Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

 

Sähköisten kokousten koulutuspaketti yhdistää tiiviin tunnin koulutuksen ja eTentin, jolla osaaminen voidaan todentaa. Tiiviissä paketissa yhdistyvät ydinasiat sähköisistä kokouksista ja tietosuojasta sähköisissä kokouksissa. Tämä koulutus on suunniteltu erityisesti uusille luottamushenkilöille, joiden osaamisen testaaminen kokouskäytännöistä on erityisen tärkeää. Uusille luottamushenkilöille sähköiset kokoukset ja käytänteet sekä tietosuoja eivät välttämättä ole itsestään selviä asioita, joten koulutuksessa opitun testaaminen on tarpeellista.

Kuntien ja toimielinten harkinnan lisäksi sähköisissä kokouksissa ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn liittyen on huomioitava lainmukaisuus ja lain osoittamat edellytykset. Sähköisissä kokouksissa tietosuojan rooli korostuu, kun varsinkin salassa pidettävät tiedot tulee pitää ulkopuolisten saavuttamattomissa ja tietosuojasta tulee huolehtia myös sähköisten tietoliikenneyhteyksien osalta. Sähköisiin kokouksiin osallistujien tulee kyetä soveltamaan tietosuojaan liittyviä asioita yhdessä sähköisten kokousten käytäntöjen kanssa.

Tässä koulutuksessa käydään läpi sähköisiin kokouksiin liittyviä käytäntöjä ja lainmukaisuutta selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Koulutuspakettiin on koottu tiiviisti ydinasiat sähköisistä kokouskäytännöistä ja tietosuojasta tunnin mittaiseen kokonaisuuteen. Asiat käsitellään ymmärrettävästi ja käytännönläheisesti, jolloin jokainen osallistuja saa konkreettista apua työhönsä. Koulutus sisältää oleellisimmat asiat lainsäädännöstä ja auttaa ymmärtämään syitä sääntöjen taustalla. Koulutus voidaan myös räätälöidä organisaatiollenne sopivimmaksi kokonaisuudeksi.

 

eTentti

Koulutuksen yhteydessä on käytössä eTentti, jonka avulla koulutukseen osallistuja ja hänen organisaationsa voivat varmistua siitä, että koulutuksen keskeiset asiat on opittu. Kouluttautuville tulee koulutuksen päätyttyä tekstiviestitse tai sähköpostitse linkki lyhyeen kyselyyn. Tenttikysely on toteutettu siten, että vastaajan on vastattava kysymyksiin määrätyssä ajassa, eikä kyselyä voi keskeyttää. Täten varmistetaan, ettei ulkopuolisia tietolähteitä voida käyttää tentin suorittamiseksi. Vastaajan suorittamalla eTentillä varmistat, että saat vastinetta tehdylle koulutusinvestoinnille.

Koulutettavat saavat koontiraportin tentin päätyttyä, josta käy ilmi oma osaamistaso ja anonymisoituna oman osaamistason suhde muihin koulutukseen osallistuneisiin. Koontiraportti voidaan myös lähettää tilaajalle/esihenkilölle anonymisoidussa muodossa, jolloin mahdollisiin osaamisvajeisiin on helpompi puuttua jatkokehittämisen näkökulmasta. eTentti-kysely kestää koulutuksesta riippuen kahdesta minuutista kymmeneen minuuttiin. Palvelu toimii selaimessa eli perinteisellä näyttöpäätteellä, älypuhelimella tai tabletilla. eTentin käyttäminen ei vaadi erillisten sovellusten tai lisäosien lataamista tai asennusta.

 

Esimerkkisisältö (Tilauskoulutukset voidaan räätälöidä organisaationne toiveiden mukaisesti)

Miksi

Miksi sähköiset kokoukset

Miksi tietosuoja on tärkeää

Miten

Miten toimin sähköisissä kokouksissa

Miten toimin häiriötilanteissa (yhteyshäiriöt/muut häiriöt)

Miten toimin, jos tietoturva vaarantuu

Miten huolehdin salassapitovelvoitteista sähköisissä kokouksissa

Yhteyden turvallisuus: omat laitteet vs. organisaation laitteet

Miten kuntalaiset voivat seurata sähköistä kokousta

Missä

Missä voin osallistua sähköisiin kokouksiin

Missä tilanteissa sähköinen kokous tulee keskeyttää

 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä info@hallintoakatemia.fi

040 656 9684

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta.

Pysy pätevänä. Toimimme tulkkina työelämän muuttuvissa kiemuroissa.

Nojaamme vankkaan asiantuntemukseen ja kehitämme kuntakentän osaamista kanssasi.

Hallintoakatemian asiakaspalvelu:
info@hallintoakatemia.fi
Puh. 040 656 9684

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Haluatko ajantasaiset tiedot koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

MUITA PALVELUITAMME