Monesti sanotaan, että ihmiset pelkäävät asioita, joita he eivät ymmärrä. Samalla tavoin tietämättömyys luo tyytymättömyyttä asioihin. Tiedottamisen roolia on korostettu niin muutosjohtamisessa kuin uudessa kuntalaissakin. Suhtautuminen viestintään ja tiedottamiseen on hiljalleen muuttunut pakollisesta pahasta osaksi parempaa hallintoa.

Kuntaliiton viime vuonna tekemän Kuntaviestinnän selvityksen mukaan kunnissa päätoimisesti työskentelevien viestijöiden määrä onkin viime vuosina ollut jyrkässä kasvussa. Joskin valtaosa heistä työskentelee suuremmissa kaupungeissa. Selvitykseen vastanneet ovatkin toivoneet lisää maakunnallista yhteistyötä viestintään.

Viestintä ei kuitenkaan ole ainoastaan parempaa hallintoa. Se on myös kunnan markkinointia. Avoin, yhdenmukainen ja aktiivinen viestintä antaa kunnasta elinvoimaisen kuvan. Oli kyse sitten päätöksenteosta, palveluista tai paikkakunnalla järjestettävistä tapahtumista. Lienee selvää, ettei esimerkiksi nettisivuilta löytyvät vanhentuneet tiedot anna kovin hyvää kuvaa.

Monessa kunnassa on uutta kuntastrategiaa laatiessa herätty ns. lähelle näkemisen vaikeuteen. Kunnan omia erityispiirteitä saattaa olla vaikea tunnistaa. Kuntalaiskyselyissä saatetaan myös toivoa palveluita, joita kunnassa jo järjestetään. Tieto näistä palveluista ei vain ole saavuttanut kuntalaisia. Kerta toisensa jälkeen kuntalaiskyselyissä esitetäänkin toiveita paremmasta tiedottamisesta.

Ongelmaksi pienempien kuntien viestinnässä muodostuukin yleensä se, kuka vastaa vaikkapa kunnan nettisivujen tai sosiaalisen median päivittämisestä. Tavallisesti tämä on järjestetty siten, että päivityksistä vastaa toimialoittain joku työntekijä, jokainen vähän omalla tavallaan. Kun samalla on monta eri rautaa tulessa, ei harkinnanvarainen tiedottaminen ole monella tärkeyslistalla ensimmäisenä.

Useassa kunnassa viestintäprofiilin kohentamiseen on tartuttu graafisen ohjeen laatimisen ohella viestintäohjeella. Viestintäohjeessa linjataan kunnalle esimerkiksi yhtenäiset viestintätavat sekä jaetaan viestintävastuut. Viestintäohjeen tarkoituksena on yhtenäistää kunnan viestintää siten, että tieto kulkee ulos organisoidusti. Annamme myös mielellämme konsultointiapua viestintäohjeen laadintaan.

On aika unohtaa kell’ onni on, se onnen kätkeköön ja panostaa parempaan viestintään!

Lisää aiheesta

Nyt on valtaa jaossa En tarkoita nyt valtaa siinä mielessä, että olisi jaossa isoja ja näkyviä paikkoja juhlittuna sankarina. Ehkä jopa päinvastoin. Nyt on jaossa paljon t...
Pehmeä hauki ja positiiviset uutiset Positiivisten uutisten lukeminen jatkuu jälleen... Välillä tosin uutisvirtaa ja lehtiä lukiessa tuntuu, että niiden metsästäminen alkaa käydä vaikeamm...
Kohti vaivattomampaa tiedonsaantia Kolumni on julkaistu alunperin Ruovesi lehdessä ja löytyy täältä: http://www.ruovesi-lehti.fi/kolumnit-kaikki/1213-tuuli-tarukannel Suomessa eletä...
Uusi kunta ..vai sittenkin vanha kuntalaisuus? Entisen kotikaupunkini koulutusta valmistellessani ja ajatellessani itselleni läheisesti tutun kunnan asioita ja tulevaisuutta, aloin pohtimaan kuntal...
Henri Yli-Salomäki on EmailHenri Yli-Salomäki on Linkedin
Henri Yli-Salomäki
AsiantuntijaHallintoakatemia
Kirjoittaja on julkisoikeuden opintosuunnasta valmistunut HTM, jolle hallinto ei ole kirosana.
Asiasanat: , , , , , , , , , ,

Pin It on Pinterest

Share This