Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Eettiset pelisäännöt ovat kunnan code of conduct

Kunnallinen päätöksenteko ja kunnan johtaminen on yhteispeliä. Onnistuminen vaatii osapuolten välistä luottamusta, jota luodaan yhteisillä eettisillä pelisäännöillä. Ilman eettisiä pelisääntöjä kukin toimii omien lähtökohtiensa varassa, joka pahimmillaan johtaa ristiriitatilanteisiin. Eettisillä pelisäännöillä ei rajoiteta osapuolten vapautta ilmaista itseään, vaan luodaan yhteiset pelisäännöt tavoille ilmaista mielipiteitään.

Työpajoissa käydään läpi, miten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöjohdon välinen luottamus, viestintä ja kokoustyöskentely toimii. Eettiset pelisäännöt laaditaan yhdessä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöjohdon kanssa. Ne kertovat organisaation yhdessä sovitut arvot, rajat ja toimintaperiaatteet selkeästi ohjaten kohti yhteistä päämäärää.

 

Korruptionvastaiset eettiset ohjeet

Avustamme kuntia laatimaan omat toimivat korruptiovastaiset eettiset ohjeet, joissa määritellään yhdessä kunnan henkilöstön ja poliittisten päättäjien kanssa sallitun ja kielletyn vieraanvaraisuuden rajat kunnassa. Konsultointiin kuuluu kartoitus kunnan organisaation ja kuntakonsernin rakenteista ja sidosryhmistä sekä kyselytutkimus kunnan henkilöstölle ja poliitikoille. Kartoituksen perusteella laaditaan kunnalle korruptionvastaiset eettiset ohjeet ja avustetaan kuntaa ohjeiden jalkauttamisessa. Tarjouspyynnöt ja lisätiedot:

Tuuli Tarukannel, tuuli.tarukannel@hallintoakatemia.fi, puh 045 612 5664
Tanja Mansikka, tanja.mansikka@hallintoakatemia.fi, puh. 040 717 4173

OTT Tanja Mansikka on tutkinut väitöskirjassaan lahjusrikoksia ja niihin liittyviä virkavastuukysymyksiä. Väitöskirja on ladattavissa ja luettavissa seuraavalla sivustolla: https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/148444/AnnalesC479Mansikka.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta.

Pysy pätevänä. Toimimme tulkkina työelämän muuttuvissa kiemuroissa.

Nojaamme vankkaan asiantuntemukseen ja kehitämme kuntakentän osaamista kanssasi.

Hallintoakatemian asiakaspalvelu:
info@hallintoakatemia.fi
Puh. 040 656 9684

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Haluatko ajantasaiset tiedot koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

MUITA PALVELUITAMME