Planering, förverkligande, uppföljning, målgång. Vad sen?

Tänk dig en skidtävling med masstart. Alla inleder kampen samtidigt men alla når inte mållinjen samtidigt. Samma kan man tänka om den kommunala ekonomin. Masstarten sker vid godkännande av budgeten och 1,5 år senare hägrar målgången och bokslutet godkänns. 

Vem är då först över mållinjen? Hen med bäst vallade skidor? Hen med nyaste och modernaste utrustningen? Eller hen som varit mest strategisk under loppets gång? Inom skidåkningen är det kanske hen som lyckats bäst med alla dessa tidigare nämnda men vem lyckas bäst i kampen om bokslutet?

Med ekonomens ögonen sett är kommunens bokslut det mest lagstyrda och noggrannaste dokument som måste upprättas. I den ekonomiska masstarten är kanske bokslutet den sträcka då ekonomen svettas som mest. Gäller för ekonomen att ha jobbat upp konditionen och välja bra valla för just denna etapp. Är då ekonomen först över mållinjen, eller ger ekonomen bara över stafettpinnen till följande? 

Ett bokslut innehåller verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, finansieringsanalys och noter. Till bokslutet bifogas dessutom personalrapporten. Bokslutet upprättas varje år  per 31.12 vilket innebär att man just vid denna tidpunkt tar ställning till tillgångar och finansiering. I bokslutet gör man flera kalkylerade och periodiserade bokföringstransaktioner varför man kan anse att ett bokslut inte egentligen beskriver det absoluta ekonomiska läget utan egentligen ett kalkylerat ekonomiskt läge.

Kalkylerna i bokslutet är alla länkade med varandra vilket betyder att kalkylerna påverkar varandra på olika sätt. Att förstå sammankopplingen av kalkylerna kan med lekmannaögon vara svårt, precis som att läsa av kalkylerna. Betyder det att den som inte förstår hamnar på efterkälke i loppet? Kanske. Då gäller det jobba på och i nästa lopp visa de medtävlande att man legat i hårdträning. 

Vill man komma lätt undan med träningen gäller det förstå finansieringsanalysen. Börja längst ner i analysen och jobba uppåt. Få koll på banksaldot, amorteringar, lånelyft, investeringar och till sist årsbidrag. När detta är under kontroll ökar man farten och läser analysen uppifrån ner. Tillåter vår vardagliga verksamhet, alltså årsbidraget oss till att investera och amortera? Eller behöver vi öka på lånestocken? Och har vi alls pengar på bankkontot? 

Bokslutet intresserar och upprättas såväl för kommuninvånare, personal, förtroendevalda som staten. Det betyder att bokslutsetappen i masstartsloppet har många tävlande och åskådare så det gäller göra bra ifrån sig och inte skida omkull. Den som vill lyckas bra måste förstå bokslutets innehåll, ha koll på nyckeltal och framförallt förstå vad allt detta betyder för kommunens framtid och kommande räkenskapsperioder och verksamhet.  

Ekonomen har ett automatiskt försprång i den ekonomiska masstarten varför ekonomen kanske borde fungera som tränare för att kunna kämpa upp sina medtävlande för att dessa skall kunna nå mållinjen samtidigt. Kanske flera i följande masstart når mållinjen samtidigt och med bättre placering än året innan? 

Daniela Sundberg, controller, Kimitoöns kommun

LUE MYÖS