Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus

Opetushallinnon tutkintoon voit nyt valmentautua monimuotoisella verkkokurssillamme.  Valmennuksessa voit perehtyä tutkinnon keskeisiin säädöksiin ja muuhun materiaaliin muun muassa videomateriaalin, harjoitustehtävien ja muun sisältöä avaavan opetusmateriaalin avulla. Valmentavan koulutuksen suorittaminen on opiskelijan oman aikataulun mukaisesti etenevää. Kurssiin kuuluvat webinaarit ovat katsottavissa myös tallenteina. Huomaathan, että tutkinnon perusteet ovat muuttuneet 1.1. 2021. 

Opetushallinnon tutkintoon valmentavan kurssin kouluttajat

Kouluttajina verkkokurssilla toimivat HM Tuuli Tarukannel ja HTM Taina Ketola Hallintoakatemiasta, yliopisto-opettaja Virve Valtonen Itä-Suomen yliopistosta ja rehtori Antti Ketonen Orimattilan Jokivarren koulusta.

Kenelle Opetushallinnon tutkintoon valmentava verkkokurssi on tarkoitettu?

Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suoritus on kelpoisuusvaatimuksena perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuun rehtorin tehtävään.

Tutkinnon saaminen edellyttää kahden kuulustelun, tutkinnon A- ja B-osan  suorittamista.

Kuulusteluihin osallistuja ilmoittautuu itse ja niiden aikataulu julkaistaan Opetushallituksen sivuilla.

Syksyllä 2021 on kursseja seuraavasti:

1.10.2021 – 30.11.2021 Ilmoittaudu tälle kurssille täältä.

 

 

Tutkintovaatimukset löydät täältä.

Hinta

285 € (+ALV 24%)

Lisäksi Opetushallitus perii tutkintomaksuna 256 € ja tutkinnon osan uusimisesta 87 € suoraan opiskelijoilta. Tutkintoihin opiskelija ilmoittautuu itse valitseminaan ajankohtina. 

Opiskelijan tulee itse hankkia tutkintovaatimuksiin kuuluva oppimateriaali.

KURSSIN SISÄLTÖ, kurssin toteutus verkkokurssina

A-osa: Hallinnon perusteet 

Tässä materiaalikokonaisuudessa käsitellään asian käsittelyä vireilletulosta tiedoksiantoon. Materiaali on laadittu pääsääntöisesti hallintolain näkökulmasta, sillä tämä opintokokonaisuus koskee hallintolakia, mutta kuntalakiviittaukset joissakin kohdissa ovat välttämättömiä.

 • Yleishallinto
 • Webinaari: Hallintolaki opetustoiminnan taustalla
 • Oppimistehtävät

Julkisuutta, salassapitoa sekä tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevat kysymykset ovat tärkeä osa minkä tahansa julkisen organisaation hallinnon toimintaa. Näitä asioita koskeva sääntely on yksityiskohtaista ja aiheuttaa välillä myöskin haastavia tulkintatilanteita. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta sääntelee viranomaisten asiakirjojen ja muiden tietoaineistojen julkisuutta ja salassapitoa sekä tiedon antamista asiakirjasta ja siihen liittyvää menettelyä. Laki sääntelee myös viranomaisten velvollisuutta toteuttaa hyvää tiedonhallintatapaa, johon sisältyvät tietoturvallisuusvaatimukset. Lisäksi laissa on säännökset viranomaisten velvollisuudesta edistää tiedonsaantia.

 • Julkisuus ja tietosuoja
 • Webinaari:  Julkisuus ja tietosuoja
 • Oppimistehtävät

Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka valitsevat kuntalaiset. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen, joka käytännön tasolla vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon toimeenpanosta. Lisäksi se valmistelee valtuustoasiat, valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa ja taloutta sekä muuta toimintaa. Lisäksi kunnissa on valintansa mukaan lautakuntia tai valiokuntia hoitamassa eri toimialojen tehtäviä, kuten koulutusta ja kasvatusta, vapaa-ajan palveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ympäristö- ja yhdyskunta-asioita.

 • Kunnallishallinto  
 • Webinaari: Kunnallishallinto
 • Oppimistehtävät

 

 • Opetustoimen hallinto
 • Verkkomateriaali
 • Oppimistehtävät

 

 • Opetustoimen rahoitusjärjestelmä 
 • Verkkomateriaali
 • Oppimistehtävät
 • Webinaari: Valtionosuus opetustoimeen ja keskeiset muutokset 2021-2022

 

B-osa: Rehtorin johtamisroolit 

 

 • Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
 • Webinaari: Oppilashuolto,  järjestyssäännöt ja vahingonkorvaus
 • Verkkomateriaali
 • Rehtori pedagogisena johtajana 
 • Videomateriaali: Työrauhan turvaamisen viimesijaiset keinot
 • Verkkomateriaali
 • Oppimistehtävät

 

 • Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)  
 • Keskeiset osa-alueet verkkomateriaalissa
  • Virka- ja työsuhde
  •  Opetustoimen kelpoisuusvaatimukset
  • Virantäyttömenettely
  • Virkamiehen ja työntekijän oikeusasema
  • Työnantajavelvoitteet henkilöstöjohtamisessa
 • Oppimistehtävät

Lisäksi varataan valmennuksen loppupuolella mahdollisuus esittää kysymyksiä kouluttajille.

HUOM. Verkkokurssit eivät kuulu koulutuslisenssiin.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta.

Pysy pätevänä. Toimimme tulkkina työelämän muuttuvissa kiemuroissa.

Nojaamme vankkaan asiantuntemukseen ja kehitämme kuntakentän osaamista kanssasi.

Hallintoakatemian asiakaspalvelu:
info@hallintoakatemia.fi
Puh. 040 656 9684

Haluatko ajantasaiset tiedot koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

MUITA PALVELUITAMME

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Valtuustoseminaari

Valtuustoseminaari

WhistleBlower-ilmoituskanava

WhistleBlower-ilmoituskanava

Elinvoimaohjelma

Elinvoimaohjelma

Kouluverkkoselvitys

Kouluverkkoselvitys

Kunnan osallisuusohjelma

Kunnan osallisuusohjelma

Konserniohje

Konserniohje

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Arjen tietoturva netissä

Arjen tietoturva netissä

Valmistelijan perehdytyspaketti

Valmistelijan perehdytyspaketti

Perehdytys kunnan toimintaan

Perehdytys kunnan toimintaan

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Talouskoulutus toimialajohdolle

Talouskoulutus toimialajohdolle

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Kuntastrategia

Kuntastrategia

Tutkimukset ja kyselyt

Tutkimukset ja kyselyt

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Luottamushenkilökoulutus

Luottamushenkilökoulutus

Valmistelijan koulutus

Valmistelijan koulutus

Julkisuus ja salassapito

Julkisuus ja salassapito

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Vanhusneuvostot

Vanhusneuvostot

Nuorisovaltuustot

Nuorisovaltuustot

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Kokousmenettelyt

Kokousmenettelyt

VESO-koulutukset

VESO-koulutukset

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Hallintosääntö

Hallintosääntö

Hankintakonsultointi

Hankintakonsultointi

Viestintäohje

Viestintäohje

Johtamisjärjestelmän uusiminen

Johtamisjärjestelmän uusiminen