Viestintäohje

Kuntien verkkoviestintä ja viestintäohje

Viestintäohjeilla on uuden kuntalain myötä entistä suurempi merkitys kuntien käytännön työssä. Laadimme kanssanne viestintäohjeen siten, että se toteuttaa kuntalaisten tiedonsaantioikeutta, lainsäädännön vaatimuksia erilaisten tietojan ja asiakirjojen käsittelystä ja julkiausta sekä verkkoviestinnästä ja uuden EU-tietosuoja-asetuksen vaatimuksista. Lisäksi oleellisina osina on päätösten tiedoksianto sekä uutena viranhaltijapäätösten tiedoksianto. Myös erilaiset some-ohjeet ovat keskeinen osa verkkoviestintäohjetta.

Pin It on Pinterest