Viime vuonna nostimme esiin mielenkiintoisia faktoja eri kunnista vuoden jokaisella viikolla. Tänä vuonna päätimme nostaa esiin hyvän hallinnon tekoja. Hallinto nähdään monesti hyvin teknisenä ja irrallisena alureena kunnan toiminnassa. Silti hyvä hallinto on yksi jokaisen kansalaisen perusoikeuksista ja jokaisen kunnassa työskentelevän taikka luottamustehtävissä toimivan yksi keskeinen tehtävä on edistää hyvää, avointa hallintoa. Eri puolilla Suomea tehdään kunnissa joka päivä parempaa ja avoimempaa hallintoa edistäviä asioita. Asiat eivät välttämättä päädy uutisiin ja otsikoihin, mutta ne parantavat monen kuntalaisen perusarkea, elämää ja mahdollisuuksia vaikuttaa omiin asioihinsa.

Haluammekin tuoda vuoden aikana esiin arjen hallinnon hyviä esimerkkejä, kuten kuntalaisten osallistamista ja osallistumista, hallinnon avoimuutta sekä esimerkiksi arkea helpottavan digitalisaation hyödyntämistä.

Mikä on Sinusta hyvä esimerkki arjen paremmasta hallinnosta?

Voit seurata paremman hallinnon tekoja vuonna 2018 Facebook-, Twitter- ja Instagram -tileillämme sekä seuraavien #:n kautta: #parempihallinto #kunnat #kuntafakta

Lisää aiheesta

Mitä eroa on äänestyksellä ja vaalilla? Kunnan kokoustilanteissa tulee esille kahdenlaisia tilanteita, joissa tulee äänestää. Käytännössä kyseeseen tulee joko äänestäminen asiasta tai sitten...
Itsehallinnon hiipumisen tragedia Alexis de Tocqueville kiinnitti 1800-luvun alussa kirjoittamassaan kirjassa Demokratia Amerikassa huomiota siihen, että toisin kuin Amerikassa, Euroo...
Kuntien omat mobiilisovellukset auttavat, osallist... Kuntien digitalisaatio on ollut viime vuosina noussut suureksi puheenaiheeksi palvelujen kehittämisestä puhuttaessa. Palvelujen digitalisoimisen nähdä...
Ensimmäiset tulkinnat kuntastrategiasta On kiinnostavaa seurata ensimmäisten uusia strategioitansa julkaisevien tai hyväksyneiden kuntien tulkintoja siitä, mitä uudella kuntastrategialla tar...
Ulla Tirronen
Koulutuksen ja kuntahallinnon ammattilainen, Hallintoakatemian erityisasiantuntija. Koulutukseltani olen HTM. Rakastan kuntia, hallintoa ja katson maailmaa usein digilasien läpi.
Asiasanat: , ,

Pin It on Pinterest

Share This