Tänä keväänä on aika laittaa kunta valmiiksi uutta tietosuoja-asetusta varten!

EU:n uusi tietosuoja-asetus vaikuttaa kunnan hallintotyöhön merkittävästi. Nyt muuttuu osaltaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät periaatteet kun samalla pidetään huolta uuden kuntalain mukaisesti  pöytäkirjojen ja päätösten julkaisusta netissä. Koko kunnan tietosuojaorganisaatio on hyvä olla hyvässä kunnossa ja hallinto valmiina kun asetus astuu voimaan 25.5.2018.

Tarjoamme koko kevään ajan runsaasti erilaista ja eri ryhmille suunnattuja tietosuoja- ja julkisuuslakikoulutuksia. Tässä koko tietosuojakattauksemme koottuna, valitse teille parhaiten sopivat kurssit ja koulutukset tästä!

TIETOSUOJA-ASETUS

12.2. klo 11:30-13:30 Henkilötietojen käsittely tietosuoja-asetuksen mukaan -videokoulutus

12.2. klo 14-16 Tietosuoja-asetus: riskienhallinta ja tietosuojaorganisaatio käytännössä -videokoulutus

15.2. klo 9-15 Tietosuoja-asetus kunnille -koulutuspäivä Tampereella tai etänä (ilmoittautuminen 31.1. mennessä)

26.3.-24.4. Uusi tietosuoja-asetus kunnille -verkkokurssi

18.5.-15.6 Uusi tietosuoja-asetus kunnille -verkkokurssi

25.5. klo 9:30-11:30 Tietosuoja-asetus -videokoulutus samana päivänä kun tietosuoja-asetus astuu voimaan!

(Lyhyet kuvaukset alla)

 

JULKISUUSLAKI JA TIETOJEN JULKAISU NETISSÄ

13.2. klo 9-15:30 Julkisuuslaki sihteerille -koulutuspäivä Tampereella tai etänä(ilmoittautuminen 29.1. mennessä)

12.2. klo 9-11  Miten julkaisen päätökset netissä oikein? -videokoulutus

26.3. Henkilötietojen julkaiseminen netissä -verkkokurssi

26.3. Miten julkaisen päätökset netissä uuden kuntalain mukaan? -verkkokurssi

25.4. Julkisuuslaki sihteerille -videokoulutus

25.4. Henkilötiedot kunnan nettisivuilla -videokoulutus

18.5. Henkilötietojen julkaiseminen netissä -verkkokurssi

18.5. Miten julkaisen päätökset netissä uuden kuntalain mukaan? -verkkokurssi

(Lyhyet kuvaukset alla)

 

 

12.2. klo 11:30-13:30 Henkilötietojen käsittely tietosuoja-asetuksen mukaan -videokoulutus

Koulutuksessa perehdytään siihen, miten henkilötietoja tulee käsitellä uuden tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Asetus täsmentää henkilötietojen käsittelyä. Nyt kannattaa päivittää tiedot varmistaakseen, että henkilötietoja käsitellään jatkossakin laillisesti.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kuntien ja kuntayhtymien henkilöstölle, jotka käsittelevät työssään henkilötietoja.

 

12.2. klo 14-16 Tietosuoja-asetus: riskienhallinta ja tietosuojaorganisaatio käytännössä -videokoulutus

Koulutuksessa perehdytään uuteen tietosuoja-asetukseen erityisesti riskienhallinnan näkökulmasta: miten organisaation tulee kartoittaa ja ennakoida riskejä ja miten voimme osoittaa, että olemme ehkäisseet erilaisia riskitilanteita? Koulutuksessa käydään läpi myös onnistuneen tietosuojaorganisaation rakentaminen ja tehtäväkenttä käytännössä.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti kuntien ja kuntayhtymien henkilöille, jotka vastaavat tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta omassa organisaatiossaan.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti heille, jotka vastaavat tietosuoja-asetuksen käytäntöön viennistä organisaatioissaan.

Kouluttajana toimii lakimies Aleksi Nieminen, HR Legal Services Oy

 

15.2. klo 9-15 Tietosuoja-asetus kunnille -koulutuspäivä Tampereella tai etänä (ilmoittautuminen 31.1. mennessä)

Uudistuva tietosuojamaailma ja tiukentuvat henkilötietojen käsittelyn velvoitteet koskevat laajasti koko kuntaa ja erilaisissa tehtävissä kunnissa toimivia. Koulutuksessa käydään läpi eri töiden ja tehtävien näkökulmista EU tietosuoja-asetusta ja henkilötietojen käsittelyä. Koulutus sopii muun muassa asiakirjahallinnon, neuvonnan, toimielimen sihteerin/valmistelijan/esittelijän, toimistosihteerin, henkilöstöasioiden ja tietohallinnon parissa työskenteleville.

Kouluttajina toimivat erityisasiantuntija Tuuli Tarukannel ja erityisasiantuntjia Ulla Tirronen Hallintoakatemiasta sekä Virtain kaupungin hallintojohtaja Henna Viitanen.

 

26.3.-24.4. Uusi tietosuoja-asetus kunnille -verkkokurssi

Kurssilla käydään läpi mitä muutoksia uudistus tuo kunnan käytännön elämään.

 • Mikä tietosuoja-asetus?
 • Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?
 • Mitkä ovat rekisterinpitäjien ja käsittelijöiden velvollisuudet?
 • Tee nämä 25.5.2018 mennessä!

Kouluttajana verkkokurssilla toimii erityisasiantuntija, HTM, Ulla Tirronen.

 

18.5.-15.6 Uusi tietosuoja-asetus kunnille -verkkokurssi

Kurssilla käydään läpi mitä muutoksia uudistus tuo kunnan käytännön elämään.

 • Mikä tietosuoja-asetus?
 • Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?
 • Mitkä ovat rekisterinpitäjien ja käsittelijöiden velvollisuudet?
 • Tee nämä 25.5.2018 mennessä!

Kouluttajana verkkokurssilla toimii erityisasiantuntija, HTM, Ulla Tirronen.

 

25.5. klo 9:30-11:30 Tietosuoja-asetus -videokoulutus saman päivänä kun tietosuoja-asetus astuu voimaan!

Koulutuksessa käydään läpi eri töiden ja tehtävien näkökulmista EU:n tietosuoja-asetusta ja henkilötietojen käsittelyä. Koulutus sopii muun muassa asiakirjahallinnon, neuvonnan, toimielimen sihteerin/valmistelijan/esittelijän, toimistosihteerin, henkilöstöasioiden ja tietohallinnon parissa työskenteleville.

Kouluttajina toimivat erityisasiantuntija Tuuli Tarukannel ja erityisasiantuntija Ulla Tirronen Hallintoakatemiasta.

 

Julkisuuslaki ja tietojen julkaisu netissä

13.2. klo 9-15:30 Julkisuuslaki sihteerille -koulutuspäivä Tampere tai etänä (ilmoittautuminen päättyy 29.1.)

Koulutuspäivä on tarkoitettu kunnan sihteeritehtävissä toimiville. Koulutuksessa käsitellään sihteerityön näkökulmasta julkisuuslain ja henkilötietolain keskeisiä asioita.

Kouluttajina toimivat erityisasiantuntijat HTM Tuuli Tarukannel ja HTM Ulla Tirronen Hallintoakatemiasta.

 

12.2. klo 9-11 Miten julkaisen päätökset netissä oikein? -videokoulutus

Kuntalaki muutti päätösten tiedoksiantoa siten, että toimielinten päätökset tulee julkaista netissä ja myös osa viranhaltijapäätöksistä. Päätösten tiedoksianto netissä vaikuttaa erityisesti muutoksenhakuun: koulutuksessa käydään läpi mihin päätökseen tulee hakea muutosta kunnallisvalituksella, jolloin se pitää myös julkaista netissä.

Koulutus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien henkilöstölle, joiden työhön kuuluu listojen, pöytäkirjojen ja päätösten nettiin vieminen.

Kouluttajana toimii erityisasiantuntijat, HTM Tuuli Tarukannel ja HTM Ulla Tirronen Hallintoakatemiasta.

 

26.3.-24.4 Henkilötietojen julkaiseminen netissä -verkkokurssi

Tällä kurssilla käsitellään kuntalain muutoksia, henkilötietolakia ja julkisuuslakia erityisesti henkilötietojen nettijulkaisun näkökulmasta. Tarkoituksena on konkreettisten esimerkkien avulla käsitellä sitä, mitä netissä saa julkaista ja mitä ei. Kurssilla käsitellään myös salassapidettäviä tietoja ja henkilötietoja. Lisäksi kurssilla käsitellään verkkoviestintää.

 

26.3.-24.4 Miten julkaisen päätökset netissä uuden kuntalain mukaan?  -verkkokurssi

Päätösten tiedoksiannon muutos tuo tarpeen arvioida myös muutoksenhakua tarkasti ja huolehtia, että päätökset annetaan tiedoksi oikein. Päätökseen, johon haetaan muutosta kunnallisvalituksella, tulee julkaista netissä.

Asiantuntijamme ovat pohtineet näitä kysymyksiä ja verkkokurssilla saat konkreettiset vastauksen moniin aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

 1. Minkälaiset päätökset on netissä julkaistavia päätöksiä?
 2. Tiedoksianto ja muutoksenhaku
 3. Mitä tietoja ei saa julkaista netissä
 4. Käytännön vinkit eri tilanteisiin

Kurssi on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien henkilöstölle, joiden työhön kuuluu listojen ja pöytäkirjojen laatiminen sekä nettiin vieminen ja verkkoviestintä. Kouluttajana tämän verkkokurssin videoilla toimii erityisasiantuntijat, HTM, Tuuli Tarukannel ja Ulla Tirronen (Hallintoakatemia).

 

25.4. klo 9-11 Julkisuuslaki sihteerille -videokoulutus

Koulutus on tarkoitettu kunnan sihteeritehtävissä toimiville. Koulutuksessa käsitellään sihteerityön näkökulmasta julkisuuslain ja henkilötietolain keskeisiä asioita.

Koulutuksen teemat:

 • Mikä taustalla vaikuttaa? Julkisuuteen ja salassapitoon vaikuttavia lakeja, ohjeita ja käytäntöjä
 • Tiedonsaantioikeudet ja tiedonantovelvollisuus
 • Verkkoviestintä ja verkkojulkisuus

Kouluttajina toimivat erityisasiantuntijat HTM Tuuli Tarukannel ja HTM Ulla Tirronen Hallintoakatemiasta.

 

25.4. klo 14-16 Henkilötiedot kunnan nettisivulla -videokoulutus

Koulutuksessa käsitellään kuntalain muutoksia sekä henkilötietolakia ja julkisuuslakia henkilötietojen nettijulkisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on konkreettisten esimerkkien avulla käsitellä sitä, mitä netissä saa julkaista ja mitä ei.

Koulutuksen teemat:

 • Nettijulkisuuden taustalla vaikuttava lainsäädäntö
 • Mitä saa julkaista ja mitä ei?
 • Vinkit listojen, liitteiden ja pöytäkirjojen laatimiseen nettijulkisuuden näkökulmasta

Koulutus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien henkilöstölle, joiden työhön kuuluu listojen ja pöytäkirjojen laatiminen sekä nettiin vieminen ja verkkoviestintä.

Kouluttajina toimivat erityisasiantuntijat Tuuli Tarukannel sekä Ulla Tirronen Hallintoakatemiasta.

 

18.5.-15.6 Henkilötietojen julkaiseminen netissä -verkkokurssi

Tällä kurssilla käsitellään kuntalain muutoksia, henkilötietolakia ja julkisuuslakia erityisesti henkilötietojen nettijulkaisun näkökulmasta. Tarkoituksena on konkreettisten esimerkkien avulla käsitellä sitä, mitä netissä saa julkaista ja mitä ei. Kurssilla käsitellään myös salassapidettäviä tietoja ja henkilötietoja. Lisäksi kurssilla käsitellään verkkoviestintää.

 

18.5.-15.6 Miten julkaisen päätökset netissä uuden kuntalain mukaan? -verkkokurssi

Päätösten tiedoksiannon muutos tuo tarpeen arvioida myös muutoksenhakua tarkasti ja huolehtia, että päätökset annetaan tiedoksi oikein. Päätökseen, johon haetaan muutosta kunnallisvalituksella, tulee julkaista netissä.

Asiantuntijamme ovat pohtineet näitä kysymyksiä ja verkkokurssilla saat konkreettiset vastauksen moniin aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

 1. Minkälaiset päätökset on netissä julkaistavia päätöksiä?
 2. Tiedoksianto ja muutoksenhaku
 3. Mitä tietoja ei saa julkaista netissä
 4. Käytännön vinkit eri tilanteisiin

Kurssi on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien henkilöstölle, joiden työhön kuuluu listojen ja pöytäkirjojen laatiminen sekä nettiin vieminen ja verkkoviestintä. Kouluttajana tämän verkkokurssin videoilla toimii erityisasiantuntijat, HTM, Tuuli Tarukannel ja Ulla Tirronen (Hallintoakatemia).

Hallintoakatemia
Asiasanat: , , , , , , ,

Pin It on Pinterest

Share This