Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa eli hallintoprosessilaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Uudessa hallintoprosessilaissa säädetään aiempaa jonkin verran kattavammin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Laissa on muitakin uudistuksia ja muutoksia hallintolainkäyttöä koskevaan sääntelyyn. Tässä koulutuksessa aihetta käsitellään erityisesti kuntien näkökulmasta. 

Koulutuksen ydintarkoitus on uuden hallintoprosessilain läpikäymisen lisäksi käsitellä kuntien päätöksentekomenettelyä siten, että se olisi mahdollisimman laadukasta, ja jo päätöksentekomenettelyn alkuvaiheessa olisi huomioituna se, että valitukset eivät menestyisi tuomioistuimessa. Hallintomenettelyn laatu määrittelee osaltaan sitä, kuinka valitukset tuomioistuimessa menestyvät. Koulutuksella on merkitystä pohdittaessa miten päätöksentekomenettelyä kehitetään kunnassa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään sitä, että jos päätökseen haetaan muutosta, kuinka kunta voi puolustautua. 

Kouluttajina toimivat alan pitkäaikaiset ja kokeneet ammattilaiset, joilla on syvällinen ymmärrys ja käytännön kokemus koulutuksen aiheista: julkisoikeuden dosentti, ylituomari emeritus Veijo Tarukannel, ylituomari emeritus Heikki Jukarainen, professori Matti Tolvanen sekä OTL Mikko Knuutinen. 

Useimmat edellä mainituista kouluttajista ovat toimineet useissa tehtävissä tuomioistuimissa ja ovat käsitelleet uransa aikana yhteensä kymmeniä tuhansia kuntia koskevia ratkaisuja. Tällaista kattausta hallinnon osaamista on harvoin tarjolla. Pystyt myös kysymään kouluttajilta kysymyksiä. 

Koulutuksessa on Powerpoint materiaalia ja webinaaritallenteita, jotka ovat katsottavissasi itsellesi sopivaan aikaan. Verkkokurssin aikana ei siis ole livewebinaareja, vaan ne ovat tallenteina verkkokurssilla. Lisäksi koulutus sisältää erilaisia tehtäviä, joiden tekeminen on omassa harkinnassasi. 

Koulutus sopii kunnan valmistelutehtävissä toimiville sekä kuntien hallintojohtajille ja muille hallintotehtävissä toimiville. Koulutus sopii myös kuntien lakimiehille ja lakitehtävissä toimiville.   

OSIO 1

Hallintoprosessilain lähtökohdat ja miten huomioida laki päätösprosessissa

Tässä osiossa käsitellään hallintoprosessilain tarkoitusta ja keskeisiä taustoja kuntien näkökulmasta. Aihetta pohditaan myös valmistelun ja päätöksenteon näkökulmasta eli kuinka tehdään hyvä päätös siten, että hallintoprosessilain ja muunkin kuntien päätöksentekoa koskevan lainsäädännön vaatimukset on huomioitu siinä? Kuinka otetaan jo prosessin alkuvaiheessa huomioon se, että mikäli päätöksestä valitetaan, valitus ei tule menestymään. Kuinka parannamme prosessejamme ja päätöksentekoamme – entä miten hallintoprosessilaki toimii välineenä siihen? 

 

Tähän osioon sisältyvät vapaasti valitsemanasi ajankohtana katsottavat tallenteet:

Webinaari 1: ”Mitä on hallintoprosessi ja mitkä ovat sen tavoitteet sekä hallintoprosessilain uudistus ja merkitys kunnille?” Veijo Tarukannel

Webinaari 2: ”Miten huomioin hallintoprosessilain päätöksentekoprosessissa ja valmistelen hyvän päätöksen?” Veijo Tarukannel

 

Oppimistehtävät

OSIO 2

Asian käsittely ja selvittäminen hallintoprosessilain näkökulmasta

Tässä osiossa syvennytään asian käsittelyä ja selvittämistä koskeviin kysymyksiin kunnan näkökulmasta. Tärkeä kysymys on myös se, miten oikeusturva toteutuu prosessissa ja kuinka sen toteutumista voidaan esittää. 

Osiossa käsitellään myös prosessiin liittyviä käytännön kysymyksiä, kuten asiakokokonaisuuden yhdessä käsitteleminen, katselmuksen ja tarkastuksen järjestämistä sekä asiakirjan ja esineen esittämistä. Lisäksi koulutuksessa käsitellään tuomioistuimen muutoksenhakuoikeutta eli mitä esimerkiksi kunnan on toimitettava tuomioistuimeen.

Lisäksi osiossa pohditaan käytännön vinkkien ja esimerkkien kautta myös sitä, miten voidaan puolustautua ja vastata tuomioistuinkäsittelyssä esitettyihin asioihin ja kuinka valmistautua jo etukäteen siihen, että kunnan päätökset pysyvät voimassa tuomioistuimessa. 

Tähän osioon sisältyvät vapaasti valitsemanasi ajankohtana katsottavat tallenteet:

Webinaari 1: ”Oikeusturva kuntien hallintoasioissa – mitä on oikeusturva ja kuinka sitä toteutetaan?” 

Webinaari 2: ”Hallintoprosessilain yksityiskohtia: asiakokonaisuuden yhdessä käsitteleminen, katselmus, tarkastus, asiakirjan ja esineen esittäminen sekä tuomioistuimen tiedonsaantioikeus” 

Webinaari 3: ”Kuinka kunta voi puolustautua tuomioistuinkäsittelyssä – tuomioistuinkäsittelyyn valmistautuminen käytännössä”

Oppimistehtävät

 

OSIO 3

Muutoksenhaku ja ylimääräinen muutoksenhaku kunnan viranomaisen päätöksestä

Lisäksi osiossa käsitellään muutoksenhakua kunnan viranomaisen päätöksistä. Teemassa käsitellään hallintoprosessilain näkökulmasta hallintopäätöksen muutoksenhakukelpoisuutta, muutoksenhakuoikeuksia sekä muutoksenhakureittiä. Teemassa käsitellään myös valituslupaa ja mistä päätöksistä voi valittaa loppuun saakka. 

Lisäksi osiossa käsitellään ylimääräistä muutoksenhakua ja siihen liittyviä erityispiirteitä kunnan näkökulmasta. Osiossa käsitellään hallintoriita-asian käsittelyä. 

 

Tähän osioon sisältyvät vapaasti valitsemanasi ajankohtana katsottavat tallenteet:

Webinaari 1: ”Muutoksenhaku ja hallintoprosessilaki – mitä uutta ja mitä vinkkejä? ” 

Webinaari 2: Eri tuomioistuinprosessien erot ja yhtäläisyydet”

Webinaari 3: Hallintoprosessilain yksityiskohtia: “Valitusosoitus, suullinen käsittely ja hyödyntämiskielto” 

Webinaari 4: ”Hallintoriita-asian yleispiirteet” 

Oppimistehtävät

 

OSIO 4 

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus kunnallishallinnossa ja hallintoprosessin erityiskysymyksiä

Tässä osiossa käsitellään asian täytäntöönpanoa eli sitä, miten päätös voidaan panna täytäntöön kunnallishallinnossa. Miten hallintoprosessilaki vaikuttaa asian täytäntöönpanoon entä kuntalain mahdollisuudet kunnan näkökulmasta? Kuinka harkita ja punnita näitä tilanteita, entä miten tuomioistuin tarkastelee asiaa?

Lisäksi kurssin viimeisessä osiossa käsitellään muutamia muita erityiskysymyksiä. 

Tähän osioon sisältyvät vapaasti valitsemanasi ajankohtana katsottavat tallenteet:

Webinaari 1: ”Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus” 

Webinaari 2: ”Oikeusvoiman käsite” 

Oppimistehtävät

Syksyn 2022 toteutukset:

15.9.-15.10.2022. Ilmoittaudu täällä. (Viimeinen ilmoittautumispäivä 12.9.2022)

1.11.-30.11.2022. Ilmoittaudu täällä. (Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.10.2022)

Yhteyshenkilö:

info@hallintoakatemia.fi

 

 

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta.

Pysy pätevänä. Toimimme tulkkina työelämän muuttuvissa kiemuroissa.

Nojaamme vankkaan asiantuntemukseen ja kehitämme kuntakentän osaamista kanssasi.

Hallintoakatemian asiakaspalvelu:
info@hallintoakatemia.fi
Puh. 040 656 9684

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Haluatko ajantasaiset tiedot koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

MUITA PALVELUITAMME