Pystymmekö tarkastelemaan itseämme ja organisaatiotamme objektiivisesti? – Tuuli Tarukannel ja Henri Yli-Salomäki

Ei edes pitäisi olla uutisoinnin aihe, että päätöksenteon pitäisi pohjautua tutkittuun tietoon. Elämme kuitenkin maailmassa, jossa siitä on tullut uutinen ja keskustelun aihe. Ei sillä, etteikö tästä olisi viisasta ja rakentavaa puhua, mutta toivoisi sen silti olevan itsestäänselvyys. Tutkimalla asioita ja kysymällä asukkailta, asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta saatamme oppia itsestämme jotakin muutakin kuin mitä edes lähdimme kysymään.

Platon kirjoitti, että Sokrates vastasi kysymykseen: “onko tarina totta”, että tärkeämpää kuin tarinan todenpitävyys, on oppia tuntemaan itsensä. Kun tutkimme omaa organisaatiotamme, kuntaamme tai vaikka kuntalaisten mielipidettä, auttaa se meitä tuntemaan entistä paremmin itsemme. Se auttaa tuntemaan sitä, minkälaisena muut meidät näkevät tai mitä opittavaa meillä on.

Olemme tehneet viime vuosina useiden kuntien kanssa strategiakyselyitä. Onkin kiinnostavaa, miten eri puolilla Suomea ja eri kokoisissa kunnissa toivotaan kunnilta samoja asioita. Kunnilta toivotaan turvallisuutta, rauhaa, toimivia peruspalveluita ja tukiverkoston toimivuutta. Lisäksi toivotaan sujuvaa arkea ja sitä, että joku kuulee meitä. Joskus me tunnemme organisaationa olevamme tietynlaisia, mutta asukkaat näkevätkin meidät toisin. On hienoa, että toiveet vastaavat monesti sitä, mitä me jo olemme. Sokrateen ajatuksen mukaan siis, tunnemmeko me sen, mitä varten kunta on olemassa ja mitä ihmiset odottavat kunnalta? Tunnemmeko me itsemme vai peilaammeko sitä jatkuvasti omiin toiveisiimme ihannekunnasta tai yhteiskunnasta?

Kyselyjen avulla pystytään kartoittamaan organisaation tai kuntalaisten toiveita ja näkemyksiä, joiden avulla voidaan kehittyä yhdessä. Peiliin yksin katsoessa jokin ominaisuus saattaa näyttäytyä ylitsepääsemättömänä heikkoutena. Kun asioita peilataan yhdessä, saattavat nämä heikkoudet kääntyä mahdollisuuksiksi tai vahvuuksiksi. Suurelta tuntuvat asiat saavat uudet mittasuhteet, joiden myötä kehitystä voidaan jatkaa uusin näkökulmin ja eväin.

Kysely on vaivaton työkalu selvittämään sitä, vastaako oma näkemys organisaatiosta tai kunnasta muiden näkemystä. Samalla yhteisön jäsenet, olivat he sitten kuntalaisia, luottamushenkilöitä tai henkilöstöä, saavat mahdollisuuden tulla kuulluksi. Kaikkihan me haluamme vain tulla kuulluiksi?

Tuuli Tarukannel ja Henri Yli-Salomäki

Lisätietoa tutkimuksistamme ja kyselyistämme: http://hallintoakatemia.fi/project/tutkimukset-ja-kyselyt/


 

LUE MYÖS