Johtajasopimus

Johtajasopimuksella luodaan selkeät toimintatavat johtamiselle niin jokapäiväisessä työssä kuin ristiriitatilanteissa, joissa vaarassa on myös osapuolten maine.

Hyvällä johtajasopimuksella voidaa parantaa päätöksentekoa ja johtamista sekä parhaimmillaan ennaltaehkäistä ristiriitatilanteita. Johtajasopimuksella pystytään myös parantamaan kuntajohtajan työn tulosten ja palkkauksen arviointia sekä vaativan työn kannattavuutta. Hallintoakatemia osallistuu johtajasopimuksen laadinnassa sopimuksen laatimisprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, laatii yhdessä sopimusosapuolten kanssa sopimusasiakirjaa, tarkistaa muotoseikkojen oikeellisuuden sekä tekee siitä kunnan päätöksentekoprosessiin valmiin johtajasopimuksen.

Pin It on Pinterest