Strategia demokratiassa – kompromissi vai veitsenterävä linjaus?

Kuntien strategioista ja strategiaosaamisesta on noussut aika ajoin keskustelua. Tai sanotaan, että osaamattomuudesta. Näissä keskusteluissa usein rinnastetaan kunnan strategia yrityksen strategiaan taikka nähdään strategia yritysstrategian kaltaisena jaksamatta edes tehdä tätä rinnastusta. En sano, ettenkö olisi nähnyt huonoa johtamista. (Näin meidän kesken kerrottakoon, että olen saattanut "jollekin" siitä jopa mainitakin ja ehkä vaihtaa työtäkin joskus sen vuoksi..) Tästä huolimatta keskustelussa on linjoja, joiden toivoisin avautuvan paremmin.
Kuntaa johdetaan demokraattisesti. Jokainen meistä on jonkun kunnan jäsen ja osaltaan vastuussa siitä, miten kuntaa johdetaan. Suomessa on kolme puoluetta (meinasi olla neljäkin), joiden kannatus vaihtelee 20 % tuntumassa. Näin siis kunnissakin on kohtuullisen suuria ryhmiä, jotka haluavat viedä kuntaansa kuntalaisten valtuutuksella tiettyyn suuntaan. Jokainen näistä suunnista on heidän näkökulmastansa oikea ja perusteltu. Vaikka en itse kannattaisi joitakin asioita, ymmärrän kyllä minkä takia joku esimerkiksi pitää tärkeänä palvelujen keskittämistä, joku toinen puolestaan ajattelee haja-asutusalueiden näkökulmasta asiaa, joku pitää valinnanvapautta tärkeänä ja toinen tasapuolisuutta.
Ei mikään mullistava ajatus?
Ei minustakaan. Miksi tämä sitten unohtuu, kun kuntien strategioita ja strategista johtamista moititaan? Meillä on perustellusti erilainen näkemys siitä, mihin kunnat ovat menossa, mihin niiden pitäisi olla menossa ja miten kokonaisuutta johdetaan. Vasta nyt kuntastrategiaan tuodaan kuntalain velvoittamana sisään ajattelutapa, että kuntastategian olisi muistutettava yksityisen sektorin strategiaa, jossa me otamme terävämmän vision ja linjan.
Kunnat laativat uusia strategioita parhaillaan. Kiinnostavaa nähdä, mitä tuleman pitää.

Hallintoakatemia tekee kuntien kanssa uuden kuntalain mukaisia kuntastrategioita sekä hallintosääntöjen uudistamisia. Jos asia on ajankohtainen, niinkysy tarjousta!

LUE MYÖS