Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa eli hallintoprosessilaki tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Uudessa hallintoprosessilaissa säädetään aiempaa jonkin verran kattavammin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Laissa on muitakin uudistuksia ja muutoksia hallintolainkäyttöä koskevaan sääntelyyn. Tässä koulutuksessa aihetta käsitellään erityisesti kuntien näkökulmasta. 

Koulutuksen ydintarkoitus on uuden hallintoprosessilain läpikäymisen lisäksi käsitellä kuntien päätöksentekomenettelyä siten, että se olisi mahdollisimman laadukasta, ja jo päätöksentekomenettelyn alkuvaiheessa olisi huomioituna se, että valitukset eivät menestyisi tuomioistuimessa. Hallintomenettelyn laatu määrittelee osaltaan sitä, kuinka valitukset tuomioistuimessa menestyvät. Koulutuksella on merkitystä pohdittaessa miten päätöksentekomenettelyä kehitetään kunnassa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään sitä, että jos päätökseen haetaan muutosta, kuinka kunta voi puolustautua. 

Kouluttajina toimivat alan pitkäaikaiset ja kokeneet ammattilaiset, joilla on syvällinen ymmärrys ja käytännön kokemus koulutuksen aiheista: julkisoikeuden dosentti, ylituomari emeritus Veijo Tarukannel, ylituomari emeritus Heikki Jukarainen, professori Matti Tolvanen sekä OTL Mikko Knuutinen. 

Useimmat edellä mainituista kouluttajista ovat toimineet useissa tehtävissä tuomioistuimissa ja ovat käsitelleet uransa aikana yhteensä kymmeniä tuhansia kuntia koskevia ratkaisuja. Tällaista kattausta hallinnon osaamista on harvoin tarjolla. Pystyt myös kysymään kouluttajilta kysymyksiä. 

Koulutuksessa on Powerpoint materiaalia ja webinaaritallenteita, jotka ovat katsottavissasi itsellesi sopivaan aikaan. Verkkokurssin aikana ei siis ole livewebinaareja, vaan ne ovat tallenteina verkkokurssilla. Lisäksi koulutus sisältää erilaisia tehtäviä, joiden tekeminen on omassa harkinnassasi. 

Koulutus sopii kunnan valmistelutehtävissä toimiville sekä kuntien hallintojohtajille ja muille hallintotehtävissä toimiville. Koulutus sopii myös kuntien lakimiehille ja lakitehtävissä toimiville.   

OSIO 1

Hallintoprosessilain lähtökohdat ja miten huomioida laki päätösprosessissa

Tässä osiossa käsitellään hallintoprosessilain tarkoitusta ja keskeisiä taustoja kuntien näkökulmasta. Aihetta pohditaan myös valmistelun ja päätöksenteon näkökulmasta eli kuinka tehdään hyvä päätös siten, että hallintoprosessilain ja muunkin kuntien päätöksentekoa koskevan lainsäädännön vaatimukset on huomioitu siinä? Kuinka otetaan jo prosessin alkuvaiheessa huomioon se, että mikäli päätöksestä valitetaan, valitus ei tule menestymään. Kuinka parannamme prosessejamme ja päätöksentekoamme – entä miten hallintoprosessilaki toimii välineenä siihen? 

 

Tähän osioon sisältyvät vapaasti valitsemanasi ajankohtana katsottavat tallenteet:

Webinaari 1: ”Mitä on hallintoprosessi ja mitkä ovat sen tavoitteet sekä hallintoprosessilain uudistus ja merkitys kunnille?” Veijo Tarukannel

Webinaari 2: ”Miten huomioin hallintoprosessilain päätöksentekoprosessissa ja valmistelen hyvän päätöksen?” Veijo Tarukannel

 

Oppimistehtävät

OSIO 2

Asian käsittely ja selvittäminen hallintoprosessilain näkökulmasta

Tässä osiossa syvennytään asian käsittelyä ja selvittämistä koskeviin kysymyksiin kunnan näkökulmasta. Tärkeä kysymys on myös se, miten oikeusturva toteutuu prosessissa ja kuinka sen toteutumista voidaan esittää. 

Osiossa käsitellään myös prosessiin liittyviä käytännön kysymyksiä, kuten asiakokokonaisuuden yhdessä käsitteleminen, katselmuksen ja tarkastuksen järjestämistä sekä asiakirjan ja esineen esittämistä. Lisäksi koulutuksessa käsitellään tuomioistuimen muutoksenhakuoikeutta eli mitä esimerkiksi kunnan on toimitettava tuomioistuimeen.

Lisäksi osiossa pohditaan käytännön vinkkien ja esimerkkien kautta myös sitä, miten voidaan puolustautua ja vastata tuomioistuinkäsittelyssä esitettyihin asioihin ja kuinka valmistautua jo etukäteen siihen, että kunnan päätökset pysyvät voimassa tuomioistuimessa. 

Tähän osioon sisältyvät vapaasti valitsemanasi ajankohtana katsottavat tallenteet:

Webinaari 1: ”Oikeusturva kuntien hallintoasioissa – mitä on oikeusturva ja kuinka sitä toteutetaan?” Veijo Tarukannel 

Webinaari 2: ”Hallintoprosessilain yksityiskohtia: asiakokonaisuuden yhdessä käsitteleminen, katselmus, tarkastus, asiakirjan ja esineen esittäminen sekä tuomioistuimen tiedonsaantioikeus” Heikki Jukarainen

Webinaari 3: ”Kuinka kunta voi puolustautua tuomioistuinkäsittelyssä – tuomioistuinkäsittelyyn valmistautuminen käytännössä” Matti Tolvanen

Oppimistehtävät

 

OSIO 3

Muutoksenhaku ja ylimääräinen muutoksenhaku kunnan viranomaisen päätöksestä

Lisäksi osiossa käsitellään muutoksenhakua kunnan viranomaisen päätöksistä. Teemassa käsitellään hallintoprosessilain näkökulmasta hallintopäätöksen muutoksenhakukelpoisuutta, muutoksenhakuoikeuksia sekä muutoksenhakureittiä. Teemassa käsitellään myös valituslupaa ja mistä päätöksistä voi valittaa loppuun saakka. 

Lisäksi osiossa käsitellään ylimääräistä muutoksenhakua ja siihen liittyviä erityispiirteitä kunnan näkökulmasta. Osiossa käsitellään hallintoriita-asian käsittelyä. 

 

Tähän osioon sisältyvät vapaasti valitsemanasi ajankohtana katsottavat tallenteet:

Webinaari 1: ”Muutoksenhaku ja hallintoprosessilaki – mitä uutta ja mitä vinkkejä? ” Veijo Tarukannel ja Mikko Knuutinen

Webinaari 2: Eri tuomioistuinprosessien erot ja yhtäläisyydet” Matti Tolvanen

Webinaari 3: Hallintoprosessilain yksityiskohtia: “Valitusosoitus, suullinen käsittely ja hyödyntämiskielto” Heikki Jukarainen

Webinaari 4: ”Hallintoriita-asian yleispiirteet” Heikki Jukarainen

Oppimistehtävät

 

OSIO 4 

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus kunnallishallinnossa ja hallintoprosessin erityiskysymyksiä

Tässä osiossa käsitellään asian täytäntöönpanoa eli sitä, miten päätös voidaan panna täytäntöön kunnallishallinnossa. Miten hallintoprosessilaki vaikuttaa asian täytäntöönpanoon entä kuntalain mahdollisuudet kunnan näkökulmasta? Kuinka harkita ja punnita näitä tilanteita, entä miten tuomioistuin tarkastelee asiaa?

Lisäksi kurssin viimeisessä osiossa käsitellään muutamia muita erityiskysymyksiä. 

Tähän osioon sisältyvät vapaasti valitsemanasi ajankohtana katsottavat tallenteet:

Webinaari 1: ”Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus” Heikki Jukarainen

Webinaari 2: ”Oikeusvoiman käsite” Matti Tolvanen 

Oppimistehtävät

Seuraava toteutus 2021: 1.6.2021-30.6.2021

Hinta: 135 € (+ALV 24%)

Ilmoittaudu täällä

Lisätietoja: Henna Koskelainen, henna.koskelainen@hallintoakatemia.fi
Emma Andersson, emma.andersson@hallintoakatemia.fi

 

 

Ota yhteyttä tai pyydä tarjousta.

Pysy pätevänä. Toimimme tulkkina työelämän muuttuvissa kiemuroissa.

Nojaamme vankkaan asiantuntemukseen ja kehitämme kuntakentän osaamista kanssasi.

Hallintoakatemian asiakaspalvelu:
info@hallintoakatemia.fi
Puh. 040 656 9684

Haluatko ajantasaiset tiedot koulutuksista suoraan sähköpostiisi?

MUITA PALVELUITAMME

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Perehdytys kuntayhtiöiden toimintaan

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Kunnan korkeakouluharjoittelijan perehdytyskurssi

Valtuustoseminaari

Valtuustoseminaari

WhistleBlower-ilmoituskanava

WhistleBlower-ilmoituskanava

Elinvoimaohjelma

Elinvoimaohjelma

Kouluverkkoselvitys

Kouluverkkoselvitys

Kunnan osallisuusohjelma

Kunnan osallisuusohjelma

Konserniohje

Konserniohje

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Muutoksenhaku kunnassa perehdytyspaketti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Sähköiset kokoukset -koulutus + eTentti

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Palveluajattelun nousu kuntien ruokapalveluissa – ruokaloista ravintoloiksi

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Julkiset hankinnat käytännössä – vinkit hankintojen toteuttamiseen kuntien esimiehille

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Puheenjohtaja NYT -koulutus

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Pöytäkirjanpitäjän perehdytyspaketti

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Uusi hallintoprosessilaki ja asian laadukas käsittely kunnan näkökulmasta

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Tarvitsetko nopeasti selvittelyapua tai toista mielipidettä?

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ALV-kysymykset -perehdytyspaketti

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Kuntatietoutta nuvalaiselle

Arjen tietoturva netissä

Arjen tietoturva netissä

Valmistelijan perehdytyspaketti

Valmistelijan perehdytyspaketti

Perehdytys kunnan toimintaan

Perehdytys kunnan toimintaan

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnassa työskentelevän sihteerin perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Kunnan kirjaamotyön perehdytyspaketti

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Opetushallinnon tutkintoon valmentava kurssi

Talouskoulutus toimialajohdolle

Talouskoulutus toimialajohdolle

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Toimielimen valmentaminen etäkokouksiin

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Hallinnon kuormituksen purkuapu

Kuntastrategia

Kuntastrategia

Tutkimukset ja kyselyt

Tutkimukset ja kyselyt

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Konfliktiriskien ennakoiva tunnistaminen työyhteisössä – Risto Harisalo

Luottamushenkilökoulutus

Luottamushenkilökoulutus

Valmistelijan koulutus

Valmistelijan koulutus

Julkisuus ja salassapito

Julkisuus ja salassapito

Päätöksenteko

Päätöksenteko

Vanhusneuvostot

Vanhusneuvostot

Nuorisovaltuustot

Nuorisovaltuustot

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Kokousmenettelyt

Kokousmenettelyt

VESO-koulutukset

VESO-koulutukset

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Hallitustyöskentelyn kehittäminen

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Eettiset pelisäännöt ja korruptionvastaiset ohjeet

Hallintosääntö

Hallintosääntö

Hankintakonsultointi

Hankintakonsultointi

Viestintäohje

Viestintäohje

Johtamisjärjestelmän uusiminen

Johtamisjärjestelmän uusiminen