Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Kuntayhtiöissä toimitaan julkishallinnon ja yritysmaailman ristipaineessa. Erityislaatuinen asema kuntakonsernin osana ja toisaalta omana itsenäisenä yrityksenä sisältää monia piirteitä, jotka on hyvä tunnistaa yhtiön johto- ja omistajaohjaustehtävässä. Ensimmäisessä osiossa pohditaan, mitä kuntayhtiön hallituksen jäseniltä edellytetään, jotta heidän toimintansa täyttäisi huolellisen hallitustyöskentelyn periaatteet. Onko työskentelyä mahdollisesti toistuvasti hankaloittavat kaksoisroolitukset tai esteellisyydet otettu huomioon? Mistä kaikesta hallitus on vastuussa ja miten toimia osakeyhtiölain, kuntalain ja omistajaohjauksen ristipaineissa? Toisessa osiossa käymme läpi kuntayhtiöitä ohjaavaa lainsäädäntöä, kuntayhtiön hallituksen jäsenen erityisyyttä verrattuna kunnan luottamushenkilötehtäviin ja kunnan omaisuuden hoitoa. Mitä aktiivinen omistajaohjaus voi olla ja mitä taas ei? Käytännönläheinen koulutus antaa ymmärrystä kuntayhtiöiden toiminnan perusperiaatteista ja hyvästä ja huolellisesta kuntayhtiön johtamisesta. Kurssin kolmannessa osiossa tarkastelemme, miten kuntayhtiön kokonaistilaa arvioidaan. Millaisiin seikkoihin arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota? Tässä osiossa syvennytään kuntayhtiön kokonaistilan arvioinnin käytänteisiin ja ajankohtaisiin teemoihin.

Verkkokurssi on tarkoitettu kuntayhtiöiden hallituksen jäsenille, kunnanhallitusten ja -valtuustojen jäsenille, sekä kuntayhtiöiden johdolle ja muulle henkilöstölle.

SISÄLTÖ

Jokaiseen osioon sisältyy tallenteita, diapaketteja, sekä oppimistehtäviä.

OSIO 1. Kuntayhtiön hallitustyöskentely ja hallituksen vastuu

Hallituksen kokoonpano ja jäsenten nimittäminen
Toimitusjohtajan valinta
Kaksoisroolitusten ongelmallisuus
Osakeyhtiölain velvoitteet hallituksen jäsenelle
Hallituksen velvoitteet
Hallituksen vastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen työnjako
Huolellinen hallitustyöskentely

OSIO 2. Kuntayhtiön erityispiirteet ja kunnan omistajaohjaus

Kuntalain tytäryhteisöjä koskevat säädökset
Osakeyhtiölain perusperiaatteet
Kuntayhtiön perustehtävä ja liiketoiminnalliset tavoitteet
Kuntayhtiön hallituksen jäsenenä toimiminen
Julkisuus, huolellisuus ja yhdenvertaisuus kuntayhtiössä
Konserniohjeen merkitys kuntayhtiölle
Mitä hyvä omistajaohjaus edellyttää konsernijohdolta?

OSIO 3. Kuntayhtiön kokonaistilan arviointi

Miten kokonaistilaa arvioidaan?
Arvioinnin käytänteet
Ajankohtaiset teemat

Syksyn 2022 toteutukset:

15.9.2022-15.10.2022. Ilmoittaudu täällä. (Viimeinen ilmoittautumispäivä 12.9.2022)

1.11.-30.11.2022. Ilmoittaudu täällä. (Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.9.2022)

Hinta: 135 € (+ALV 24%)

Lisätietoja: info@hallintoakatemia.fi

HUOM. Verkkokurssit eivät kuulu koulutuslisenssiin.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta.

Pysy pätevänä. Toimimme tulkkina työelämän muuttuvissa kiemuroissa.

Nojaamme vankkaan asiantuntemukseen ja kehitämme kuntakentän osaamista kanssasi.

Hallintoakatemian asiakaspalvelu:
info@hallintoakatemia.fi
Puh. 040 656 9684

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Haluatko ajantasaiset tiedot koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

MUITA PALVELUITAMME