Rakentavaa yhteistyötä etsimässä

Uudet valtuustot aloittivat vasta nelivuotiskautensa, ja jo ensimmäisten kokousten yhteydessä saimme hyvin esimakua ihmisten välisen yhteishengen, tai oikeammin sen puutteen merkityksestä. Ideaalitilanteessa valtuusto saa toimia hyvässä hengessä, ja valtuutetut voivat keskittää tarmonsa yhteisten asioiden eteenpäin viemiseen. Ymmärrettävästi kaikesta ei aina voi olla samaa mieltä, mutta eriävät mielipiteet ovat luonnollinen osa demokratiaa. Harmillisesti asiat eivät kuitenkaan aina toimi ideaalimallin mukaisesti. Pahimmillaan yksi tai kaksi valtuutettua voi häiritä kokouksen kulkua pyytämällä jokaisesta äänestyksestä suljetun lippuäänestyksen, tai halutessaan lähes loputtomasti uusia puheenvuoroja. Tästä on hyviä esimerkkejä mm. Tampereen raitiovaunusta päättäneestä kokouksesta. Tämäkin on kuitenkin osa edustuksellista demokratiaa. Syitä tällaiseen käytökseen on lähes rajattomasti puoluepolitiikasta suoranaiseen kiusantekoon, mutta jäin kuitenkin itse pohtimaan ihmisyyden merkitystä osana poliittista päätöksentekoa.

 

Ihmisellä on sisäsyntyinen tarve kokea itsensä tärkeäksi. Tämän havainnon kiteytti paperille jo 1930-luvulla Dale Carnegie, joka käytti tätä perustana ihmisten välisen vuorovaikutuksen opettamisessa ja parantamisessa. Hänen havaintonsa viettävät kahdeksankymppisiään, mutta ovat edelleen helposti sovellettavissa nykyhetkeen. Maailma muuttuu jatkuvasti, ihminen kuitenkaan pohjimmiltaan ei. Valtuustoja on luonnollisesti eri kokoisia ja näköisiä, mutta niissä kaikissa on yksi yhteinen piirre, ne koostuvat tavallisista ihmisistä. Se, mitä ihmiset kokevat itselleen tärkeäksi vaihtelee suuresti, mutta tiedostamalla tämän sisäisen tarpeen on mahdollista helpottaa yhteistä valtuusto- tai hallitustaivalta huomattavasti.

 

Kaikkien yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ei tietenkään ole mahdollista eikä järkevää, mutta etenkin puheenjohtajistolla on tärkeä rooli kokousten ja toiminnan sujumisessa. Hyvät kokouskäytänteet ja kaikkien osallistujien tasapuolinen kohtelu saattavat vaikuttaa itsestäänselvyyksiltä paperilla, mutta ovat käytännössä joskus vaikeita toteuttaa. Sen vuoksi puheenjohtajiston, ja kaikkien muidenkin, olisi suotavaa kehittää ja ylläpitää kokous- ja yhteistyötaitojaan mahdollisuuksien mukaan. Hyvin ja asiantuntevasti johdettu valtuusto ja hallitus saa paremmin aikaan halun toimia yhteisen edun mukaisesti, ja sen myötä mielekkäämmän luottamushenkilökauden kaikille. Positiivisuus ihmisten välisessä viestinnässä on myös erittäin tärkeässä roolissa, vai muistaako joku joskus olleensa iloinen ja yhteistyökykyinen saatuaan perustelematonta negatiivista palautetta? Positiivisuus vaikuttaa varmasti osalle hölynpölyltä, mutta sen vaikutukset ovat kuitenkin kauaskantoiset. Negatiivisuuden kierteen synnyttyä siitä on erittäin vaikea päästä pois, sillä on vaikea kokea itsensä tärkeäksi saadessaan toistuvasti negatiivista palautetta. Negatiivisen palautteen saaja myös antaa usein takaisin samalla mitalla, ja kierre jatkuu pahimmillaan vuodesta toiseen. Positiivisen palautteen antaminen on joskus haastavaa, mutta ehdottomasti suositeltavaa ja kokeilemisen arvoista.

 

Tulossa oleva maakuntauudistus tuo mukanaan omat haasteensa kunnanvaltuustojen ja -hallitusten toimintaan, ja sen vuoksi hyvä ja rakentava yhteishenki tulisi pyrkiä säilyttämään myös muutosvaiheessa. Valitettavasti edellä mainitsemiini havaintoihin löytyy varmasti poikkeuksia, ihminen kun on kuitenkin vain ihminen, mutta asiantuntevalla ja hyvin johdetulla toimielimellä on varmasti paremmat mahdollisuudet selvitä tulevista myllerryksistä kunnialla.


Kirjoittaja on kiinnostunut ihmisten käyttäytymisestä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, sekä sen vaikutuksista organisaatioiden toimintaan ja johtamiseen. Mielipiteet ovat kirjoittajan omia. 

Konkreettista oppia kunnanvaltuustossa tai -hallituksessa toimimiseen voi hakea Kunnan luottamushenkilön koulutuspäiviltä 17.-19.8. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä: http://hallintoakatemia.fi/kunnan-luottamushenkilon-koulutuspaivat/ 

LUE MYÖS