ja siitä puhuminen oikeutta ja oikeusturvaa parhaimmillaan. Hyvä hallinto luo luottamusta, oikeusturvaa ja turvallisuutta jokaiselle kuntalaiselle. Tämä on ehkä kuitenkin keskeisin asia myös päätöksenteon järjestämisessä – turvata jokaisen oikeus hyvään päätökseen.

LUE MYÖS