Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus

Opetushallinnon tutkintoon voit nyt valmentautua monimuotoisella verkkokurssillamme.  Valmennuksessa voit perehtyä tutkinnon keskeisiin säädöksiin ja muuhun materiaaliin muun muassa videomateriaalin, harjoitustehtävien ja muun sisältöä avaavan opetusmateriaalin avulla. Valmentavan koulutuksen suorittaminen on opiskelijan oman aikataulun mukaisesti etenevää. Verkkokurssilla ei ole tiettyyn ajankohtaan aikataulutettuja tapahtumia.

Huomaathan, että tutkinnon perusteet ovat muuttuneet 1.1.2021. 

Opetushallinnon tutkintoon valmentavan kurssin kouluttajat

Kouluttajina verkkokurssilla toimivat HM Tuuli Tarukannel ja HTM Taina Ketola Hallintoakatemiasta. Kurssin tutorina toimii perusopetuksen rehtori, FM Tuomo Tenhunen, jolla on pitkä kokemus sekä opetuksesta että sivistystoimesta.

Kenelle Opetushallinnon tutkintoon valmentava verkkokurssi on tarkoitettu?

Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suoritus on kelpoisuusvaatimuksena perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuun rehtorin tehtävään.

Tutkinnon saaminen edellyttää kahden kuulustelun, tutkinnon A- ja B-osan  suorittamista.

Kuulusteluihin osallistuja ilmoittautuu itse ja niiden aikataulu julkaistaan Opetushallituksen sivuilla.

Tutkintovaatimukset löydät täältä.

Hinta

285 € (+ALV 24%)

Lisäksi Opetushallitus perii tutkintomaksuna 256 € ja tutkinnon osan uusimisesta 87 € suoraan opiskelijoilta. Tutkintoihin opiskelija ilmoittautuu itse valitseminaan ajankohtina. 

Opiskelijan tulee itse hankkia tutkintovaatimuksiin kuuluva oppimateriaali.

KURSSIN SISÄLTÖ, kurssin toteutus verkkokurssina

A-osa: Hallinnon perusteet 

Tässä materiaalikokonaisuudessa käsitellään asian käsittelyä vireilletulosta tiedoksiantoon. Materiaali on laadittu pääsääntöisesti hallintolain näkökulmasta, sillä tämä opintokokonaisuus koskee hallintolakia, mutta kuntalakiviittaukset joissakin kohdissa ovat välttämättömiä.

 • Yleishallinto
 • Webinaari: Hallintolaki opetustoiminnan taustalla
 • Oppimistehtävät

Julkisuutta, salassapitoa sekä tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevat kysymykset ovat tärkeä osa minkä tahansa julkisen organisaation hallinnon toimintaa. Näitä asioita koskeva sääntely on yksityiskohtaista ja aiheuttaa välillä myöskin haastavia tulkintatilanteita. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta sääntelee viranomaisten asiakirjojen ja muiden tietoaineistojen julkisuutta ja salassapitoa sekä tiedon antamista asiakirjasta ja siihen liittyvää menettelyä. Laki sääntelee myös viranomaisten velvollisuutta toteuttaa hyvää tiedonhallintatapaa, johon sisältyvät tietoturvallisuusvaatimukset. Lisäksi laissa on säännökset viranomaisten velvollisuudesta edistää tiedonsaantia.

 • Julkisuus ja tietosuoja
 • Webinaari:  Julkisuus ja tietosuoja
 • Oppimistehtävät

Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka valitsevat kuntalaiset. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen, joka käytännön tasolla vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon toimeenpanosta. Lisäksi se valmistelee valtuustoasiat, valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa ja taloutta sekä muuta toimintaa. Lisäksi kunnissa on valintansa mukaan lautakuntia tai valiokuntia hoitamassa eri toimialojen tehtäviä, kuten koulutusta ja kasvatusta, vapaa-ajan palveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ympäristö- ja yhdyskunta-asioita.

 • Kunnallishallinto  
 • Webinaari: Kunnallishallinto
 • Oppimistehtävät

 

 • Opetustoimen hallinto
 • Verkkomateriaali
 • Oppimistehtävät

 

 • Opetustoimen rahoitusjärjestelmä 
 • Verkkomateriaali
 • Oppimistehtävät
 • Webinaari: Valtionosuus opetustoimeen ja keskeiset muutokset 2021-2022

 

B-osa: Rehtorin johtamisroolit 

 

 • Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
 • Webinaari: Oppilashuolto,  järjestyssäännöt ja vahingonkorvaus
 • Verkkomateriaali
 • Rehtori pedagogisena johtajana 
 • Videomateriaali: Työrauhan turvaamisen viimesijaiset keinot
 • Verkkomateriaali
 • Oppimistehtävät

 

 • Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)  
 • Keskeiset osa-alueet verkkomateriaalissa
  • Virka- ja työsuhde
  •  Opetustoimen kelpoisuusvaatimukset
  • Virantäyttömenettely
  • Virkamiehen ja työntekijän oikeusasema
  • Työnantajavelvoitteet henkilöstöjohtamisessa
 • Oppimistehtävät

 

Syksyn 2022 toteutukset:

15.9.-15.10.2022. Ilmoittaudu täällä. (Viimeinen ilmoittautumispäivä 12.9.2022)

1.11.-30.11.2022. Ilmoittaudu täällä. (Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.10.2022)

HUOM. Verkkokurssit eivät kuulu koulutuslisenssiin.

 

Peruutusehdot:

 • Voit peruuttaa koulutukseen ilmoittautumisen maksutta aina viimeiseen ilmoittautumispäivämäärään saakka. Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainittu kunkin koulutuksen esittelysivulla. Pidempikestoisiin verkkokursseihin voit ilmoittautua aina kurssin alkuun saakka, jolloin myös verkkokursseihin päättyy ilmoittautumis- ja maksuton peruutusaika.
 • Mikäli joudut peruuttamaan koulutuksen ilmoittautumisajan päätyttyä laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan ennen koulutusta, laskutamme koko koulutuksen hinnan.
 • Peruutuksissa voit olla meihin yhteydessä osoitteeseen info@hallintoakatemia.fi

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta.

Pysy pätevänä. Toimimme tulkkina työelämän muuttuvissa kiemuroissa.

Nojaamme vankkaan asiantuntemukseen ja kehitämme kuntakentän osaamista kanssasi.

Hallintoakatemian asiakaspalvelu:
info@hallintoakatemia.fi
Puh. 040 656 9684

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Haluatko ajantasaiset tiedot koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

MUITA PALVELUITAMME