Tunneterve johtajuus – Pia Christina Roth

Yleensä ensimmäisenä sanasta ’johtajuus’ tulee mieleen jonkun organisaation, yrityksen tai vaikkapa kokonaisen kaupungin johtajuus. Johtajuutta on kuitenkin myös muuallakin. Ensinnäkin jokainen joutuu johtamaan itseään, vaikkei sitä edes tiedostaisi. Itsensä johtaminen korostuu silloin, kun on tehtävä vastuullisia päätöksiä tai silloin, kun herätyskello aamulla soi ja väsymyksestä huolimatta olisi noustava hoitamaan päivän velvoitteita. Ihminen voi olla myös vaikkapa arvojohtaja. Tällainen voi olla vaikkapa filosofi, jonka ajatuksien kuulemisesta ollaan valmiita jopa maksamaan tai naapurin Maija, joka ymmärtää maailmanmenoa yllättävän laaja-alaisesti ja tarkasti.

Tässä yhteydessä kuitenkin käsittelen asiaa työelämän ja organisaatiojohtajuuden näkökulmasta. Näitä periaatteita, joita tässä käsittelen, on luonnollisesti mahdollista soveltaa muissakin tilanteissa, oli sitten kyseessä työn lisäksi vaikkapa ystäväpiiri, vanhemmuus tai harrastustoiminta.

Tunneterve johtajuus on kypsää

Tunneterveessä johtajuudessa korostuu tunne-elämän kypsyys. Tunne-elämältään epäkypsä johtaja käyttäytyy kuin lapsi, joka haluaa kaikki itselleen ja lisäksi heti. Hänellä ei riitä kärsivällisyyttä toisille ristiriitojen hetkellä ja hän kiukuttelee (jos ei muille kehtaa, niin puolisolle sitten kotona), hautoo kostoa, kiristää ja uhkailee. Ei ehkä suorasti, mutta epäsuorasti, jolloin saa pelätä esimerkiksi työpaikkansa puolesta, ellei ole pomolle mieliksi.

Tunneterve johtaja on eri maata. Hän kykenee ensinnäkin asettumaan muiden asemaan. Lisäksi hän on kiinnostunut muiden voinnista ja elämästä terveellä tavalla. Tunneterve johtaja tarttuu ristiriitatilanteisiin rakentavasti, ei hyökkäämällä tai syyttelemällä. Tunneterve johtajuus ei myöskään pelkää ottaa esille ristiriitatilanteita, koska ongelmat eivät katoa siten, että leikitään, ettei niitä ole. Päinvastoin, ne kasaantuvat ja eräänä kauniina päivänä, jos niitä ei käsitellä, ne räjähtävät käsiin.

Tunne-elämältään kypsä johtaja osaa käsitellä asiat rauhallisesti, muita syyttämättä. Hän ottaa myös itse vastaan kritiikkiä arvokkaasti eikä nosta mekkalaa siitä, jos saa osakseen kriittistä palautetta. Tunneterve johtajuus on sitä, että ymmärtää kritiikin arvon oman henkisen kasvun edistäjänä ja ottaa palautteesta kaiken hyödyn irti kasvaakseen entistäkin paremmaksi johtajaksi.

Tunneterve johtajuus on palvelevaa

Johtajuus on olemassa siksi, että muiden työpanos mahdollistuisi. Tästä syystä johtajan rooli on lähtökohtaisestikin palveleva ja tähän prinsiippiin kiteytyvät kaikki muut johtajuuden ulottuvuudet. Tunneterve johtaja varmistaa, että työtekijät voivat hyvin ja huomioi lämmöllä jokaisen, myös talonmiehen lomittajan ja siivoustyön sijaisen. Palveleva johtajuus tuo organisaatioon psykologista turvallisuutta osallistamalla, arvostamalla ja kuuntelemalla muita. Palveleva johtajuus uskaltaa myös rohkeasti ja tarvittaessa tiukastikin tarttua epäkohtiin ja viedä tavoitteet maaliinsa jämäkästi. Sellainen on palvelevan johtajuuden ydintä.

Tunneterve johtajuus on kuuntelevaa

Puhu vähemmän, kuuntele enemmän. Tämä on vanha viisaus, joka pätee edelleen. Monesti me ihmiset oletamme asioita ja teemme oletuksistamme johtopäätöksiä. Mikä pahinta, kerromme näitä mielikuvituksemme tuottamia oletuksia tosiasioina eteenpäin. Seurauksena on valtava määrä ongelmia, ristiriitoja ja pahaa mieltä, jopa syvää tuskaa. Kysy siis asiaa aina asianosaiselta itseltään, niin ei tarvitse arvailla. Varmista, että olet ymmärtänyt toisen sanoman oikein. Ja kun kuuntelet, keskity toiseen. Unohda kaikki muut häiriötekijät ja ole sataprosenttisesti läsnä. Näin osoitat toiselle arvostustasi, joka puolestaan synnyttää luottamusta ja sitoutumista siihen tahoon, mitä edustat.

Tunneterve johtajuus asettaa rajat

Myötätunto on tunneterveen johtajan tärkein työkalu. Myötätunto ei kuitenkaan ole sääliä, joka on usein positiivisen muutoksen pahin vihollinen. Tästä voisi olla esimerkkinä kuvitteellinen työntekijäsi Kusti Kurkiainen. Puolisonsa kuoleman jälkeen hän on etsinyt lohtua pullosta ja asia on huomattu töissäkin. Yksi vaihtoehto on se, että et puutu asiaan, koska säälit Kustia ja haluat antaa hänelle tilaa ja aikaa. Tästä on seurauksena se, että Kustin kierre syvenee eikä hän enää pysty jatkamaan töissä. Vuotta myöhemmin kuulet hänen menehtyneen.

Myötätuntoisena ja empaattisena, tunneterveenä johtajana et kuitenkaan toimi näin, vaan otat asian rohkeasti esille Kustin kanssa ja sovit jämäkästi hänen kanssaan hoidon mahdollistavista toimenpiteistä. Seurauksena on, että yllättävän pian Kusti raitistuu. Hän löytää uusia harrastuksia ja uusi kumppanikin löytyy kainaloon kuntosalilta. Töissä hän on jälleen oma iloinen itsensä ja Kustin uudelleen herännyt luovuus tuo firmasi kassaan sievoisia summia.

Tunneterve johtajuus ei ole herkkänahkaista

Joillakin meistä on valtava tarve etsiä loukkaantumisen aihetta vähän joka aiheesta. Tämä ei kuitenkaan ole tunneterveen johtajan ominaisuus. Jos jatkuvasti otat asioista itseesi, etkä pysty suhtautumaan asioihin terveellä huumorilla, joutuvat muut pian olemaan varpaillaan lähelläsi. Ilo sammuu ympäriltäsi ja luovuus sen mukana. Tunneterveenä johtajana onneksi osaat nauraa itsellesi, etkä kanna kaunaa pienistä tai sen kummemmin isommistakaan loukkauksista. Selvität asiat rauhallisesti toisen osapuolen kanssa antamatta tilanteiden mennä ihosi alle, eikä sinulla ole tapana jäädä murehtimaan menneitä. Mottosi on, että jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden ja myös se, että on parempi syödä laiha keitto sovussa kuin pihviateria riidassa.

Tunneterve johtajuus antaa muille tilaa

Kyynärpäätaktiikkaa käyttämällä pääsee varmasti etenemään urallaan tiettyyn pisteeseen saakka. Tästä joutuu kuitenkin yleensä maksamaan kalliin hinnan yksinäisyytenä ja muiden osoittamana pelkona sinua kohtaan. Jossain vaiheessa elämää huomaat, että raha ei tuo onnea ja että ystävät ovat arvokkaampi pääoma kuin mikään asema tai aineellinen hyödyke. Todennäköisesti olet kuitenkin saavuttanut korkean asemasi kovalla työlläsi, lahjakkuudellasi ja sinnikkyydelläsi, etkä ole uhrannut ketään matkan varrella. Upeaa! Muita arvostamalla ja kohottamalla olet huomannut, että ystävät ovat pysyneet vierelläsi ja arvostavat sinua. Ja kun eräänä päivänä tarvitset itse apua, muut rientävät tueksesi. Tunneterve johtajuus antaa tilaa muille ja iloitsee vilpittömästi heidän saavutuksistaan ja menestyksestään.

Tunneterve johtajuus on valmentavaa

Tunne-elämältään kypsä johtajuus kokee tarvetta kasvattaa uutta johtajasukupolvea, jotta työllä on jatkuvuutta. Jos siis koet, että lähelläsi on potentiaalinen tulevaisuuden johtaja, olisiko sinulla mahdollisuutta ottaa häntä siipiesi suojaan ja siirtää hänelle hiljaista tietoasi? Johtajilla on valtavan paljon erilaista osaamista, jota ei kannata hukata. Varmistathan, että osaamisesi ei mene hukkaan, kun sinun aikasi johtajana on ohi?

Tunneterveen johtajuuden kova ja pehmeä ydin

Tunneterveen johtajuuden syvintä ydintä on se, että pystyy johtamaan itseään. Vasta sitten voi menestyksekkäästi johtaa muita. Monesti tunneterve johtajuus saavutetaan vasta myöhemmällä iällä, vastoinkäymisten, nöyryytysten ja karvaiden oppirahojen myötä, kun kaikki ylimääräinen kukkoilu on karissut pois ja kaunis ydin paljastunut. Joillakin henkilöillä luontaista johtajuutta on kuitenkin jo nuorella iällä: empatiakykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja vahvaa, muille tilaa antavaa tervettä itsetuntoa. Joillekin harvoille tunnetervettä johtajuutta ei kuitenkaan koskaan kehity. Tällainen tilanne voi olla silloin, jos elämän varrella ei koskaan ole suostunut kohtaamaan virheitään, oppimaan niistä, antamaan anteeksi itselleen ja muille ja menemään vaikeuksien läpi antamatta katkeruuden juuren juurtua itseensä.

Tunneterveen johtajuuden myötä niin henkilökohtainen elämä kuin työ saavat aivan uutta sisältöä. Tunneterve työyhteisö, jota johtaa tunneterve johtaja, ei voi muuta kuin menestyä. Tunneterveen työyhteisön keskiössä ovat psykologisen turvallisuuden, arvostuksen, yhteenkuuluvuuden, vaikuttavuuden ja reiluuden tunne. Sellaisessa työyhteisössä luovuus ja innovaatio lisääntyvät, sairauspoissaolot vähenevät ja taloudellinen tulos paranee. Haluaisitko sinä olla osa tällaista työyhteisöä?

Tunnetervettä johtajuutta kohti meidän kaikkien kannattaa pyrkiä – päivittäin! Koskaan ei ole liian myöhäistä kasvaa tunneterveeksi johtajaksi, oli sitten kyse organisaatiojohtajuudesta, arvojohtajuudesta tai itsensä johtamisesta. Tämä kannattaa muistaa myös niinä päivinä, kun elämä potkii päähän. Muista tämä: jos olet maassa, sinä nouset. Elämäsi on merkityksellinen ja voit vielä vaikuttaa monen ihmisen elämään positiivisesti. Jos elämässäsi tällä hetkellä on kaikki hyvin, iloitse siitä, mutta muista, että tunneterve johtajuus saavutetaan vain elämällä, jossa keskiössä et ole sinä itse, vaan muiden auttaminen elämässä eteenpäin.

Pia-Christina on työyhteisöjen ja osaamisen kehittämisestä innostunut johtamisen, hallinnon, kasvatuksen ja koulutuksen ammattilainen, opettaja, tietokirjailija sekä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentaja. Häntä inspiroivat vuorovaikutus- ja tunnetaitojen sekä erilaisten ajattelu- ja toimintatyylien merkitys johtamisessa ja työelämässä.

LUE MYÖS