Suurten linjojen vetämisestä kohti oikeanlaista ”mikromanageerausta”

Jokaisella on elämässä asioita, joita joutuu selitellä tai perustella toisille. Itselläni niitä riittää, mutta tyypillisin näistä on suhteeni hallintoon. Hallinnon rakastaminen ei kuitenkaan tarkoita jatkuvaa excelin, aikataulujen tai kellokortin peräänkatselun rakastamista, vaan sujuvan ja toimivan organisaation sekä mutkattomasti etenevän maailman rakastamista.

Valtuustokauden vaihteessa olen tavannut ja kouluttanut useita valtuutettuja. Koulutuksissa ja niiden tauoilla on puhuttanut johtaminen, poliittinen johtaminen ja strateginen johtaminen. Erityisesti on noussut keskusteluun operatiivisen johtamisen ja poliittisen johtamisen ero. Mikä on käytännön hallintoa ja mikä on strategista johtamista?  

Hyvä hallinto tulisi nähdä toimivana välineenä siihen, että saadaan prosessit ja toiminnot siten kuntoon, ettei pikku asioihin ja hallinnon pyörittämiseen tarvitse jatkuvasti kiinnittää huomiota. Hyvin toimivat prosessit ja sujuva hallinto ovat hyvä väline saada organisaatiosta itsenäisemmin toimiva. Hyvin toimivassa organisaatiossa meille jää oikeasti aikaa suurten linjojen vetämiseen ja strategiseen johtamiseen. Pystytään keskittyä oikeisiin asioihin ja kehittämiseen. Asioille on aikansa ja paikkansa. Uudessa organisaatiossa, esimerkiksi kuntaliitoskunnassa tai pienemmissäkin kuntien organisaatiomuutoksissa, huomio kiinnittyy monesti isojen linjojen sijaan pieniin käytännön asioihin.

Onko tämä pelkästään huono asia?

Ei.

Hyvää hallintoa, hyvää toimintaa rakennetaan perustasta. Jos lähdetään liikkeelle liian ylätasolta, jää moni asia puolitiehen ja koko toiminnalta putoaa pohja. Miksi siis hallinnon ihminen puuttuu pikkuasioihin? Pitääkseen kokonaisuuden hallinnassa, jättääkseen tilaa kehittymiselle, tehdäkseen perustan vastuulliselle organisaatiolle ja toiminnalle. Luodakseen sujuvat, oikeudenmukaiset ja yhtenäiset käytännöt.

Aikoinaan päädyin gradussani siihen lopputulokseen, että moraali on parempi ohje kuin huono laki. Elämä on opettanut, että oikeudenmukaisuus ja moraali ovat eri ihmisille eri asia. Laki on meille kaikille sama. Se on ainoa, joka synnyttää tasapuolisen ja sujuvan ympäristön tehdä hyviä päätöksiä ja edistää kaikkien kuntalaisten etuja.

LUE MYÖS