Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Kuntayhtiöissä toimitaan julkishallinnon ja yritysmaailman ristipaineessa. Erityislaatuinen asema kuntakonsernin osana ja toisaalta omana itsenäisenä yrityksenä sisältää monia piirteitä, jotka on hyvä tunnistaa yhtiön johto- ja omistajaohjaustehtävässä. Ensimmäisessä osiossa pohditaan, mitä kuntayhtiön hallituksen jäseniltä edellytetään, jotta heidän toimintansa täyttäisi huolellisen hallitustyöskentelyn periaatteet. Onko työskentelyä mahdollisesti toistuvasti hankaloittavat kaksoisroolitukset tai esteellisyydet otettu huomioon? Mistä kaikesta hallitus on vastuussa ja miten toimia osakeyhtiölain, kuntalain ja omistajaohjauksen ristipaineissa? Toisessa osiossa käymme läpi kuntayhtiöitä ohjaavaa lainsäädäntöä, kuntayhtiön hallituksen jäsenen erityisyyttä verrattuna kunnan luottamushenkilötehtäviin ja kunnan omaisuuden hoitoa. Mitä aktiivinen omistajaohjaus voi olla ja mitä taas ei? Käytännönläheinen koulutus antaa ymmärrystä kuntayhtiöiden toiminnan perusperiaatteista ja hyvästä ja huolellisesta kuntayhtiön johtamisesta. Kurssin kolmannessa osiossa tarkastelemme, miten kuntayhtiön kokonaistilaa arvioidaan. Millaisiin seikkoihin arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota? Tässä osiossa syvennytään kuntayhtiön kokonaistilan arvioinnin käytänteisiin ja ajankohtaisiin teemoihin.

Verkkokurssi on tarkoitettu kuntayhtiöiden hallituksen jäsenille, kunnanhallitusten ja -valtuustojen jäsenille, sekä kuntayhtiöiden johdolle ja muulle henkilöstölle.

SISÄLTÖ

Jokaiseen osioon sisältyy tallenteita, diapaketteja, sekä oppimistehtäviä.

OSIO 1. Kuntayhtiön hallitustyöskentely ja hallituksen vastuu

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten nimittäminen
Toimitusjohtajan valinta
Kaksoisroolitusten ongelmallisuus
Osakeyhtiölain velvoitteet hallituksen jäsenelle
Hallituksen velvoitteet
Hallituksen vastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen työnjako
Huolellinen hallitustyöskentely

OSIO 2. Kuntayhtiön erityispiirteet ja kunnan omistajaohjaus

Kuntalain tytäryhteisöjä koskevat säädökset
Osakeyhtiölain perusperiaatteet
Kuntayhtiön perustehtävä ja liiketoiminnalliset tavoitteet
Kuntayhtiön hallituksen jäsenenä toimiminen
Julkisuus, huolellisuus ja yhdenvertaisuus kuntayhtiössä
Konserniohjeen merkitys kuntayhtiölle
Mitä hyvä omistajaohjaus edellyttää konsernijohdolta?

OSIO 3. Kuntayhtiön kokonaistilan arviointi

Miten kokonaistilaa arvioidaan?
Arvioinnin käytänteet
Ajankohtaiset teemat

Verkkokurssin voi suorittaa omaan tahtiin yhden kuukauden aikana. Kurssin voi aloittaa lokakuussa. Ilmoittaudu täällä

Hinta: 135 € (+ALV 24%)

Lisätietoja: Emma Andersson, emma.andersson@hallintoakatemia.fi

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta.

Pysy pätevänä. Toimimme tulkkina työelämän muuttuvissa kiemuroissa.

Nojaamme vankkaan asiantuntemukseen ja kehitämme kuntakentän osaamista kanssasi.

Hallintoakatemian asiakaspalvelu:
info@hallintoakatemia.fi
Puh. 040 656 9684

Haluatko ajantasaiset tiedot koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

MUITA PALVELUITAMME

Sähköinen arkistointi kunnassa

Sähköinen arkistointi kunnassa

Ilmasto-ohjelma

Ilmasto-ohjelma

Seurakuntayhtymät

Seurakuntayhtymät

Kokoukset kunnassa

Kokoukset kunnassa

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Valtuustoseminaari

Valtuustoseminaari

WhistleBlower-ilmoituskanava

WhistleBlower-ilmoituskanava

Elinvoimaohjelma

Elinvoimaohjelma

Kouluverkkoselvitys

Kouluverkkoselvitys

Kunnan osallisuusohjelma

Kunnan osallisuusohjelma

Konserniohje

Konserniohje

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Arjen tietoturva netissä

Arjen tietoturva netissä

Valmistelijan perehdytyspaketti

Valmistelijan perehdytyspaketti

Perehdytys kunnan toimintaan

Perehdytys kunnan toimintaan

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Talouskoulutus toimialajohdolle

Talouskoulutus toimialajohdolle

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Kuntastrategia

Kuntastrategia

Tutkimukset ja kyselyt

Tutkimukset ja kyselyt

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Luottamushenkilökoulutus

Luottamushenkilökoulutus

Valmistelijan koulutus

Valmistelijan koulutus

Julkisuus ja salassapito

Julkisuus ja salassapito

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Vanhusneuvostot

Vanhusneuvostot

Nuorisovaltuustot

Nuorisovaltuustot

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Kokousmenettelyt

Kokousmenettelyt

VESO-koulutukset

VESO-koulutukset

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Hallintosääntö

Hallintosääntö

Hankintakonsultointi

Hankintakonsultointi

Viestintäohje

Viestintäohje

Johtamisjärjestelmän uusiminen

Johtamisjärjestelmän uusiminen