Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Verkkokurssilla käsitellään pöytäkirjanpitäjän...
Kuntastrategia

Kuntastrategia

Hallintoakatemian toteuttama strategiatyö on käytännöllistä, konkreettista ja tuloksia tuottavaa. Strategian tulee olla tiivis ja selkeä.Lähdemme siitä, että työ tuottaa aitoa kehitystä. Strategiassa pitää olla vastuutettuna tavoitteiden toteutuminen sekä päätettynä selkeästi toteutumisen konkreettinen seuranta ja mittaaminen. Kuntastrategia on laadittava siten, että myös kunnan eri sidosryhmät sitoutuvat siihen eli osallistaminen on myös tärkeää – laatimistyön aloittamisesta lähtien.  Kunnan yksilöllinen strategia laaditaan työpajoissa,  kuntalaiskyselyllä, sidosryhmätilaisuuksilla ja sen aikana otetaan käyttöön erilaisia julkaisu-, palaute- ym. -kanavia. Strategian laatiminen kestää noin 6 kk

lue lisää