Sisäinen tarkastus kunnissa

Siinä missä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä säädetään laissa, sisäinen tarkastus ei ole lakisääteistä toimintaa. Ei siis ihme, että Kuntaliiton vuoden 2019 kyselytutkimuksessa löydettiin suuria eroja siinä millaisin keinoin kunnissa ja kuntayhtymissä järjestetään sisäistä tarkastusta, vai järjestetäänkö ollenkaan. Kysely oli laajuudessaan ensimmäinen Kuntaliiton toteuttama tutkimus sisäisestä tarkastuksesta, eikä sellaista nähdäkseni ole muidenkaan tahojen toimesta toteutettu.

Sisäinen tarkastus on määritelmänkin mukaan osa sisäistä valvontaa. Vaikka tarkastuksen järjestämistä ei lain puolesta vaaditakaan, nähdään se monesti olennaisena osana sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus on lähtökohtaisesti riippumaton sekä objektiivinen hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto. Kuntaliiton tutkimuksesta ilmenee, että suurin osa kyselyyn vastanneista kunnista toteuttaa edelleen tarkastusta omana toimintanaan, mutta myös tarkastuksen ulkoistaminen palveluntarjoajalle on järjestämistapana entistä yleisempi. Toisaalta on myös huomattava, ettei tarkastuksen järjestämistä tule sekoittaa kunnan henkilöstön toteuttamaan sisäiseen valvontaan, joka ei vastaa sisäisen tarkastuksen vaatimuksia riippumattomuudesta ja objektiivisuudesta.

Siinä missä kaikissa suurimmissa kunnissa on toteutettu sisäinen tarkastus, tulevat erot näkyviin varsinkin pienemmissä kunnissa. Siitä, miksi sisäistä tarkastusta ei ole järjestetty joissain kunnissa, ei ole saatavilla paljoa tutkimustietoa. Taustalla voi olla se, että tarkastus toimintona nähdään kunnan muusta toiminnasta liian irrallisena, sen hyötyjä ei tunnisteta tai se nähdään yksinkertaisesti liian kalliina järjestää. Kuntaliiton kyselytutkimukseen vastanneista kunnista moni oli kuitenkin löytänyt myös selviä hyötyjä tarkastuksen järjestämisestä. Sen avulla kunnissa saadaan jalkautettua oikeita toimintatapoja, parannettua riskienhallinnan toteutusta, sekä ylipäänsä tehostettua sisäisiä toimintaprosesseja. Toisaalta tarkastuksen järjestämisellä voidaan saada aikaan myös huomattavia euromääräisiä säästöjä. Tutkimuksen tulosten perusteella voisikin olla aiheellista kysyä, tulisiko useampien kuntien harkita tarkastuksen järjestämistä.

Hallintoakatemia järjestää 29.11. webinaarin ”Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta kuntaorganisaatiossa”, jossa käymme läpi pitkän linjan ammattilaisen Jukka Malkin (KHT, JHT, CIA, CGAP) johdolla mm. omavalvonnan ja ammattimaisen tarkastuksen eroja. Ilmoittaudu alla olevasta linkistä ja tule mukaan oppimaan lisää aiheesta!

Sisäinen tarkastus ja sisäinen valvonta kuntaorganisaatiossa

Yhteenveto Kuntaliiton kyselytutkimuksesta:
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2019/kyselyn-tuloksia-sisainen-tarkastus-kunnissa-ja-kuntayhtymissa

Kirjoittaja: Kimmo Aho

LUE MYÖS