Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Kunnassa korkeakouluharjoittelijat voivat toimia monenlaisissa tehtävissä ja erilaisilla tehtäväalueilla. Harjoittelun kesto on usein ajaltaan melko rajattu, jolloin työn ytimeen on sekä harjoittelijan itsensä että kunnan kannalta tärkeää päästä sujuvasti. Tämä kurssi on tehty juuri tähän tarkoitukseen! Tällä kurssilla käydään läpi yleisiä asioita, jotka kuntien korkeakouluharjoittelijan tulee tietää työssään riippumatta toimialasta tai tehtävästä, jota harjoittelija tulee tekemään. Koulutuksessa opitaan kunnasta organisaationa, millaiset lait määrittävät kunnan toimintaa ja miten kunnan hallinto toimii. Samalla harjoittelua suorittava ymmärtää oman roolinsa, vastuunsa ja velvollisuutensa kunnan työntekijänä. Kurssi antaa myös perehdytyksen tietosuojaan ja -turvaan. 

Kurssin viimeisessä osiossa käydään läpi harjoittelijan oikeuksia ja asemaa. Vaikka harjoittelijana haluaa saada harjoittelusta mahdollisimman paljon irti suoriutumalla haastavista tehtävistä, harjoittelijana on myös oikeus saada tehtäväänsä riittävästi ohjausta ja tukea. Samalla pohditaan, miten harjoittelussa kannattaa hyödyntää opintojen tuomia taitoja ja tietoa. 

Koulutus on tarkoitettu kunnassa toimiville harjoittelijoille. Koulutuksessa on lyhyitä videoita, Power point -materiaalia sekä vapaaehtoisia oppimistehtäviä.  Koulutuksen suorittamiseen menee noin yhden työpäivän verran aikaa. 

TEEMAT:

Kuntaorganisaatio ja mitä harjoittelijan on hyvä siitä tietää

  • Kuntien rakenne ja päätöksenteko
  • Lait ja säännöt, jotka kunnan työntekijän tulee tiedostaa työssään

 

Tietoturva ja tietosuoja

  • Miksi tietoturva on tärkeä huomioida
  • Miten huomioin tietoturvan käytännön työssäni?

 

Harjoittelijan velvollisuudet ja oikeudet

  • Riittävä vastuu & arvostus, toisaalta harjoittelijan asema
  • Ongelmatilanne tulee vastaan: miten toimin?
  • Miten hyödynnän opintojeni tuomaa tietoa harjoittelussa ja millä tavoin hyödynnän jatkossa korkeakouluharjoittelun tuomaa tuntemustani sekä opinnoissani että työelämässäni?

 

Hinta: 135 € (+ALV 24%) HUOM! Verkkokurssina tämä ei kuulu koulutuslisenssiin. 

Yhteyshenkilö:
anniina.riikonen@hallintoakatemia.fi

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta.

Pysy pätevänä. Toimimme tulkkina työelämän muuttuvissa kiemuroissa.

Nojaamme vankkaan asiantuntemukseen ja kehitämme kuntakentän osaamista kanssasi.

Hallintoakatemian asiakaspalvelu:
info@hallintoakatemia.fi
Puh. 040 656 9684

Haluatko ajantasaiset tiedot koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

MUITA PALVELUITAMME

Sähköinen arkistointi kunnassa

Sähköinen arkistointi kunnassa

Ilmasto-ohjelma

Ilmasto-ohjelma

Seurakuntayhtymät

Seurakuntayhtymät

Kokoukset kunnassa

Kokoukset kunnassa

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Valtuustoseminaari

Valtuustoseminaari

WhistleBlower-ilmoituskanava

WhistleBlower-ilmoituskanava

Elinvoimaohjelma

Elinvoimaohjelma

Kouluverkkoselvitys

Kouluverkkoselvitys

Kunnan osallisuusohjelma

Kunnan osallisuusohjelma

Konserniohje

Konserniohje

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Arjen tietoturva netissä

Arjen tietoturva netissä

Valmistelijan perehdytyspaketti

Valmistelijan perehdytyspaketti

Perehdytys kunnan toimintaan

Perehdytys kunnan toimintaan

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Talouskoulutus toimialajohdolle

Talouskoulutus toimialajohdolle

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Kuntastrategia

Kuntastrategia

Tutkimukset ja kyselyt

Tutkimukset ja kyselyt

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Luottamushenkilökoulutus

Luottamushenkilökoulutus

Valmistelijan koulutus

Valmistelijan koulutus

Julkisuus ja salassapito

Julkisuus ja salassapito

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Vanhusneuvostot

Vanhusneuvostot

Nuorisovaltuustot

Nuorisovaltuustot

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Kokousmenettelyt

Kokousmenettelyt

VESO-koulutukset

VESO-koulutukset

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Hallintosääntö

Hallintosääntö

Hankintakonsultointi

Hankintakonsultointi

Viestintäohje

Viestintäohje

Johtamisjärjestelmän uusiminen

Johtamisjärjestelmän uusiminen