Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Ruokapalveluiden järjestäminen on iso osa kuntien toimintaa, ja niiden tarkoituksena on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Vuosien varrella ruokapalveluiden luonne on  muuttunut laitosmaisesta ruoantuotannosta kohti palvelunomaisempaa ruoanvalmistamista, jossa ruoan laadulla ja asiakaspalvelulla on suuri rooli. Enää pelkkä hyvä ruoka ei riitä takaamaan onnistunutta asiakaskokemusta – niin kuin tavallisissa ruokaravintoloissakin, myös kuntien ruokapalveluissa kokonaisvaltainen asiakaskokemus on noussut maistuvan ruoan ohella entistäkin tärkeämmäksi.

Tässä koulutuksessa käydään läpi kuntien ruokapalveluiden tuottamisen luonteen muutosta laitosmaisuudesta kohti palvelukeskeisyyttä, ja sitä miksi palvelunäkökulma on nykyään niin merkittävässä roolissa. Tilauskoulutuksena tässä koulutuksessa voidaan käydä yksityiskohtaisesti läpi juuri teidän kuntanne tilannetta, jotta koulutus pystyy tarjoamaan ratkaisuja käytännön ongelmiin sekä luomaan uusia ideoita toteutettavaksi. Tarkoituksena on vuorovaikutteisten työpajojen kautta löytää parhaimmat ratkaisut ja oivallukset omaan päivittäiseen toimintaan ja sen kehittämiseen.

Tilauskoulutusta varten kouluttajalle on mahdollista lähettää ennakkotietoja sekä -kysymyksiä, jotta kouluttaja pääsee tarttumaan juuri tiettyä organisaatiota koskeviin seikkoihin.

 

Koulutuksen alustava ohjelma: 

Koulutus alkaa 

– Ruokapalveluiden luonteen muuttuminen – miksi palvelunäkökulma on noussut niin tärkeäksi?

– Ruokapalveluiden laadulliset näkökulmat

> Kuinka kuntalaisten palvelukokemusta kehitetään eteenpäin?

– Ruokapalveluiden tavoitteellinen kehittäminen – asiakaskokemuksen eri osa-alueet, mistä asiakaskokemus muodostuu? 

Koulutus päättyy

 

Kouluttaja

Mervi Mikkolalla on pitkä ja monipuolinen kokemus ruokapalvelun maailmasta sekä kuntakentältä että yksityiseltä sektorilta, joissa molemmissa Mervi on työskennellyt kuntasektorin parissa ruokapalvelun, ratkaisumyynnin ja asiakkuudenhoidon tehtävissä. Mervillä on laaja osaaminen julkiselta sektorilta ja hän on tavannut vuosien saatossa lukuisia kuntien virkamiehiä ja päättäjiä – lisäksi hänellä on vahva hankintalain tuntemus ja käytännön kokemus hankintalain soveltamisesta. Ruokapalveluiden palvelullistaminen ruokaloista ravintoloiksi on tullut tutuksi vuosien saatossa läheisessä yhteistyössä kuntien ruokapalveluista vastaavien kanssa työskennellessään. Mervillä on käytännönläheinen ote valmennuksissaan ja taito oivalluttaa arjen esimerkkien kautta ruokapalveluiden ammattilaisia vahvempaan palvelulliseen arjen tekemiseen kouluissa, päiväkodeissa ja senioreiden ruokapalveluissa.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta.

Pysy pätevänä. Toimimme tulkkina työelämän muuttuvissa kiemuroissa.

Nojaamme vankkaan asiantuntemukseen ja kehitämme kuntakentän osaamista kanssasi.

Hallintoakatemian asiakaspalvelu:
info@hallintoakatemia.fi
Puh. 040 656 9684

Haluatko ajantasaiset tiedot koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

MUITA PALVELUITAMME

Sähköinen arkistointi kunnassa

Sähköinen arkistointi kunnassa

Ilmasto-ohjelma

Ilmasto-ohjelma

Seurakuntayhtymät

Seurakuntayhtymät

Kokoukset kunnassa

Kokoukset kunnassa

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Valtuustoseminaari

Valtuustoseminaari

WhistleBlower-ilmoituskanava

WhistleBlower-ilmoituskanava

Elinvoimaohjelma

Elinvoimaohjelma

Kouluverkkoselvitys

Kouluverkkoselvitys

Kunnan osallisuusohjelma

Kunnan osallisuusohjelma

Konserniohje

Konserniohje

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Arjen tietoturva netissä

Arjen tietoturva netissä

Valmistelijan perehdytyspaketti

Valmistelijan perehdytyspaketti

Perehdytys kunnan toimintaan

Perehdytys kunnan toimintaan

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Talouskoulutus toimialajohdolle

Talouskoulutus toimialajohdolle

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Kuntastrategia

Kuntastrategia

Tutkimukset ja kyselyt

Tutkimukset ja kyselyt

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Luottamushenkilökoulutus

Luottamushenkilökoulutus

Valmistelijan koulutus

Valmistelijan koulutus

Julkisuus ja salassapito

Julkisuus ja salassapito

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Vanhusneuvostot

Vanhusneuvostot

Nuorisovaltuustot

Nuorisovaltuustot

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Kokousmenettelyt

Kokousmenettelyt

VESO-koulutukset

VESO-koulutukset

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Hallintosääntö

Hallintosääntö

Hankintakonsultointi

Hankintakonsultointi

Viestintäohje

Viestintäohje

Johtamisjärjestelmän uusiminen

Johtamisjärjestelmän uusiminen