Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Verkkokurssilla käsitellään pöytäkirjanpitäjän työhön liittyviä asioita ja taustalla vaikuttavaa lainsäädäntöä. Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjanpitäjän tulee olla perillä pöytäkirjan pitämisen periaatteista. Tämä perehdytyspaketti auttaa ymmärtämään asioita, joita pöytäkirjoihin ja pöytäkirjan pitämiseen liittyy. 

Verkkokurssilla käsitellään myös julkisuuslain näkökulmasta pöytäkirjan pitämistä. Pöytäkirjoihin liittyy salassapitokysymyksiä ja tiedonsaantia rajoittavia tekijöitä.  Verkkokurssilla käsitellään myös erilaisia sähköisiin kokouksiin liittyviä tilanteita. Asioita pitää pystyä käsittelemään sähköisissä kokouksissa, mutta myös salassapito ja tietosuojakysymykset on huomioitava. Lisäksi verkkokurssilla käydään läpi lähikokouksia, sähköisiä kokouksia ja niissä käsiteltäviä pöytäkirjoja. Pöytäkirjanpitäjän tehtävässä pidetään monia lankoja ja esimerkiksi määräaikojen toteutumisia käsissä. Tehtävän huolellinen hoitaminen on koko toimielimen etu. Tämän vuoksi pöytäkirjanpitäjän tehtävään onkin syytä perehtyä rauhassa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille kunnassa ja kuntayhtymissä toimiville toimielinten pöytäkirjanpitäjille.

Koulutuksessa on eri pituisia videoita, Powerpoint-materiaalia ja vapaaehtoiset oppimistehtävät. Verkkokurssin suorittamiseen menee noin puolen työpäivän verran aikaa. Tämä on tiivis perehdytyspaketti, ja suoritusaikaa on koko toukokuu. Verkkokurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Kaksi osiota:

Osio 1: Kokoukset ja pöytäkirja

Vastuunjako ja kokouksen roolit

Miten toimin käytännössä ja pidän pöytäkirjaa?

  • erilaiset puheenvuorot
  • vaali ja äänestys
  • esteellisyys
  • eriävä mielipide
  • otto-oikeus
  • pöytäkirjan allekirjoittaminen ja tarkastaminen 
  • muutoksenhaku ja tiedoksianto
  • sähköiset kokoukset

Osio 2: Julkisuuslaki pöytäkirjanpitäjälle

Kokouksen julkisuus ja kokouksessa käsiteltävän aineiston julkisuus – missä vaiheessa

julkista ja kenelle?

Salassapidettävät tiedot ja henkilötiedot pöytäkirjassa

Pöytäkirjan tiedoksianto ja julkisuus

 

Koulutuksen hinta on 50e+24% alv/osallistuja

Kevään toteutus 1.5.-31.5.2021

Ilmoittaudu täällä 28.4.2021 mennessä

Yhteyshenkilö:

Henna Koskelainen, henna.koskelainen@hallintoakatemia.fi, puh. 040 6569684

HUOM. verkkokurssit eivät kuulu koulutuslisenssiin.

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta.

Pysy pätevänä. Toimimme tulkkina työelämän muuttuvissa kiemuroissa.

Nojaamme vankkaan asiantuntemukseen ja kehitämme kuntakentän osaamista kanssasi.

Hallintoakatemian asiakaspalvelu:
info@hallintoakatemia.fi
Puh. 040 656 9684

Haluatko ajantasaiset tiedot koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

MUITA PALVELUITAMME