TIEDOTE 24.4.2018

Tampere keskipisteenä, kun kunnan ja kuntalaisten välistä tiedonkulkua parannetaan. Kunnan työntekijät saavat koulutusta, miten vastata sujuvasti tietopyyntöihin.

Kunnilla on vaikeuksia vastata tietopyyntöihin. Tämä perustuu Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamaan Heikki Kuutin ja Aleksi Kosken tutkimukseen ”Läpinäkyvyys kunnan toiminnassa – tietopyyntöihin vastaaminen”. Puutteita käytännön tasolla löytyy tietopyyntöjen ohjeistuksesta, viranomaisten tavoittamisesta, tietopyyntöjen käsittelystä, viranomaisten antamista vastauksista ja luovutettujen aineistojen perusteettomasta maksullisuudesta.

Uuden kuntalain myötä kunnan on aktiivisesti tiedotettava toiminnastaan kuntalaisiaan. Jotta tiedonsaanti olisi vaivattomampaa, kunnan viestintä siirtyy entistä enemmän verkkoon. Kuntalainen saa jatkossa enemmän tietoa palveluista, taloudesta, tulevista suunnitelmista, millä tavoin päätösten valmisteluihin voi osallistua ja vaikuttaa.

– Uusi kuntalaki on askel tiellä kohti avoimempaa kuntaa. Hankitaan aktiivisesti tietoja ja osallistutaan keskusteluun – se on yhteinen tehtävämme sananvapauden ja avoimuuden edistämiseksi. Kunta tulee lähemmäs kuntalaista, kommentoi erityisasiantuntija Tuuli Tarukannel Hallintoakatemiasta.

Kaikki asiat kunnissa eivät ole julkisia, entä niiden käsittely?

Tarukannel jatkaa – Jos joku ei ole julkista, siitä säädetään selkeästi laissa ja siihen täytyy olla painavat syyt. Asioiden käsittely on kuitenkin julkista. Kokousten pöytäkirjat ovat julkisia ja niistä voi ”salata” asioita vain laista tulevilla perusteilla. Tämä ei ole oman päätöksen tai maalaisjärjen käytön asia, vaan suoraan laista tuleva velvoite. Kunnalla on samalla tehtävänä suojata myös jokaisen meistä henkilötietoja ja yksityiselämää.

Miten käsitellä kunnan asioita avoimesti ja julkisuusmyönteisesti ja miten vastata sujuvasti tietopyyntöihin? Näitä aiheita Tuuli Tarukannel käsittelee Toimistotyö kunnassa – sihteereiden koulutuspäivillä Tampereella 12.6.2018 koulutusosuudessaan.

Lisätietoja koko koulutuksesta: Toimistotyö kunnassa – sihteereiden koulutuspäivät Tampereella 12.-13.6.2018

Toimistotyö kunnassa – sihteereiden koulutuspäivät 12.-13.6.2018, Tampere

Lisätietoja tutkimuksesta: ”Läpinäkyvyys kunnan toiminnassa – tietopyyntöihin vastaaminen”
https://tietopyyntoongelmat.net/

Lisätietoja:

Ulla Tirronen
erityisasiantuntija, HTM
Hallintoakatemia
puh. 050 344 0805
www.hallintoakatemia.fi

Hallintoakatemia

Pin It on Pinterest

Share This