Plus ultra – kunnat kohti tuntematonta!

Plus ultra! Tällä tokaisulla rohkaistiin espanjalaisia ​​tutkimusmatkailijoita etenemään Gibraltarin ulkopuolelle uuteen maailmaan. Vanhoissa kartoissahan oli esitetty, että Gibraltarin kalliot muodostavat luomistyön rajat – niiden jälkeen ei olisi mitään.

Tulevaa kuntien roolin muutosta koskevasta keskustelusta päätellen, muutos merkitsee kasvavaa tarvetta ja halua vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa, elinvoimajohtamista sekä paikallisyhteisöjen ja -identiteettien merkityksen vahvistumista. Onko kuntaorganisaation byrokratiakehitys nyt saavuttanut lakipisteensä? Purkautuuko kunnan erikoistunut rakenne ja toimintamallit bifurkaation lailla maakuntahallinnon myötä? Ja ennen kaikkea mitä syntyy tilalle? Aika näyttää ja muutokset tapahtunevat vaiheittain.

Kuntien sisäiseen uudistumiskykyyn kohdistuu joka tapauksessa ennen kokematon paine. Tosin ilahduttavan myönteisessä ja rakentavassa sävyssä. Nyt ei tarvitse suoriutua enemmästä vähemmällä vaan mieluummin vähemmästä ja paremmin – ja mielellään ihan uudella tavalla.

You can’t endorse a top-down authority structure and be serious about enhancing adaptability, innovation, or engagement.

-Hamel 2014

On mielenkiintoista seurata, miten strategiaprosessit muutoskaudelle käynnistyvät kunnissa. Hallintoakatemian blogissa 13.3. kerrottiin, että runsaat kaksi kolmasosaa kunnista on käynnistänyt tai käynnistämässä prosessia. Strategian nostaminen kuntalakiin lakisääteiseksi ja pykälien viilaaminen kuntastrategian ohjausvaikutusta korostavaan suuntaan osuu tärkeään saumaan. Mutta kuten lainsäätäjä ei varmasti olettanutkaan, muutokset eivät tule toteutumaan yksinomaan näiden pykälien perusteella.

Kunnat tulevat alkavalla valtuustokaudelle tilanteeseen joka nostaa toiseen potenssiin kaikki strategiatyön aikalaisihanteet. Nyt jos koskaan olisi osattava tehdä kuntayhteisön strategia, eikä kuntaorganisaation strategia, olisi siirrettävä painopiste hierarkkisesta dialogiseen strategiatyöhön. Ja vielä, uskaltaako tämän kirjoittaa, nostaa asiakaskokemus ihan keskiöön: oppilaan, yrityksen, talonrakentajan,  kesäasukkaan…

 Nyt olisi myös tärkeä tutkia, miten ensimmäisinä työhön ryhtyvät kunnat tarttuvat tehtäväkenttänsä perustavanlaatuiseen muutokseen ja mitä siitä voisi oppia?

Elina Laamanen (HT), Elian Oy
Kirjoittaja on Hallintoakatemian verkoston jäsen. 

Lisää aiheesta

Kuntatyö on suojatyö, kuntatyön palkka ei voi jous... Koulutuksissamme on ollut viime aikoina paljonkin puheena kuntalaisten odotukset kunnan hallintoa ja toimintaa kohtaan. Kuntalaiset toivovat aiempaa...
Nyt on valtaa jaossa En tarkoita nyt valtaa siinä mielessä, että olisi jaossa isoja ja näkyviä paikkoja juhlittuna sankarina. Ehkä jopa päinvastoin. Nyt on jaossa paljon t...
Mikä on kuntien sote-kiinteistöjen kohtalo? Sote- ja maakuntauudistus on vielä kesken. Toteutuessaan se on Suomen historian suurin hallinnon uudistus. Talven kuuma peruna on se, mitä tapahtu...
Ahistaako uudistuminen? Älä suotta – jokainen löyt... Varmasti olemme kaikki lukeneet ja kuulleet tulevaisuuden työelämän vaatimuksista ominaisuuksista, joita meiltä odotetaan pärjätäksemme. Ihannelista...
Satu Simelius
Hallintoakatemian koulutuskoordinaattori ja asiantuntija, joka rakastaa sääntöjä ja ohjeita.
Asiasanat: , ,

Pin It on Pinterest

Share This