Sihteerinä kunnassa – sihteerinä työyhteisössä – ihmisenä työpaikalla

Tositieto on tietoa, joka perustuu syihin. (Francis Bacon)

Miettiessämme, miksi joku ihminen käyttäytyy tietyllä tavalla, miksi organisaatio toimii tietyllä tavalla tai miksi asioita ei voisi järjestää paremmin, tarvitsee mennä hyvin kauas alkuperäisestä ongelmasta. Ihmisen käytöstä ja organisaation toimintaa on tutkittu ja tutkitaan monella eri tavalla. Syitä etsitään johtamisesta, kulttuurista, ajasta, ihmisestä, kasvatuksesta… Myös itsensä tutkimisessa pitäisi keskittyä enemmän Francis Baconin määritelmän mukaiseen tositietoon eli syihin perustuvaan tietoon.    

Hyvin toimiva organisaatio ja organisaation sisällä toimiva hyvä ryhmä tai tiimi mahdollistaa keskittymisen oikeisiin tehtäviin. Työpaikoilla peräänkuulutetaan parempaa tiedonkulkua ja parempaa johtamista, mutta myös kuntamaailmassa on alettu entistä enemmän puhumaan alaistaidoista. Jokaisen ryhmän jäsenen panos on tärkeä kokonaisuuden kannalta. Tässäkin kokonaisuudessa yhtenä hyvänä keinona on pureutua taustalla oleviin syihin ja oman työnsä merkitykseen osana kokonaisuutta: miksi kunta on olemassa? Mihin kuntalaisen tarpeeseen minun työni vaikuttaa osana kokonaisuutta? Jos jätän oman osani hoitamatta, mitä siitä kuntalaiselle tai kunnalle seuraa? Mitä siitä seuraa pidemmällä aikavälillä?

Toinen iso kysymys on, mitä voi kehittää, jos toimii esimiehenä. Onko niin, että organisaation toiminta ja organisaation toiminnan vaikutus on minulle esimiehenä itsestäänselvyys? Mutta olenko pystynyt kuvaamaan työskentelyn ketjut ja vaikutukset siten, että jokainen työntekijä ja jokainen uusi meille tuleva työntekijä saa myös tämän syihin perustuvan tositiedon kokemuksen? Mieleeni tuli eräs koulutus, jossa kehitettiin kunnan yhden osaston toimintaa. Koulutuksen jälkeen useampi osallistuja tuli sanomaan, ettei ikinä ollut ymmärtänyt, miksi sihteeri on joka keskiviikko kiukkuinen ja pitää ovea kiinni. Olin kuvannut, minkälainen ketju vaikuttaa taustalla, että lista saadaan lähtemään. Yksittäisen asian viivästyminen tarkoittaa sitä, että koko lista ja kaikki siellä olevat asiat roikkuvat. Tilanne ei kuulemma vielä ole kokonaan korjaantunut, mutta nyt sihteeri ainakin saa anteeksipyyntöjä listapäivänä hidastelijoilta.

Eli yksi työelämän kehityskohta voisikin olla se, että oppisimme kommunikoimaan tositiedolla. Joku sanoo sitä rautalangasta vääntämiseksi, mutta se saattaakin olla toisen arvostamista ja toisen mukaan ottamista. Kaikille on merkitystä, mitä ylätasolla päätetään, sillä vaikutukset valuvat koko organisaatioon. Mutta kaikille on merkitystä myös sillä, että jokainen työnteon ketjuun osallistuva kantaa vastuunsa omasta pienestä palastaan. Helppoa teoriassa, vaikeaa käytännössä.   

Hyvin toimiva hallinto- ja palveluorganisaatio onkin koko kunnan ja kuntalaisten edun edistämistä. Kuntatyössä tehtävämme ei siis ole aivan vähäinen.

Koska pidämme tärkeänä yhteistyön tekemistä ja erilaisten näkökulmien esiin nostamista 26.9.2019 sihteereille kaksi erilaista koulutusta, joissa sihteerityötä katsotaan eri näkökulmista:

Tuuli Tarukannel kouluttaa kuntalaista sihteereille klo. 9.00-11.00: https://www.videokoulutus.fi/lesson/416 

Marita Lehikoinen puhuu sihteerityössä kehittymisestä klo. 14.00-16.00: https://www.videokoulutus.fi/lesson/649

LUE MYÖS