Tekniska sektorns budget – vad kännetecknar den? 8.9.2020 kl 12-14

PROGRAM:

11.45 Test av sändningen – testa att din förbindelse fungerar innan kursen börjar

Kl 12.00 Välkommen på kurs!

– Budgetens och ekonomiplanens betydelse

– Budgetens uppbyggnad och uppgörande av budget

– Lagstiftning och styrning av budgetprocessen

– Fastställande av målsättningar i budgeten

– Tekniska sektorns budgetprocess och utmaningar

– Driftsekonomin, investeringar och budgetuppföljning inom den tekniska sektorn

– Budget- och utfallsrapportering samt dess tolkningar

– Budgetändringar

Kl 14.00 Kursen avslutas

Som utbildare fungerar EM Daniela Sundberg, som jobbar som controller vid Kimitoöns kommun.

Anmäl dig här

LUE MYÖS