Så lyckas du med dina möten – fakta och konkreta tips för elektroniska och fysiska möten 6.10.2020 kl 13-15

Vi går igenom hur ett kommunalt organs möte går till, och med vilka förberedelser som du som beredare eller sekreterare kan göra så att mötet löper så smidigt som möjligt. Vi beaktar både fysiska möten och elektroniska möten.
Därefter förflyttar vi oss till arbetslivet och tipsar om hur möten i din jobbvardag kan göras bättre och mer effektiva, både för möten som hålls på plats och om som hålls på distans.

Som utbildare fungerar PM Erika Strandberg.

Program: 

13.00 Kursen börjar

Kommunala organs möten – fysiska och elektroniska

– Vad behöver jag känna till?

– Vad är ett elektroniskt möte?

– Sekreterarens roll och uppgift i organet

– Mötets offentlighet och mötets gång

– Omröstning och val

– Protokollförande, särskilda situationer och hur de antecknas i protokollet

Lyckas med möten i arbetslivet – på distans och på plats

– Hur bjuder man in till möten för att få effektiva möten?

– Förberedelser inför ett möte, både som sammankallare och som deltagare

– Mötet inleds och gemensamma spelregler görs upp

– Hur hanterar man ev. störningssituationer

– Olika sätt att hantera anteckningar från mötet

15.00 Utbildningen avslutas 

Anmäl dig här 

LUE MYÖS