Tulevaisuuden kunnan rakentaminen on käynnistynyt

Blogissa vierailee Riku Siren, kuntakehittäjä ja yhteistyökumppanimme
Syvempi keskustelu tulevaisuuden kunnan toimintamallista ja ylipäänsä olemuksesta näyttää jo hieman jäsentyneen. Useimmissa puheenvuoroissa toistuvat avoimuus ja kuntalaisten osallistuminen, sekä elinvoima- ja hyvinvointitehtävät. Kunta nähdään mahdollisuuksia luovana ja tarjoavana alustana.
Kyse siis ei ole ainoastaan siitä, miten kuntaorganisaatiot reagoivat vuoden 2019 sote- ja maakuntauudistuksen jälkeiseen tehtäväkenttäänsä tekemällä organisatorisia muutoksia. Teknis-hallinnollisesti nollavaihtoehto näyttää jopa helpolta: Lakkautetaan sotelautakunta, säädetään hieman tukipalveluita ja solmitaan muutamia sopimuksia maakunnan kanssa.
Hallintouudistuksen aikaansaama pakkotilanne yhdistettynä digitalisaatiokehitykseen sekä kuntalaisten vaatimusten muuttumiseen luovat yhdessä todellisen mahdollisuuden tehdä jotain aivan muuta.
Suuret mahdollisuudet vaativat suuria muutoksia. Muutos haastaa perinteisen kunnallishallinnon ja totutut toimintamallit, vieläpä tavoilla ja alueilla jotka eivät ole kuntien ydinosaamista. Miten organisaatiolähtöinen hallinnointi käännetään aidoksi asiakaslähtöiseksi palveluksi? Miten puretaan toimintojen väliset raja-aidat ja johdetaan poikkihallinnollisia hyvinvointi- ja elinvoimakokonaisuuksia? Miten kuntalainen osallistetaan toimintaan ja miten heille järjestetään välineet toimia omaehtoisesti? Miten digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään muutoksissa? Miten kilpaillaan menestyksellisesti asukkaista ja yrityksistä muuttuneessa ja avoimemmassa ympäristössä?
Muuttuva tilanne ja uudet mahdollisuudet tulevat paljastamaan suuria eroja kuntien uudistumiskyvyssä.  Seuraavien vuosien aikana tulemme näkemään muutosvastarintaa ja paikalleen jäätymisiä, puolipakolla sorvattuja minimisuorituksia, toimivia pragmaattisia perusratkaisuja sekä huikeita muutosvisiota ja niiden onnistuneita läpivientejä. Laaja muutos kohti aitoa asukaslähtöisyyttä ja avoimuutta muuttaa valtarakenteita,  valtaa siirtyy verkostoille ja asukkaille. Jos valta on nollasummapeli, on osa vallasta pois sen nykyisiltä haltijoilta. Tämä lisää muutoksen haastekerrointa entisestään.
Onnistuneen muutoksen elementit koostuvat tilannekuvasta, johtajuudesta ja tavoitteellisuudesta, kaikkien toimijoiden osallistamisesta sekä ketterästä, uteliaasta ja kokeilevasta toteutuksesta.
Kuntalaiset, kunnallishallinnon harrastajat ja ammattilaiset elävät ehkä mielenkiintoisinta aikaa koskaan. Työ alkaa viimeistään nyt.
Riku Siren, kuntakehittäjä
Kirjoittaja kuuluu Hallintoakatemian asiantuntijaverkostoon.

LUE MYÖS