Puheenjohtaja NYT – Millaista johtajuutta tämä aika edellyttää?

Vanha sanonta “vuodet eivät ole veljiä keskenään” on tässä ajassa tullut meille itse kullekin tuttuakin tutummaksi. Organisaation vuosikellon mukainen suunnittelu ja toiminta sai äkkipysäyksen Suomessa ja maailmalla todetun Korona -epidemia tilanteen myötä. Mikään tuttu ja turvallinen, hyväksi koettu toimintatapa, kokemus josta ammentaa osaamista uuteen tilanteeseen ei enää pätenyt – astuimme uuteen ja tuntemattomaan ja vaatimukset niin toiminnalliset kuin johtamiseen liittyvät, olivat ennakoimattoman haastavia.

Kunnat ovat tässäkin kohtaa toiminnan keskiössä. Kaikki se palvelujen vaade, palvelujen luonti ja kehittäminen sekä osaamisen kohdentaminen konkretisoituvat kuntien arkijohtamisessa. Tämän arkijohtamisen keskiössä on toki kuntien ja kaupunkien ammatillinen johto, mutta ennen kaikkea arkijohtaminen ja arjen nopeat muutokset koskevat poliittista johtoa. Poliittinen johto joutuu ennakoimattomassa kriisitilanteessa välittömästi ns. myrskyn silmään.

Odotusten ja vaatimusten ristituulessa kohtaamme itsessämme erilaisia reaktioita, ehkä odottamattomiakin.

Ennakoimattomuus sekä kriisin kohtaaminen ja siinä toimiminen ilmenee toisilla ärtyisyytenä, on ylitettävä oma mukavuusalue, asiat eivät etene ennalta sovitun vuosikellon mukaisesti.  Toinen saattaa käpertyä itseensä, menettää lähes toimintakykynsä, vetäytyy. Kolmas käärii hihat ja ryhtyy toimimaan, seurauksia arvioidaan sitten aikanaan.

Jopa voimattomuuden, lamaantumisen tunne saattaa ohjata johtajuutta turhan paljon

Kriisitilanne vaatii kykyä ennakoida, kykyä tehdä rohkeitakin päätöksiä siitäkin huolimatta, että kukaan ei osaa sanoa missä olemme viikon, kuukauden tai vuoden päästä. Mikä on kuntamme ja maamme tilanne tuolloin.

Osaamisen joutuminen suurennuslasin alle tuo esille myös erilaiset persoonat, toimintatyylit, tavat kohdata ennakoimaton tilanne. Tämä on luonnollista ja hyväksyttävää, mutta vaatii eri osapuolilta taas tilannekohtaista ajattelua, erilaisuuden hyväksyntää. Etätyöskentelytilanteissa, etäjohtamisessa, mikään ei ole kuten ennen. Viestinnän rooli muuttuu, sanaton viestintä ehkä jopa piiloon, sanallisen viestinnän merkitys kasvaa entisestään.

Juuri nyt tarvitaan JOHTAJUUTTA. Mitä se uusi johtajuus, tilannekohtainen, odottamattoman johtaminen on?

Se voi olla mitä vaan, onko kenelläkään siihen oikeaa vastausta? Yksi varma vastaus kuitenkin on, se ei ole samanlaista poliittista johtajuutta mihin olemme tottuneet.

Odottamattomassa tilanteessa punnitaan oma motivaatio kasvaa ja kehittyä. Punnitaan luottamus, avoimuus niin oman itsensä kuin eri toimielinten osalta, toimielinten rooli ja toiminnan läpinäkyvyys korostuu.

Poliittisen johtamisen osaaminen on kriisitilanteessa arvioitava uudelleen. Toimintamallit muuttuvat; käyttöön otetaan ja on otettu sähköiset välineet. Mitä on puheenjohtajuus ja miten johdan puhetta sähköisten välineiden kautta ja avulla?

Toiminnan ennakointi mahdottomalta tuntuvassa tilanteessa on yksi keskeisiä poliittisen johtajuuden vaatimuksia. Tämä taas edellyttää vahvaa keskinäistä dialogia valtuuston, hallituksen sekä kunnan ylimmän johdon välillä – sähköisiä välineitä käyttäen.

Keskeinen muutostekijä on myös maamme hallitusohjelma. Hallitusohjelman ohjaavuus kriisitilanteessa ei riitä, täytyy löytää itse luovat ja tulevaisuuteen suuntaavat ratkaisut. Tilanne ei ole helppo.

Keskinäinen luottamus ja motivaatio, sekä rakentava, positiivinen ja eteenpäin suuntaava ilmapiiri – näitäkin pitäisi pystyä ylläpitämään ja luomaan kuntalaisille tunne turvallisuudesta kriisin keskellä.

Haluamme tarjota puheenjohtajille tilaisuuden ja ajan pohtia edellä olevaa. Päästä asioiden ytimeen kokeneiden ja luotettavien valmentajien johdolla, vuorovaikutteisesti sähköistä alustaa käyttäen.

Järjestämme Puheenjohtaja NYT -valmennustilaisuuksia kaksi kappaletta á 2 h, organisaatiokohtaisesti, organisaatiolle sopivana ajankohtana.

Näillä valmennuksilla haluamme tukea Puheenjohtajia NYT, tuoda mahdollisuuden keskustella kollegoiden kanssa ja rakentaa omaa puheenjohtajuutta vastaamaan johtajuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Kirjoittaja Marita Lehikoinen on pitkän linjan ammatillisen ja poliittisen johdon valmentaja, kuntaorganisaatioiden kehittäjä ja coach.

marita@maritalehikoinen.fi puh. 040 8400 470

LUE MYÖS