Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Eettiset pelisäännöt ovat kunnan code of conduct

Kunnallinen päätöksenteko ja kunnan johtaminen on yhteispeliä. Onnistuminen vaatii osapuolten välistä luottamusta, jota luodaan yhteisillä eettisillä pelisäännöillä. Ilman eettisiä pelisääntöjä kukin toimii omien lähtökohtiensa varassa, joka pahimmillaan johtaa ristiriitatilanteisiin. Eettisillä pelisäännöillä ei rajoiteta osapuolten vapautta ilmaista itseään, vaan luodaan yhteiset pelisäännöt tavoille ilmaista mielipiteitään.

Työpajoissa käydään läpi, miten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöjohdon välinen luottamus, viestintä ja kokoustyöskentely toimii. Eettiset pelisäännöt laaditaan yhdessä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöjohdon kanssa. Ne kertovat organisaation yhdessä sovitut arvot, rajat ja toimintaperiaatteet selkeästi ohjaten kohti yhteistä päämäärää.

 

Korruptionvastaiset eettiset ohjeet

Avustamme kuntia laatimaan omat toimivat korruptiovastaiset eettiset ohjeet, joissa määritellään yhdessä kunnan henkilöstön ja poliittisten päättäjien kanssa sallitun ja kielletyn vieraanvaraisuuden rajat kunnassa. Konsultointiin kuuluu kartoitus kunnan organisaation ja kuntakonsernin rakenteista ja sidosryhmistä sekä kyselytutkimus kunnan henkilöstölle ja poliitikoille. Kartoituksen perusteella laaditaan kunnalle korruptionvastaiset eettiset ohjeet ja avustetaan kuntaa ohjeiden jalkauttamisessa. Tarjouspyynnöt ja lisätiedot:

Tuuli Tarukannel, tuuli.tarukannel@hallintoakatemia.fi, puh 045 612 5664
Tanja Mansikka, tanja.mansikka@hallintoakatemia.fi, puh. 040 717 4173

OTT Tanja Mansikka on tutkinut väitöskirjassaan lahjusrikoksia ja niihin liittyviä virkavastuukysymyksiä. Väitöskirja on ladattavissa ja luettavissa seuraavalla sivustolla: https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/148444/AnnalesC479Mansikka.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta.

Pysy pätevänä. Toimimme tulkkina työelämän muuttuvissa kiemuroissa.

Nojaamme vankkaan asiantuntemukseen ja kehitämme kuntakentän osaamista kanssasi.

Hallintoakatemian asiakaspalvelu:
info@hallintoakatemia.fi
Puh. 040 656 9684

Haluatko ajantasaiset tiedot koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

MUITA PALVELUITAMME

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Valtuustoseminaari

Valtuustoseminaari

WhistleBlower-ilmoituskanava

WhistleBlower-ilmoituskanava

Elinvoimaohjelma

Elinvoimaohjelma

Kouluverkkoselvitys

Kouluverkkoselvitys

Kunnan osallisuusohjelma

Kunnan osallisuusohjelma

Konserniohje

Konserniohje

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Arjen tietoturva netissä

Arjen tietoturva netissä

Valmistelijan perehdytyspaketti

Valmistelijan perehdytyspaketti

Perehdytys kunnan toimintaan

Perehdytys kunnan toimintaan

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Talouskoulutus toimialajohdolle

Talouskoulutus toimialajohdolle

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Kuntastrategia

Kuntastrategia

Tutkimukset ja kyselyt

Tutkimukset ja kyselyt

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Luottamushenkilökoulutus

Luottamushenkilökoulutus

Valmistelijan koulutus

Valmistelijan koulutus

Julkisuus ja salassapito

Julkisuus ja salassapito

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Vanhusneuvostot

Vanhusneuvostot

Nuorisovaltuustot

Nuorisovaltuustot

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Kokousmenettelyt

Kokousmenettelyt

VESO-koulutukset

VESO-koulutukset

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Hallintosääntö

Hallintosääntö

Hankintakonsultointi

Hankintakonsultointi

Viestintäohje

Viestintäohje

Johtamisjärjestelmän uusiminen

Johtamisjärjestelmän uusiminen