Plus ultra – kunnat kohti tuntematonta!

Plus ultra! Tällä tokaisulla rohkaistiin espanjalaisia ​​tutkimusmatkailijoita etenemään Gibraltarin ulkopuolelle uuteen maailmaan. Vanhoissa kartoissahan oli esitetty, että Gibraltarin kalliot muodostavat luomistyön rajat – niiden jälkeen ei olisi mitään.

Tulevaa kuntien roolin muutosta koskevasta keskustelusta päätellen, muutos merkitsee kasvavaa tarvetta ja halua vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa, elinvoimajohtamista sekä paikallisyhteisöjen ja -identiteettien merkityksen vahvistumista. Onko kuntaorganisaation byrokratiakehitys nyt saavuttanut lakipisteensä? Purkautuuko kunnan erikoistunut rakenne ja toimintamallit bifurkaation lailla maakuntahallinnon myötä? Ja ennen kaikkea mitä syntyy tilalle? Aika näyttää ja muutokset tapahtunevat vaiheittain.

Kuntien sisäiseen uudistumiskykyyn kohdistuu joka tapauksessa ennen kokematon paine. Tosin ilahduttavan myönteisessä ja rakentavassa sävyssä. Nyt ei tarvitse suoriutua enemmästä vähemmällä vaan mieluummin vähemmästä ja paremmin – ja mielellään ihan uudella tavalla.

You can’t endorse a top-down authority structure and be serious about enhancing adaptability, innovation, or engagement.

-Hamel 2014

On mielenkiintoista seurata, miten strategiaprosessit muutoskaudelle käynnistyvät kunnissa. Hallintoakatemian blogissa 13.3. kerrottiin, että runsaat kaksi kolmasosaa kunnista on käynnistänyt tai käynnistämässä prosessia. Strategian nostaminen kuntalakiin lakisääteiseksi ja pykälien viilaaminen kuntastrategian ohjausvaikutusta korostavaan suuntaan osuu tärkeään saumaan. Mutta kuten lainsäätäjä ei varmasti olettanutkaan, muutokset eivät tule toteutumaan yksinomaan näiden pykälien perusteella.

Kunnat tulevat alkavalla valtuustokaudelle tilanteeseen joka nostaa toiseen potenssiin kaikki strategiatyön aikalaisihanteet. Nyt jos koskaan olisi osattava tehdä kuntayhteisön strategia, eikä kuntaorganisaation strategia, olisi siirrettävä painopiste hierarkkisesta dialogiseen strategiatyöhön. Ja vielä, uskaltaako tämän kirjoittaa, nostaa asiakaskokemus ihan keskiöön: oppilaan, yrityksen, talonrakentajan,  kesäasukkaan…

 Nyt olisi myös tärkeä tutkia, miten ensimmäisinä työhön ryhtyvät kunnat tarttuvat tehtäväkenttänsä perustavanlaatuiseen muutokseen ja mitä siitä voisi oppia?

Elina Laamanen (HT), Elian Oy
Kirjoittaja on Hallintoakatemian verkoston jäsen. 

Lisää aiheesta

Liikunta ja vapaa-aika osana tulevaisuuden kunnan ... Kunnat ylläpitävät liikuntapalveluja vuosittain jopa yli 700 miljoonalla eurolla. Lisäksi kuntien liikuntatoimi työllistää noin 5 000 ihmistä. Noin 7...
Ehkä paras on vasta tulossa… Syksyn Kuntamarkkinoilla on jälleen tavattu monia kuntaihmisiä, ystäviä, uusia tuttavuuksia, asiakkaita, tulevia asiakkaita ja niin edelleen. Kaikilla...
#suomi100kuntafakta Suomi juhlii tänä vuonna satavuotista itsenäistä taivaltaan erilaisten Suomi100-tempausten siivittämänä. Me Hallintoakatemiassa halusimme nostaa esi...
Kunnat ja vuosi 2018 Kuntien hallinnossa tapahtuu monenlaisia asioita vuonna 2018. Useat näistä asioista ovat olleet keskusteluissa jo pidempään. Eri kunnissa hankkeet luo...
Hallintoakatemia
Asiasanat: , ,

Pin It on Pinterest

Share This