Valmistelijan perehdytyspaketti -verkkokurssi (B)

Koulutuksessa käsitellään valmistelijan tehtävään liittyviä keskeisiä asioita asian vireilletulosta täytäntöönpanoon. Koulutus on rakennettu asian käsittelyn kaaren ympärille. Valmistelijan tehtävä on monipuolinen ja siinä edellytetään tarkkaa ja huolellista työskentelyä sekä laajasti myös hyvää kykyä soveltaa esimerkiksi kuntalain ja hallintolain säännöksiä käytännön tilanteisiin. Verkkokurssilla pohditaan käytännöllisestä näkökulmasta näitä asioita. Koulutuksessa käsitellään esimerkiksi keskeistä lainsäädäntöä, vastuukysymyksiä,  valmistelijan keskeisiä tehtäviä, hyvää päätöksen valmistelemista sekä kirjoittamista ja perusteluja. Lisäksi koulutuksessa perehdytään päätöksenteon jälkivaiheisiin, kuten tiedoksiantoon ja muutoksenhakuun. Koulutuksessa käsitellään aihetta toimielinpäätösten ja viranhaltijapäätösten näkökulmasta. 

  Koulutus on tarkoitettu kunnan erilaisissa valmistelutehtävissä toimiville. 

Kouluttajana ja tutorina toimii Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta.

Koulutuksessa on lyhyitä videoita, Power point -materiaalia ja vapaaehtoiset oppimistehtävät. Koulutuksen suorittamiseen menee noin yhden työpäivän verran aikaa. 

TEEMAT:

 Hyvä ja laadukas valmistelu

  • Valmistelijan rooli ja vastuu
  • Esteellisyys
  • Hyvä ja laadukas valmistelu – mitä laki sanoo

 

 Miten laaditaan hyvä päätös 

  • Mitä on asian riittävä selvittäminen?
  • Hyvä valmisteluteksti
  • Hyvin perusteltu päätös

 

 Mitä tapahtuu päätöksenteon jälkeen 

  • Päätöksen tiedoksianto
  • Muutoksenhaku
  • Päätöksessä olevan virheen korjaaminen
  • Täytäntöönpano

Hinta: 135 € (+ALV 24%)

Ilmoittaudu verkkokurssille täällä. 

Kurssin aikataulu syksylle 2020:

1.9.2020 – 31.10.2020

 

 

Taidot

Lähetetty

15/05/2020

Pin It on Pinterest