Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Verkkokurssilla käsitellään pöytäkirjanpitäjän työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjanpitäjän tulee olla perillä pöytäkirjan pitämisen periaatteista. Tämä perehdytyspaketti auttaa ymmärtämään asioita, joita pöytäkirjoihin ja pöytäkirjan pitämiseen liittyy. 

Verkkokurssilla käsitellään myös julkisuuslain näkökulmasta pöytäkirjan pitämistä. Pöytäkirjoihin liittyy salassapitokysymyksiä ja tiedonsaantia rajoittavia tekijöitä.  Verkkokurssilla käsitellään myös erilaisia sähköisiin kokouksiin liittyviä tilanteita. Asioita pitää pystyä käsittelemään sähköisissä kokouksissa, mutta myös salassapito ja tietosuojakysymykset on huomioitava. Lisäksi verkkokurssilla käydään läpi lähikokouksia, sähköisiä kokouksia ja niissä käsiteltäviä pöytäkirjoja. Pöytäkirjanpitäjän tehtävässä pidetään monia lankoja ja esimerkiksi määräaikojen toteutumisia käsissä. Tehtävän huolellinen hoitaminen on koko toimielimen etu. Tämän vuoksi pöytäkirjanpitäjän tehtävään onkin syytä perehtyä rauhassa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille kunnassa ja kuntayhtymissä toimiville toimielinten pöytäkirjanpitäjille.

Koulutuksessa on eri pituisia videoita, Powerpoint-materiaalia ja vapaaehtoiset oppimistehtävät. Verkkokurssin suorittamiseen menee noin yhden työpäivän verran aikaa. Tämä on tiivis perehdytyspaketti, ja suoritusaikaa on koko syyskuu. Verkkokurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Kaksi osiota:

Osio 1: Kokoukset ja pöytäkirja

Vastuunjako ja kokouksen roolit

Miten toimin käytännössä ja pidän pöytäkirjaa?

  • erilaiset puheenvuorot
  • vaali ja äänestys
  • esteellisyys
  • eriävä mielipide
  • otto-oikeus
  • pöytäkirjan allekirjoittaminen ja tarkastaminen 
  • muutoksenhaku ja tiedoksianto
  • sähköiset kokoukset

Osio 2: Julkisuuslaki pöytäkirjanpitäjälle

Kokouksen julkisuus ja kokouksessa käsiteltävän aineiston julkisuus – missä vaiheessa

julkista ja kenelle?

Salassapidettävät tiedot ja henkilötiedot pöytäkirjassa

Pöytäkirjan tiedoksianto ja julkisuus

 

Koulutuksen hinta on 50e+24% alv/osallistuja

Seuraava toteutus 1.9.-30.9.2021

Ilmoittaudu täällä 30.8.2021 mennessä

Yhteyshenkilö:

Henna Koskelainen, henna.koskelainen@hallintoakatemia.fi, puh. 040 6569684

HUOM. verkkokurssit eivät kuulu koulutuslisenssiin.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta.

Pysy pätevänä. Toimimme tulkkina työelämän muuttuvissa kiemuroissa.

Nojaamme vankkaan asiantuntemukseen ja kehitämme kuntakentän osaamista kanssasi.

Hallintoakatemian asiakaspalvelu:
info@hallintoakatemia.fi
Puh. 040 656 9684

Haluatko ajantasaiset tiedot koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

MUITA PALVELUITAMME

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Valtuustoseminaari

Valtuustoseminaari

WhistleBlower-ilmoituskanava

WhistleBlower-ilmoituskanava

Elinvoimaohjelma

Elinvoimaohjelma

Kouluverkkoselvitys

Kouluverkkoselvitys

Kunnan osallisuusohjelma

Kunnan osallisuusohjelma

Konserniohje

Konserniohje

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Arjen tietoturva netissä

Arjen tietoturva netissä

Valmistelijan perehdytyspaketti

Valmistelijan perehdytyspaketti

Perehdytys kunnan toimintaan

Perehdytys kunnan toimintaan

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Talouskoulutus toimialajohdolle

Talouskoulutus toimialajohdolle

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Kuntastrategia

Kuntastrategia

Tutkimukset ja kyselyt

Tutkimukset ja kyselyt

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Luottamushenkilökoulutus

Luottamushenkilökoulutus

Valmistelijan koulutus

Valmistelijan koulutus

Julkisuus ja salassapito

Julkisuus ja salassapito

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Vanhusneuvostot

Vanhusneuvostot

Nuorisovaltuustot

Nuorisovaltuustot

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Kokousmenettelyt

Kokousmenettelyt

VESO-koulutukset

VESO-koulutukset

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Hallintosääntö

Hallintosääntö

Hankintakonsultointi

Hankintakonsultointi

Viestintäohje

Viestintäohje

Johtamisjärjestelmän uusiminen

Johtamisjärjestelmän uusiminen