Kuntien someohjeet ovat herättäneet tänään vilkasta keskustelua… Missäs muualla kuin somessa.

Yle uutisoi tänään, että kuntien sosiaalisen median ohjeet määrittävät sitä, miten työntekijät voivat käyttää sosiaalista mediaa. Käytännössä niiden vaatimukset voivat ulottua myös yksityiseen somen käyttöön, kun ohje rajoittaa oikeutta kertoa omasta työstä.

https://yle.fi/uutiset/3-9689677

Oikesasiamies (13.11.2015 Dnro 609/4/15) arvioi tällaisen ohjeistuksen merkitystä ja mahdollisuutta rajoittaa sananvapautta kiinnostavalla tavalla:

”Merkitystä on myös työntekijän suhtautumisella. Tietoista epälojaalia toimintaa arvioidaan ankarammin kuin ymmärtämättömyydestä tapahtunutta. Tietoisuutta osoittaa esimerkiksi toiminnan suorittaminen nimenomaisesta ohjeistuksesta, huomautuksesta tai varoituksesta huolimatta. Työnantajan toimivaltansa ylittäen antamalle ohjeistukselle ei kuitenkaan voida antaa välitöntä merkitystä. Huomioon on otettava myös se, että suullisesti esiintyessään työntekijällä on vähemmän aikaa harkita sanojaan kuin kirjoittaessaan ja lähettäessään mielenilmauksensa julkaistavaksi.

Merkitystä on myös työntekijän motiiveilla, eli henkilökohtaisen hyötymisen tai koston tarkoituksessa tehty paljastus nauttii vähäisempää suojaa kuin yleisesti merkittävän epäkohdan esille tuomista koskeva keskustelunavaus. Työnantajaan kohdistuvaa sananvapauden käyttämistä arvioitaessa on merkitystä edelleen sillä, aiheuttaako se työnantajalle vahinkoa ja miten ilmeistä vahingon aiheutuminen on. Lojaalisuusvelvollisuuden kannalta olennaista on myös vahingoittamistarkoitus, vaikka vahinkoa ei yksittäistapauksessa olisi aiheutunut tai sen aiheutumista ei pystyttäisi riittävästi näyttämään. Edelleen työntekijän asemalla ja tehtävän työn laadulla on merkitystä lojaalisuutta arvioitaessa.

Johtavassa asemassa olevilta henkilöiltä voidaan odottaa lojaalimpaa toimintaa kuin suorittavan työn tekijöiltä. Tiettyihin ammatteihin tai työtehtäviin taas voi liittyä erityisiä käyttäytymisvaatimuksia, jotka johtuvat esimerkiksi työn luonteesta tai tavoitteesta. Lojaliteettiperiaate ulottuu myös vapaa-aikaan, jolloin menettelyn vahingollisuuden kannalta ei välttämättä ole merkitystä, onko ilmaisu lausuttu työ- vai vapaa-aikana.

Arviointiin vaikuttaa vielä käytetyn kielenkäytön muoto. Asiallinen arvostelu voi muuttua epälojaaliksi kielenkäytöksi, jos arvostelua esitettäessä käytetään loukkaavaa tai halventavaa muotoa.

Olennaista on myös, vaarantaako käytetty ilmaisu keskeisesti työnantajan toimintaedellytyksiä. Virkamiesten osalta on todettu, että virkamiehellä lienee työhön kohdistuvissa aiheissa lähtökohtaisesti jossain määrin laajempi sananvapaus kuin yksityisen tahon palveluksessa olevilla työntekijöillä, koska työsopimussuhteella yksityisoikeudellisena sopimussuhteena ei yleensä ole samanlaista yhteiskunnallista merkitystä kuin verorahoilla kustannetuilla ja usein kansalaisten ja veronmaksajien etuihin tai oikeuksiin taikka hyvinvointiin vaikuttavilla virkatoimilla. Virkamiesten käyttäytymisvelvoitteen on sanottu kohdistuvan ensi sijassa hallinnon asiakkaisiin (ks. Päivi Tiilikka: Sananvapaus ja lojaliteettivelvollisuus työsuhteessa, Lakimies 2/2013, s. 239–243).”

Some ja somessa käyttäytyminen on varmasti koko ajan lisää tulkintoja ja ristiriitoja aiheuttava aihe. Monesti varmasti maalaisjärki on paras ratkaisu: mitä se minusta kertoo, jos pilkkaan kaikkea somessa? Missä asiat oikeasti pitäisi ratkaista?

Näissä ”keveissä” tunnelmissa toivotan kaikille hyvää kesäkuun loppua 😊

Lisää aiheesta

Tieto on elinvoimaa! – Kuntaviestinnän mahdo... Monesti sanotaan, että ihmiset pelkäävät asioita, joita he eivät ymmärrä. Samalla tavoin tietämättömyys luo tyytymättömyyttä asioihin. Tiedottamis...
Liikunta ja vapaa-aika osana tulevaisuuden kunnan ... Kunnat ylläpitävät liikuntapalveluja vuosittain jopa yli 700 miljoonalla eurolla. Lisäksi kuntien liikuntatoimi työllistää noin 5 000 ihmistä. Noin 7...
Ehkä paras on vasta tulossa… Syksyn Kuntamarkkinoilla on jälleen tavattu monia kuntaihmisiä, ystäviä, uusia tuttavuuksia, asiakkaita, tulevia asiakkaita ja niin edelleen. Kaikilla...
Tietosuojaelämän kevät Tänä keväänä on aika laittaa kunta valmiiksi uutta tietosuoja-asetusta varten! EU:n uusi tietosuoja-asetus vaikuttaa kunnan hallintotyöhön merkittä...
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , , , ,

Pin It on Pinterest

Share This