Talouskoulutus toimialajohdolle

Toimialoittain talouden seuraaminen ja sitä seuraavat toimenpiteet ovat organisaation hyvän taloudenpidon kannalta erittäin merkittävässä roolissa. Eri toimialoilla johdonkin substanssiosaaminen on kuitenkin pääsääntöisesti muualla kuin kuntataloudessa. Talouskoulutus oman organisaation johtoryhmälle tai laajennetusti esimiestehtävissä toimiville, toimii tilauskoulutuksena erinomaisesti. Tällöin varmistutaan siitä, että jokaisella on sama käsitys talouden seurannan tehtävästä ja toimenpiteistä. Tilauskoulutuksessa sisältö voidaan räätälöidä juuri teidän organisaationne tarpeisiin. Koulutuksissamme on keskitytty esimerkiksi:

  • Säädöstausta ja talousarvion merkitys
  • Oman toimialueen taloussuunnittelu
  • Talousarvion laadinta ja sisältö, talouden tasapainovaatimus
  • Talousarvion toteutumaseuranta
  • Käyttötalous
  • Poistot
  • Investoinnit

 

Ole yhteydessä:

Pirjo Ala-Hemmilä

040 752 9719, pirjo.ala-hemmila@hallintoakatemia.fi

Taidot

Lähetetty

02/04/2020

Pin It on Pinterest