Hankintakonsultointi

Hankintakonsultointi

Konsultoimme kuntien hankinnoissa muun muassa kilpailutuksissa sekä hankintaohjeiden teossa. Kokoamme asiantuntijoistamme kokeneen ryhmän toteuttamaan hankintanne. Olemme toteuttaneet useita kilpailutuksia. 

Ota yhteyttä: info@hallintoakatemia.fi tai 045 612 5664

Asiakkaidemme tarjouspyyntöaineistot

 

Siuntion kunnan terveyskeskuksen vastaanottopalveluiden sekä muiden palveluiden hankinta ajalle 1.1.2022-31.12.2024 + 1 + 1 optiovuotta

HUOM! Sivun alareunasta löydät 13.9.2021 klo 12.00 mennessä saapuneet kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä täsmennykset tarjouspyyntöön 16.9.2021 klo 16.00.

Hankinnan kuvaus

Alla esitetyillä tarjouspyyntöasiakirjoilla Siuntion kunta pyytää palveluntuottajilta tarjouksia kunnan terveyskeskuksen perusterveydenhuollon avosairaanhoidon ja terveydenhoidon vastaanottopalveluiden sekä tarkemmin myöhemmin eritellyn palvelukokonaisuuden järjestämisestä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Palveluja hankitaan sekä suomen- että ruotsinkielisille asiakkaille/potilaille. Palvelussa on noudatettava, mitä kielilaissa (423/2003) ja muussa kielilainsäädännössä säädetään.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:n tarkoittaman sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien hankintojen mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Hankinnasta on ilmoitettu sähköisessä Hilma-julkaisujärjestelmässä (www.hankintailmoitus.fi). Tarjouspyyntö on julkaistu myös tilaajan käyttämän hankintakonsultin www-sivuilla osoitteessa https://www.hallintoakatemia.fi/project/hankintakonsultointi/  

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudella on arviolta 5,4 miljoonaa euroa. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn palvelumäärään sopimuskauden aikana.

Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jolloin laadun painoarvo on 100 %.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Palvelut (päivitys 4/2017) soveltuvin osin.

 

Hankintamenettely

Hankintamenettely on avoin menettely.

 

Sopimusaika

Sopimuskausi on määräaikainen ajalle 1.1.2022 – 31.12.2024. 

Sopimuskauteen sisältyy lisäksi kaksi (2) optiovuotta ajalla 1.1.2025 – 31.12.2025 ja 1.1.2026 – 31.12.2026.

Tilaaja päättää option käytöstä erikseen. Kunkin option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään 6 kuukautta ennen edeltävän sopimus- tai optiokauden päättymistä.

 

Tutustuminen kunnan terveyskeskuksen tiloihin ja välineistöön

Tilaaja tarjoaa palveluntuottajille mahdollisuuden tutustua Siuntion kunnan terveyskeskukseen ja välineistöön ennen tarjousten jättämistä. 

Yhteinen tutustumistilaisuus järjestetään maanantaina 6.9.2021 klo 16.30 – 17.30 välisenä aikana terveyskeskuksessa (os. Charlotta Lönnqvistintie 5, 02580 Siuntio). Kokoontuminen pääovella kello 16.30.

Ilmoittautuminen tutustumistilaisuuteen tulee tehdä perjantaihin 3.9.2021 kello 16.00 mennessä sähköpostitse os. jarno.moisala@hallintoakatemia.fi

 

Hankintaa koskevat lisäkysymykset ja vastaukset

Mahdolliset hankintamenettelyä tai tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on esitettävä maanantaihin 13.9.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen siuntio@siuntio.fi

Sähköpostiviesti on otsikoitava seuraavasti: ”Kysymykset/Terveyskeskuspalvelujen kilpailutus”

Kaikki kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä mahdolliset täsmennykset tarjouspyyntöön julkaistaan Hallintoakatemian www-sivuilla osoitteessa http://hallintoakatemia.fi/project/hankintakonsultointi/ torstaihin 16.9. klo 16.00 mennessä.

Tilaaja ei vastaa puhelimitse tai muulla kuin em. tavoin esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin.

Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin yllämainitusta osoitteesta ennen tarjouksen jättämistä. 

 

Tarjousten jättäminen 

Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa torstaihin 30.9.2021 klo 10.00 mennessä sähköpostitse/sähköpostin liitetiedostoina (pdf, word, excel ym.) osoitteeseen siuntion@siuntio.fi. Viesti on otsikoitava ”Tarjous: Terveyskeskuspalvelujen kilpailutus”.

Tarjouksen voi toimittaa myös suljetussa kirjekuoressa kolmena (3) kappaleena torstaihin 30.9.2021 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

Siuntion kunta

Kunnanhallitus

Lepopirtintie 80

02570 Siuntio

Kuoreen merkintä ”Tarjous: Terveyskeskuspalvelut”

Hallintolain (434/2003) 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa.

Postin kuljetettavaksi jätetyn tarjouksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä.

Määräajan jälkeen saapuneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.

Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustelluista syistä.

Siuntion kunta ei maksa korvausta tarjouksen tekemisestä.

 

Siuntiossa 25.8.2021

 

Juha-Pekka Isotupa

kunnanjohtaja

 

TARJOUSPYYNTÖAINEISTO

Tarjouspyyntö

Liite 1 Palvelukuvaus

Liite 2 Hankintasopimus

Liite 3 Kannustinpalkkiokuvaus

Liite 4 A Kustannusvastuutaulukko

Liite 4 B Irtaimisto- ja välineluettelo

Liite 5 Tarjouslomake

Liite 6 Laadun vertailu

Liite 7 Toimintatilastot

Hankintayksikön ilmoitus palveluntuottajille 16.9.2021 klo 16.00: Hankintayksikkö täsmentää hankintailmoituksen mukaista tarjouspyyntöä seuraavasti:

Täsmennysten kohteina ovat seuraavat tarjouspyyntöasiakirjat:

Liite 5 Tarjouslomake tarkistettu 16.9.2021

Liite 6 Laadun vertailu tarkistettu 16.9.2021

(HUOM! Mikäli linkit eivät aukea normaalisti, klikkaa hiiren oikeata näppäintä ja kokeile avata linkki incognito-ikkunassa)

 

Muilta osin muita tarjouspyyntöasiakirjoja täsmennetään siten kuin alla esitetyssä koosteessa saapuneista kysymyksistä ja kysymyksiin annetuista vastauksista on esitetty.

Lisäksi julkaistaan seuraavat asiakirjat:

Kooste kaikista saapuneista kysymyksistä ja kysymyksiin annetuista vastauksista 16.9.2021 klo 16.00

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta.

Pysy pätevänä. Toimimme tulkkina työelämän muuttuvissa kiemuroissa.

Nojaamme vankkaan asiantuntemukseen ja kehitämme kuntakentän osaamista kanssasi.

Hallintoakatemian asiakaspalvelu:
info@hallintoakatemia.fi
Puh. 040 656 9684

Haluatko ajantasaiset tiedot koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

MUITA PALVELUITAMME

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Valtuustoseminaari

Valtuustoseminaari

WhistleBlower-ilmoituskanava

WhistleBlower-ilmoituskanava

Elinvoimaohjelma

Elinvoimaohjelma

Kouluverkkoselvitys

Kouluverkkoselvitys

Kunnan osallisuusohjelma

Kunnan osallisuusohjelma

Konserniohje

Konserniohje

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Arjen tietoturva netissä

Arjen tietoturva netissä

Valmistelijan perehdytyspaketti

Valmistelijan perehdytyspaketti

Perehdytys kunnan toimintaan

Perehdytys kunnan toimintaan

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Talouskoulutus toimialajohdolle

Talouskoulutus toimialajohdolle

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Kuntastrategia

Kuntastrategia

Tutkimukset ja kyselyt

Tutkimukset ja kyselyt

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Luottamushenkilökoulutus

Luottamushenkilökoulutus

Valmistelijan koulutus

Valmistelijan koulutus

Julkisuus ja salassapito

Julkisuus ja salassapito

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Vanhusneuvostot

Vanhusneuvostot

Nuorisovaltuustot

Nuorisovaltuustot

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Kokousmenettelyt

Kokousmenettelyt

VESO-koulutukset

VESO-koulutukset

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Hallintosääntö

Hallintosääntö

Hankintakonsultointi

Hankintakonsultointi

Viestintäohje

Viestintäohje

Johtamisjärjestelmän uusiminen

Johtamisjärjestelmän uusiminen