Saako viranhaltija puhua mitä haluaa?

Perustuslaissasäädetyn sananvapautta koskevan perusoikeuden tarkoituksena on muun muassa taata avoin julkinen keskustelu, joukkotiedotuksen vapaa kehitys ja moniarvoisuus sekä mahdollisuus vapaaseen mielipiteenmuodostukseen ja mahdollisuus julkiseen kritiikkiin vallankäyttäjiä kohtaan. Sananvapaus on perustuslaissa turvattu kaikille. Perusoikeuksia voidaan rajoittaa vain hyväksyttävien rajoitusperusteiden perusteella.

Myös kuntien viranhaltijoilla on oikeus sananvapauteen. Tämän oikeuden määritteleminen ei aina ole kuitenkaan yksiselitteistä. Viranhaltijoidenkin sananvapautta pitää lähestyä perusoikeusmyönteisesti. Oikeusasiamies on todennut, että tulkinnanvaraisissa tilanteissa tulee omaksua sananvapausmyönteinen lähestymistapa ja työnantajan on perusteltua pidättäytyä sananvapauden käyttöön puuttumiselta, jos virkamiehen lausuma on monimerkityksinen tai muuten tulkinnanvarainen.

Viranhaltijalta voidaan edellyttää omiin virkatehtäviinsä ja toimialaansa liittyen sananvapauden käyttämisessäkin asianmukaista kielenkäyttöä ja asiallisuutta. Lisäksi tulee muistaa myös salassapitovelvoitteet, lojaliteettivelvoite ja asiallisuusvaatimus. Viranhaltijat hoitavat työtehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa, eli päätetään kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista. Tämän vuoksi tiettyjen rajojen muistaminen on erityisen tärkeää.

Sananvapaus ei oikeuta ketään toimimaan lainvastaisesti ja uskon, että viranhaltijat pystyvät kyllä hyvin pitkälti arvioimaan omaa toimintaansa laillisuuden sekä hyvän hallinnon toteutumisen näkökulmasta.  Kun viranhaltijat saavat käyttää vapaasti sananvapauttansa, pystytään taata avoin ja demokraattinen kunta sekä yhteiskunnallinen keskustelu. Avoin keskustelu hallinnon tilasta ja hallinnon kehittämisestä voisi omalta osaltaan myös lisätä kuntalaisten kiinnostusta yhteisiin asioihin. Vastauksena otsikon kysymykseen: kyllä – myös viranhaltija saa käytännössä käyttää sananvapauttansa – toki tietyt rajat muistaen – ja se voi olla jopa hyvä asia.

LUE MYÖS