Tiukat someohjeet

Kuntien someohjeet herättävät taas vilkasta keskustelua… Missäs muualla kuin somessa.

Yle uutisoi tänään, että kuntien sosiaalisen median ohjeet määrittävät sitä, miten työntekijät voivat käyttää sosiaalista mediaa. Käytännössä niiden vaatimukset voivat ulottua myös yksityiseen somen käyttöön, kun ohje rajoittaa oikeutta kertoa omasta työstä.

Oikesasiamies (13.11.2015 Dnro 609/4/15) arvioi tällaisen ohjeistuksen merkitystä ja mahdollisuutta rajoittaa sananvapautta kiinnostavalla tavalla:

”Merkitystä on myös työntekijän suhtautumisella. Tietoista epälojaalia toimintaa arvioidaan ankarammin kuin ymmärtämättömyydestä tapahtunutta. Tietoisuutta osoittaa esimerkiksi toiminnan suorittaminen nimenomaisesta ohjeistuksesta, huomautuksesta tai varoituksesta huolimatta. Työnantajan toimivaltansa ylittäen antamalle ohjeistukselle ei kuitenkaan voida antaa välitöntä merkitystä. Huomioon on otettava myös se, että suullisesti esiintyessään työntekijällä on vähemmän aikaa harkita sanojaan kuin kirjoittaessaan ja lähettäessään mielenilmauksensa julkaistavaksi.

Merkitystä on myös työntekijän motiiveilla, eli henkilökohtaisen hyötymisen tai koston tarkoituksessa tehty paljastus nauttii vähäisempää suojaa kuin yleisesti merkittävän epäkohdan esille tuomista koskeva keskustelunavaus. Työnantajaan kohdistuvaa sananvapauden käyttämistä arvioitaessa on merkitystä edelleen sillä, aiheuttaako se työnantajalle vahinkoa ja miten ilmeistä vahingon aiheutuminen on. Lojaalisuusvelvollisuuden kannalta olennaista on myös vahingoittamistarkoitus, vaikka vahinkoa ei yksittäistapauksessa olisi aiheutunut tai sen aiheutumista ei pystyttäisi riittävästi näyttämään. Edelleen työntekijän asemalla ja tehtävän työn laadulla on merkitystä lojaalisuutta arvioitaessa.

Johtavassa asemassa olevilta henkilöiltä voidaan odottaa lojaalimpaa toimintaa kuin suorittavan työn tekijöiltä. Tiettyihin ammatteihin tai työtehtäviin taas voi liittyä erityisiä käyttäytymisvaatimuksia, jotka johtuvat esimerkiksi työn luonteesta tai tavoitteesta. Lojaliteettiperiaate ulottuu myös vapaa-aikaan, jolloin menettelyn vahingollisuuden kannalta ei välttämättä ole merkitystä, onko ilmaisu lausuttu työ- vai vapaa-aikana.

Arviointiin vaikuttaa vielä käytetyn kielenkäytön muoto. Asiallinen arvostelu voi muuttua epälojaaliksi kielenkäytöksi, jos arvostelua esitettäessä käytetään loukkaavaa tai halventavaa muotoa.

Olennaista on myös, vaarantaako käytetty ilmaisu keskeisesti työnantajan toimintaedellytyksiä. Virkamiesten osalta on todettu, että virkamiehellä lienee työhön kohdistuvissa aiheissa lähtökohtaisesti jossain määrin laajempi sananvapaus kuin yksityisen tahon palveluksessa olevilla työntekijöillä, koska työsopimussuhteella yksityisoikeudellisena sopimussuhteena ei yleensä ole samanlaista yhteiskunnallista merkitystä kuin verorahoilla kustannetuilla ja usein kansalaisten ja veronmaksajien etuihin tai oikeuksiin taikka hyvinvointiin vaikuttavilla virkatoimilla. Virkamiesten käyttäytymisvelvoitteen on sanottu kohdistuvan ensi sijassa hallinnon asiakkaisiin (ks. Päivi Tiilikka: Sananvapaus ja lojaliteettivelvollisuus työsuhteessa, Lakimies 2/2013, s. 239–243).”

Some ja somessa käyttäytyminen on varmasti koko ajan lisää tulkintoja ja ristiriitoja aiheuttava aihe. Monesti varmasti maalaisjärki on paras ratkaisu: mitä se minusta kertoo, jos pilkkaan kaikkea somessa? Missä asiat oikeasti pitäisi ratkaista?

Näissä ”keveissä” tunnelmissa toivotan kaikille hyvää some-viikkoa!

Tuuli Tarukannel

***
Hallintoakatemia kouluttaa kuntien some-ohjeista 27.11.2018 klo 11.30-13.30 koulutuksessa “Mitä kunta kunta voi määrätä henkilöstön some-ohjeissa?” Katso lisätiedot ja ilmoittaudu koulutukseen tästä. 

LUE MYÖS