Siirtyminen lähikontaktista etäkontaktiin – Tuuli Tarukannel

Olemme sattuneesta syystä viime viikkoina pyytäneet kouluttajiamme siirtymään lähikoulutuspäivistä webinaareihin. Suurin osa suhtautuukin siirtoihin myönteisesti ja toki nykymaailmassa iso osa kouluttajista on erittäin kokeneita webinaarikouluttajia. Silti välillä saamme vielä perustella webinaarien kätevyyttä ja potentiaalia tulevaisuuden maailmaakin ajatellen.

Webinaareissa korostuvat jonkin verran eri tekijät kuin lähikoulutuksissa. Esimerkiksi liikkeiden ja elekielen merkitys saattaa monesti jäädä pienemmäksi, sillä moni webinaarialusta ohjaa puhujan istumaan. Sen sijaan selkeän ja ymmärrettävän puheen merkitys korostuu. Samoin korostuu myös selkeän ja visuaalisen esitysmateriaalin merkitys. Ja tämä on ainakin itselläni heikko kohta, vaikka olenkin yrittänyt kovasti skarpata ja opetellut käyttämään Power pointista uusia ominaisuuksia. Olin suorastaan ylpeä, kun löysin sieltä ensin pallon ja sitten erilaisia nuolia. Lapseni vähän sääli minua, sillä hän osaa tehdä jopa pyörivän Suomen kartan. (Kesätyöikää odotellessa siis 🙂 )

Ajatusta webinaarista taikka tallenteen tekemisestä olisikin syytä lähteä pohtimaan aina webinaarin näkökulmasta eikä live-esityksen siirtämisenä videolle. Olemme monesti pohtineet sitä, että miksiköhän koulutussuunnittelua ei aina arvosteta omana erillisenä ammattitaitonaan? Hyvä koulutus ei suinkaan synny niin, että on tärkeä asia, josta halutaan kertoa ihmisille ja sitten pyydetään joku kertomaan se. Koulutuksen suunnitteluun ja pohtimiseen kannattaa paneutua kunnolla, jotta siitä tulee järkevä kokonaisuus.

Lisäksi myös käsitys ajasta on muuttunut tai vähintäänkin tarve tehokkuuteen on lisääntynyt. Asiat pitää saada käsitellyksi tehokkaasti, ilman turhia väliportaita ja vaiheita. Koulutuspalautetta seuraamalla olemme esimerkiksi huomanneet, että asioiden taustojen kuunteluun ei haluta käyttää hyvää koulutusaikaa, vaan asiaan pitäisi päästä heti ja tavoittaa kohderyhmän tarpeet eli asiasta käydään kohdennetusti läpi vain heille oleellinen tieto. Itsellenikin yksi mieleen jäänyt hyödyllinen koulutus on ollut koulutus koulutussuunnitelman laatimisesta. Kuuntelin päivän, mitä laki sanoo ja miten muutama muu organisaatio on tehnyt asian. Menin takaisin työpöydän ääreen ja laadin ohjeiden pohjalta koulutussuunnitelman. Webinaari onkin koulutusmuotona juuri näiden syiden vuoksi kätevä: asiat tulee tiivistetyksi ja aika käytetään tehokkaasti.

Kun koulutusta, sen järjestämistä ja ohjelman sisältöä pohtii, kannattaa miettiä esimerkiksi seuraavia aiheita: miksi tämä koulutus järjestetään? Mitä tällä koulutuksella tavoitellaan? Mitä odotuksia koulutukseen ja minuun kohdistuu? Miten täytän odotukset? Mitä haluan koulutuksesta jäävän osallistujille?

Haluatko kouluttaa etänä itsenäisesti tai yhdessä meidän kanssamme? Lisää tietoa täällä.

Tuuli Tarukannel

LUE MYÖS